Kaszlej Andrzej, Dzieje Kodeksu Supraskiego

Dzieje Kodeksu Supraskiego

Kaszlej Andrzej

Jednym z najstarszych i najcenniejszych na świecie zabytków piśmiennictwa cyrylickiego oraz języka staro-cerkiewno-słowiańskiego jest Kodeks supraski. Jest to rękopis bardzo skromnie zdobiony, nie imponuje pięknymi i bogatymi miniaturami czy zastawkami (ornamentami), tak często występującymi w innych rękopisach średniowiecznych. Jego wartość pod względem literackim też jest niewielka gdyż zamieszczone w nim teksty są tłumaczeniami zn... Болей »


pdf
Dzieje Lipska nad Biebrzą

Dzieje Lipska nad Biebrzą

Materiały z sesji historycznej 27 września 1980

Sesja historyczna została zorganizowana w ramach obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Lipskowi nad Biebrzą. Nie miała ona jednakże wyłącznie okolicznościowego charakteru, jak to się często zdarza przy okazji rozmaitych imprez jubileuszowych. Jubileusz stał się jedynie dogodną okazją do przedstawienia rezultatów długoletnich prac badawczych prowadzonych nad przeszłością Lipska przez pracowników naukowych z Instytutu Historycznego Un... Болей »


Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włości Orlańskiej

Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włośc...

Rodowody autorów

Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina

Publikacja niniejsza składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiliśmy dzieje włości orlańskiej oraz wsi Reduty i Szernie, z których pochodzą autorzy. Wprawdzie od kilkudziesięciu lat już tam nie mieszkają, ale sentyment do lat młodzieńczych sprawił, iż zapragnęli przybliżyć dzieje wsi, wzbogacając swą pracę o liczne fotografie. W 2007 roku mija 430 lat od pierwszej pisanej wzmianki o wsiach Reduty i Szernie. Druga część poświę... Болей »


Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar, Dzieje obszaru gminy Turośń Kościelna

Dzieje obszaru gminy Turośń Kościelna

Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar

Teren gminy był zasiedlany w początkach XVI w. wzdłuż osi przepływających rzek: Turośni i Niewodnicy. W wyniku nadań królewskich powstał, połączony rzekami, ciąg majątków ziemskich i dworów, należących do różnych właścicieli. Najstarszą siedzibę dworską założono w 1515 r. w Turośni Kościelnej. Obecnie na terenie gminy są liczne wsie, których mieszkańcy zajmują się rolnictwem, prowadząc indywidualne gospodarstwa rolne. Lasy zasobne w grz... Болей »


pdf
Racis Julianna, Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk

Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk

od r. 1597 do końca XVIII w.

Racis Julianna

Tematem niniejszej pracy są dzieje osadnictwa w parafii Puńsk od roku 1597 do korica XVIII wieku. Historia ziemi puńskiej nie była dotąd przedmiotem odrębnych badań. Badania prof. Jerzego Wiśniewskiego obejmują okolice Puńska, lecz tylko wycinkowo i to w ramach monografii byłego dużego powiatu sejneńskiego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, jak przebiegało osadnictwo na tej części byłej ziemi Jaćwingów, potocznie zwanej ziemią... Болей »


Beszta-Borowski Eugeniusz, ks., Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświę...

Beszta-Borowski Eugeniusz, ks.

Otrzymujemy nową pozycję o historii parai rzymskokatolickiej w Bielsku Podlaskim w Diecezji Drohiczyńskiej. Ale ciekawa rzecz, choć została ona napisana wyjątkowo starannie, to jakby w światłocieniu miasta. Była ona przez parę lat jedyną parafią, jest więc rzeczą zrozumiałą ta swoista identyfikacja. Jest to także jej atut, gdyż osadzona w rzeczywistości miasta i Podlasia, to także należy dodać, pozwala nam poznawać ją, przypatrywać się... Болей »


Bazylow Ludwik, Dzieje Rosji, Wydanie II uzupełnione i poprawione

Dzieje Rosji

1801 - 1917

Bazylow Ludwik

Konieczność naukowego opracowania i włączenia dziejów nowożytnych Rosji w możliwie wyczerpującym ujęciu do rezultatów badawczych historiografii polskiej — nie wymaga już obecnie żadnych wyjaśnień, przynajmniej w sensie zasadniczym. Wielowiekowe sąsiedztwo, sto lat trwająca wspólna walka przeciw caratowi, sto lat żywotna idea rewolucyjnych sojuszów polskich i rosyjskich oraz wiele innych aspektów — w dawniejszych okresach nie zawsze zres... Болей »


Szot Adam, Dzieje rzymskokatolickiej parafii p.w.św. Apostołó Piotra b Pawła w Zabłudowie

Dzieje rzymskokatolickiej parafii p.w.św. Apo...

Szot Adam

Zabłudów - małe miasteczko leżące niedaleko od Białegostoku. Ktoś kto pierwszy raz by je odwiedził stwierdziłby, że jest ciche, spokojne, może nawet nudne. Ma jednak swoją historię. A rocznica 450-lecia nadania praw miejskich świadczy jednoznacznie o tym, że swymi dziejami wyprzedza wiele okolicznych miejscowości. I chociaż nie posiada walorów ośrodka turystycznego, pełnego zabytków, to jednak każdy zauważy, iż największymi skarbam... Болей »


Maroszek Józef, Studniarek Arkadiusz, Dzieje Trzciannego i obszaru gminy Trzcianne w XV-XX wieku

Dzieje Trzciannego i obszaru gminy Trzcianne ...

Maroszek Józef, Studniarek Arkadiusz

2 XII 1382 r. w Brodnicy Ziemowit IV książę mazowiecki z bratem swoim Januszem I zastawił Zakonowi Krzyżackiemu zamek Wiznę z przynależnościami, również z Goniądzem. Wydarzenie to miało bardzo poważne konsekwencje dla ukształtowania się układu przestrzennego osady Trzcianne. Z analizy późniejszych źródeł wynika, że w ręce krzyżackie w 1382 r. dostał się powiat goniądzki, a tykociński pozostał przy Mazowszu. Granica pomiędzy tymi powiata... Болей »


Górnicki Łukasz, Dzieje w Koronie Polskiej

Dzieje w Koronie Polskiej

Górnicki Łukasz

Znaczenie dziejopisarstwa humanistycznego. W żadnym rodzaju piśmiennictwa humanizm nie zaznaczył się dobitniej i nie osiągnął wyżyn takiej doskonałości, jak w historiografii. Gdy płody poetyckie i retoryczne rzeszy humanistów w przeważnej części od dawna doczekały się zasłużonego zapomnienia i u nikogo już, z wyjątkiem specjalistów, badaczy tej epoki, nie budzą zajęcia, to przeciwnie, historycy tej miary, co we Włoszech Machiavelli czy ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736]   Наступная   Апошняя