Abijski Marcin, Mala Piotr, Wyspiański Sławek, 30 lat Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

30 lat Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

Abijski Marcin, Mala Piotr, Wyspiański Sławek

Początki Bractwa św. św. Cyryla i Metodego sięgają połowy lat 80-tych, kiedy to z inicjatywy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy, rozpoczęły się przy białostockiej katedrze św. Mikołaja cykliczne spotkania o tematyce duchowej. W roku 1986 założycielska grupa inicjatywna uzyskała od abp. Sawy akceptację statutu oraz nazwy,z różnych jednak przyczyn niemożliwe było sformalizowanie działalności Bractwa. Rejestracja Stowarzyszenia B... Болей »


480 let beloruskeho knihtisku

480 let beloruskeho knihtisku

Materialy z konference v prażskem Klementinu 5.9.1997

Vydání první' běloruské knihy 6. 8. 1517 v Praze je událost významná nejen pro kulturu běloruskou a českou. Založení východoslovanského knihtisku je záležitostí celoevropskou. Bélorusové se zařadili mezi národy, mající tištěný překlad bible, na 17. místo, za Španěly a před Poláky. Болей »


pdf
480 год беларускага кнігадрукавання

480 год беларускага кнігадрукавання

Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў

Дадзеная кніга прадстаўляе сабой збор матэрыялаў і даследаванняў, якія прагучалі на Трэціх Скарынаўскіх чытаннях, прысвечаных 480-годдзю беларускага кнігадрукавання. Мерпарыемства адылося ў Полацку 9-12 верасня 1997 г. Некаторыя матэрыялы ўпершыню агучваюць невядомыя дагэтуль аспекты жыцця кнігадрукара, дадаючы такім чынам новыя важныя штрыхі да характарыстыкі жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны. Па дадзенай праблематыцы, свае працы пра... Болей »


50 lat Archiwum Państwowego w Białymstoku

50 lat Archiwum Państwowego w Białymstoku

Księga pamiątkowa

„Pięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień ” - to trochę zmienione słowa popularnej piosenki. Szacownym jubilatem jest Archiwum Państwowe w Białymstoku. W początkach 2003 r. mija bowiem pół wieku od dnia, kiedy Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku rozpoczęło działalność. Brak tradycji archiwalnych, problemy ze znalezieniem budynku spowodowały, iż od chwili powołania WAP w 1950 r. do jego rozpoczęcia działalności w 1953 r. minęło s... Болей »


Masłowiecka Małgorzata, 50 lat WOAK w Białymstoku

50 lat WOAK w Białymstoku

Masłowiecka Małgorzata

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku jest samorządową instytucją kultury, powołaną w dniu 1 stycznia 1957 r. Powstał na podwalinach Związkowego Domu Kultury Włókniarz . Do 1991 r. funkcjonował pod nazwą Wojewódzki Dom Kultury. W tych pierwszych latach w WDK pracowała tylko garstka ludzi, lecz już wtedy prowadzono szeroki, jak na ówczesne warunki, zakres działalności. Organizowano tu kursy języków obcych, kroju i szycia, sea... Болей »


Фіёнік Дарафей, 50 гадоў Беларускае Грамадска-культурнае таварыства

50 гадоў Беларускае Грамадска-культурнае тава...

Фіёнік Дарафей

У раннім сярэлнявеччы землі, на якіх фарміравалася беларуская нацыя, знаходзіліся на абшары засялення некалькіх славянскіх і балцкіх плямён. На поўдні былі гэта дрыгавічы, паўднёвым-ўсходзе радзімічы, на поўначы крывічы, літоў'цы і яцвягі. У выніку, на базе трох першых славянскіх плямёнаў сфарміравалася беларуская нацыя. Болей »


Навіцкая Зінаіда, 50 гадоў ІІ Агульнаадукацыйнага ліцэя з беларускай мовай навучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску Падляшскім

50 гадоў ІІ Агульнаадукацыйнага ліцэя з белар...

Навіцкая Зінаіда

гульнаадукацыйны ліцэй з бепарускай мовай навучання імя Браніслава Т арашкевічаў Бельску Падляшскім паўстаў у верасні 1944 года як 4-гадовая Дзяржўная Беларуская Гімназія і 2-гадовы Дзяржаўны беларускі Ліцэй. Першым дыректарам быў мгр Анатоль Тымінскі, дасканалы матэматык і педагог. Школа памяшчалася ў скромным драўляным будынку пры вул. 3 Мая 12 і Касцюшкі 18.Урокі адбываліся пасля абеда ў вельмі цяжкіх умовах. Пра меблю для школы паст... Болей »


Susza Aleś, Mironowicz Antoni, 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny

500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny

folder wystawy

Susza Aleś, Mironowicz Antoni

Franciszek Skoryna jako pierwszy ze wschodnich Słowian wydał książkę drukiem i uczynił ją dostępną „ludowi pospolitemu”. Współcześnie uważa się go prawdziwego giganta epoki Renesansu. Dzięki swym niezwykłym zdolnościom dokonał prawdziwej rewolucji kulturalnej, odsłonił naszym przodkom przestrzeń nowych możliwości. Jego talent przejawiał się we wszystkim, to pionier wschodniosłowiańskiej sztuki drukarskiej, wydawca, tłumacz "Biblii" na j... Болей »


500 wydarzeń na 500 lat

500 wydarzeń na 500 lat

Jubileusz Województwa Podlaskiego w Naszych Małych Ojczyznach

Podlaskie ma urodziny, pięćsetne. Ten album jest przyczynkiem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego do tego, by godnie uhonorować jubileusz naszej Ojczyzny, tej mniejszej, ale nie mniej ważnej. Album, zawierający dwustronicowe prezentacje 110 samorządów województwa podlaskiego, to też sposób na pokazanie bogactwa i różnorodności tej ziemi. Tu czas płynie wolniej - mówi się często o północno-wschodnim regionie Polski. Coraz więc... Болей »


Kochański Antoni, ks., 560 lat dziejów miasta Tykocina

560 lat dziejów miasta Tykocina

na tle dziejów historii Polski

Kochański Antoni, ks.

Ksiądz Kochański Antoni urodził się 2 listopada 1906 roku na kolonii Lipniki kolo Jasionówki. W latach 1916-1918 uczęszcza! do szkoły elementarnej w Jasionówce, potem do gimnazjów w Goniądzu, Białymstoku i Suwałkach. W 1927 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Łomży. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 roku z rąk księdza biskupa ordynariusza, Stanisława Kostki Łukomskiego. W czasie swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736]   Наступная   Апошняя