Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1863-1876

Gloger Zygmunt

Pierwszy z prezentowanych trzech tomów Pism rozproszonych Zygmunta Glogera (1845-1910) przy­nosi prace z lat 1863-1876. Podczas ich edycji kierowano się przede wszystkim Bibliografią prac Zygmunta Glogera, ogłoszoną w 1910 roku przez Stefana Dembego. Rozpoznania badawcze, wstępne jak dotychczas, wskazują, iż nie jest ona kompletna. W czasie prac nad tekstami natrafiono na artykuły nieujęte w Bibliografii Dembego, lecz, jak wiele na to w... Болей »


Ciesielski Zygmunt, Plastyka ludowa roku obrzędowego w województwie podlaskim

Plastyka ludowa roku obrzędowego w województw...

Poradnik pracy nauczyciela, instruktora, regionalisty

Ciesielski Zygmunt

Żyjemy w czasach charakteryzujących się ogromnym tempem zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej zdecydowanie przyspieszyło procesy tych przemian. W zaistniałej sytuacji nie wolno nam zatracić siebie - własnej tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej. Zwłaszcza te najmniejsze, lokalne społeczności są najbardziej narażone na niwelację i zatarcie, a przecież właśnie tu w rodzinie, wiosce, parafi... Болей »


Gawryluk Walentyna, Ploski - przeszłość i teraźniejszość

Ploski - przeszłość i teraźniejszość

Sentymentalna opowieść

Gawryluk Walentyna

W gwarze wiejskiej nadal używana jest nazwa Pleski. „Według znawców onomastyki w języku staroruskim i białoruskim plos, w rosyjskim plesa mają różne znaczenia - zatoka, kolano rzeki, jezioro utworzone przez rozszerzenie się koryta rzeki, czyste i niezarośnięte, z cichą wodą, głębokie nieporośnięte miejsce na jeziorze lub rzece, podmokła łąka z wodą, kałuża itp.” Plos w języku rosyjskim oznacza szeroką wodną przestrzeń między wyspami. By... Болей »


Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej

Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy lu...

Zamieszczone tu referaty zostały wygłoszone podczas sesji naukowej "Społeczeństwo zróżnicowane narodowościowo w warunkach wojny: początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej", zorganizowanej 20 czerwca 2001 r. przez Óddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Inspiracja do zorganizowania sesji była publiczna dyskusja na temat zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem, zapoczątkowaną k... Болей »


Brodzicki Czesław, Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej

Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej

na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski ( do 1529 roku)

Brodzicki Czesław

Wizna i ziemia wiska w okresie tworzenia się państwa polskiego oraz w jego pierwszym pięćsetleciu była terenem granicznym osadnictwa mazowieckiego, do którego przylegały ziemie Jaćwingów, Galindów i Rusinów a później Litwinów i Krzyżaków. Przyłączenie ostateczne tych ziem do Korony w 1529 roku zmieniło w decydujący sposób charakter tego regionu Mazowsze a także roli jaką ta ziemia odgrywała w jego odrębności (fragment) Болей »


Niaklajeu Uładzimir, Poczta gołębia

Poczta gołębia

Niaklajeu Uładzimir

To pierwszy w Polsce tak obszerny wybór wierszy Uładzimira Niaklajewa, jednego z najgłośniejszych współczesnych poetów białoruskich. Urodzony w 1946 roku, debiutował tomem wierszy w ojczystym języku w 1976 roku. Był redaktorem naczelnym głównych czasopism literackich kraju, prezesem Związku Pisarzy, prezesem białoruskiego PEN Clubu. W latach 1999-2004 zmuszony do emigracji przebywał w Polsce, później w Finlandii. W 2010 roku zdobył znac... Болей »


Mizołek Jerzy, Kowalski Hubert, Pod opieką muz

Pod opieką muz

Pałac Czartoryskich-Potockich. Siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mizołek Jerzy, Kowalski Hubert

"Jak wędrowiec, przechadzając się po odgrzebanych ulicach Pompei, odkrywa szczątki domów Cycerona, Salustiusza, Diomedesa, tak przechodząc po ulicach miast i grodów naszych odgrzebywać musimy tajemnice minionych czasów! Nie masz u nas kościoła, nie masz zamku, nie masz dawniejszego domu, co by nie miał swego podania, swoich dziejów, nie przemawiał językiem przeszłości, nie nosił napisu: Było! Przeżywszy z górą pół wieku, dużo widziałem,... Болей »


pdf
Onacik Jan, Pod szczęśliwą gwiazdą

Pod szczęśliwą gwiazdą

Wspomnienia partyzanta

Onacik Jan

Urodziłem się na Białostocczyźnie, tu rosłem, uczyłem się ojczystej mowy, tutaj spędziłem chociaż biedną, lecz po swojemu szczęśliwą młodość. W dniu wybuchu wojny 1939 roku nie miałem jeszcze ukończonych osiemnastu lat i w kampanii wrześniowej udziału nie brałem. Dla mnie wojna zaczęła się dwudziestego drugiego czerwca 1941 roku, kiedy armia hitlerowska po opanowaniu całej prawie Europy napadła na Związek Radziecki. Zostałem rzucony w w... Болей »


Podlascy twórcy niepodległości Polski

Podlascy twórcy niepodległości Polski

Zaprezentowane w tomie osoby nie zawahały się, by z narażeniem życia rozbudzać polskość w latach zaboru, a następnie zaciągać się do Legionów Piłsudskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, oddziałów Wojska Polskiego. Musieli liczyć się z groźbą prześladowań, wywózką na Sybir, pobytem w obozach jenieckich, doznaniem ran, śmiercią na polu walki. Taka postawa zasługuje na zapisanie i upamiętnienie, podobnie jak ich ofiarna praca w wolnej Po... Болей »


Borejszo Jarosław, Lörinczy Gabor, Sawicki Piotr, Wołkow Wiktor, Podlasie

Podlasie

Borejszo Jarosław, Lörinczy Gabor, Sawicki Piotr, Wołkow Wiktor

Położone na północno-wschodniej rubieży Rzeczypospolitej województwo podlaskie, utworzone 1 stycznia 1999 roku, obejmuje północną część przedrozbiorowego województwa podlaskiego, część województwa mazowieckiego oraz powiat grodzieński województwa trockiego, a także niewielkie fragmenty dawnych województw brzeskiego i nowogródzkiego. Województwo pocięte jest równoleżnikowo dolinami wielkich rzek: Narwi, Biebrzy Bug zaś oddziela je od woj... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736]   Наступная   Апошняя