Śpiewnik Wasiloczki

Śpiewnik Wasiloczki

1964-2019

W listopadzie 1964 roku powstał Chór „Wasiloczki", a pierwszy koncert miał miejsce w Rajkach i Orli, w 1965 roku. I tak przez dziesięciolecia, pielęgnując regionalne tradycje i folklor białoruski, dotarł Chór „Wasiloczki" aż do roku 2019, kiedy to uroczyście obchodził swoje 55-lecie działalności. Stąd ten Śpiewnik, zatytułowany po prostu - „Śpiewnik Wasiloczki", by pozostał kolejnym pokoleniom, jako żywy przykład kultywowania swoich reg... Болей »


Wróbel Wiesław, Szwed Wiaczesław, Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-185...

Żródla do dziejów Białegostoku

Wróbel Wiesław, Szwed Wiaczesław

Ostatnia dekada przyniosła znaczny rozwój badań nad przeszłością Białegostoku. Najlepszym tego dowodem jest liczba ukazujących się co roku monografii, artykułów, studiów i szkiców. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają badania realizowane przez naukowców skupionych wokół białostockich uczelni wyższych, Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz różnych instytucji kultury: Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Centr... Болей »


Szner-Neszamit Sara, Spoczynku nie zaznałam

Spoczynku nie zaznałam

przedwojenne wspomnienia urodzonej w Sejnach Soni Ducsznickiej

Szner-Neszamit Sara

Oto w wieku siedemdziesięciu dwóch lat przyszło mi spróbować zedrzeć liczne, narastające z czasem, warstwy zapomnienia przykrywające moje wspomnienia i doświadczenia z przeszłości. Obrazy z dzieciństwa i młodości przemykają mi przed oczami jak na taśmie filmowej. Czasami bywają oderwane, samotne, pozbawione porządku. Innym znów razem, szczególnie gdy dotyczą wczesnego dzieciństwa, nie mam już pewności, czy są to moje rzeczywiste przeżyc... Болей »


Społeczeństwo – Wojsko – Polityka

Społeczeństwo – Wojsko – Polityka

Studia i szkice ofiarowane prof. A. Dobrońskiemu z okazji 70 urodzin

Profesor Adam Czesław Dobroński, któremu dedykowany jest niniejszy tom z okazji Jubileuszu 70 urodzin, przyszedł na świat 1 listopada 1943 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej (do którego uczęszczał od 1957 roku) oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów wybrał jako specjalność historię wojskowości, pod kierunkiem prof. Stanisława Herbsta napisał pracę ma... Болей »


pdf
Społeczeństwo białoruskie ’2007

Społeczeństwo białoruskie ’2007

Nadzieje, złudzenia, perspektywy

Społeczeństwo białoruskie jest tworem bardzo specyficznym. Trudno tu mówić o istnieniu społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ nie funkcjonują – lub nie funkcjonują prawidłowo – podstawowe instytuty takiego społeczeństwa. I właściwie nie ma chyba na nie specjalnego zapotrzebowania; przynajmniej może się tak wydawać na podstawie opinii większości. Organizacje pozarządowe, tj. trzeci sektor, nie pełnią takiej funkcji, jak w innych nowoczes... Болей »


Sadowski Andrzej, Społeczne problemy miejscowości północno-wschodniej Polski w procesie transformacji

Społeczne problemy miejscowości północno-wsch...

Sadowski Andrzej

Od 1989 roku społeczeństwo polskie znajduje się na etapie wielkiej zmiany określanej jako transformacja ustrojowa (lub systemowa dla podkreślenia kompleksowości i wielostronności dokonujących się zmian). Transformacja w Polsce douczy najogólniej gwałtowanego odejścia (zamknięcia) od dotychczasowego ustroju określanego przez jego twórców realnym socjalizmem, ale także zakwestionowania ukształtowanego na gruncie poprzednich założeń ust... Болей »


Gołaszewski Łukasz, Spory o dziesięciny

Spory o dziesięciny

Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku

Gołaszewski Łukasz

Kolejni proboszczowie parafii knyszyńskiej nie mieli łatwego zadania. Głównym źródłem utrzymania kościoła i służby kościelnej była nadana przed laty dziesięcina. Stale powracał jednak problem: w jakiej formie ją składać? To z kolei wywoływało spory prawne między proboszczami i mieszkańcami. Prześledzenie historii tych kontrowersji pozwala przyjrzeć się funkcjonowaniu prawa i sądownictwa Rzeczypospolitej z punktu widzenia członków miejsk... Болей »


Spotkania z poezją i prozą

Spotkania z poezją i prozą

Litaraturnyja wieczaryny

Szanowni Państwo! Publikacja, którą macie przed sobą jest poświęcona twórczości literackiej, osób mieszkających w naszej gminie lub związanych z nią sercem. Większość z tych osób nie zajmuje się na co dzień pisaniem, są to zwykli ludzie z pasją pisania. Udało nam się namówić ich na spotkania literackie, które były realizowane w ramach projektu „Litaraturnyja wieczaryny” - spotkania z poezją i prozą przy wsparciu finansowym Urzędu Marsza... Болей »


Bergman Aleksandra, Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej

Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej

Bergman Aleksandra

Postanowienia Traktatu ryskiego podzieliły białoruski obszar etniczny na część zachodnią, która znalazła się w granicach Polski oraz wschodnią, która utworzyła Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Białorusini w II RP żyli głównie na terenie województw poleskiego, białostockiego, nowogródzkiego i wileńskiego. Według spisu z 1931 jako Białorusini zadeklarowało się w przybliżeniu 995 000 osób, a jako Poleszucy 580 000 osób. Biało... Болей »


Sprawy Narodowościowe, Zeszyt 22

Sprawy Narodowościowe

Seria nowa

Zeszyt 22

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa"- kontynuacja przedwojennego pisma „Sprawy Narodowościowe" - wydawane obecnie w Instytucie Slawistyki PAN świętuje w tym roku dwudziestolecie istnienia. Jego tradycja sięga 1927 roku... Pierwszy numer „Spraw Narodowościowych" ukazał się przed 85 laty w Warszawie. Inicjatywę wydawania periodyku pod tytułem „Sprawy Narodowościowe" - czasopisma poświęconego badaniu spraw narodowościowych (tak brzmiał jego... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736]   Наступная   Апошняя