Polacy w Niemczech

Polacy w Niemczech

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Słowami Edmunda Osmańczyka: „I nie ustaniem w walce, silę słuszności mamy, i mocą tej słuszności - wytrwamy i wygramy” można trafnie określić oblicze emigracji polskiej w Niemczech. Wyjątkowość tego środowiska sprowadza się do jego nieprzerwanej walki o słuszne prawa na rzecz Polaków zamieszkałych w Niemczech. Walce tej towarzyszy przez cały czas siła wytrwania i nadzieja zwycięstwa. Emigracja polska w Niemczech, choć doczekała się wiel... Болей »


Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata, Polacy-Litwini-Białorusini

Polacy-Litwini-Białorusini

Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski

Bieńkowska-Ptasznik Małgorzata

Pogranicze i stosunki etniczne na tym obszarze są częstym tematem badań i analiz socjologicznych. Pogranicze jest specyficzną przestrzenią, w której kształtują się stosunki etniczne między grupami dominującymi kulturowo a mniejszościami narodowymi. Niniejsza praca stanowi próbę nakreślenia ogólnych tendencji zmian, jakie następują na północno-wschodnim pograniczu Polski w stosunkach etnicznych po 1989 r. Koncentruje się na dwóch pograni... Болей »


Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944)

Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-...

W kręgu mitów i stereotypów

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci już tom studiów, poświęcony tym razem radzieckiej polityce narodowościowej wobec Polaków, Białorusinów, Litwinów i Żydów oraz wzajemnym stereotypom, jakie - także w wyniku tej polityki - pojawiły się we wzajemnych stosunkach pomiędzy tymi narodami. Jest to pokłosie badań autorów piszących do poprzednich tomów, zaprezentowane m.in. na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2004 r. staraniem Instyt... Болей »


Cichoracki Piotr, Polesie nieidylliczne

Polesie nieidylliczne

Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku

Cichoracki Piotr

Dzieje województw wschodnich II Rzeczypospolitej stanowią bez wątpienia ważny aspekt historii dwudziestolecia międzywojennego. O ich znaczeniu decyduje przede wszystkim miejsce zagadnienia narodowościowego w polityce ówczesnych polskich władz, a także problem skomplikowanych relacji pomiędzy zamieszkującymi je grupami etnicznymi. Nie można wreszcie zapominać, że tzw. Kresy - właśnie w kształcie z lat 1918-1939 - stanowią bardzo ist... Болей »


Stalony-Dobrzański Adam, Polichromie cerkwi w Michałowie

Polichromie cerkwi w Michałowie

Stalony-Dobrzański Adam

Wydaje się, iż można byłoby sporządzić dwie biografie artysty, dwie prawdziwe, a mimo to zupełnie różne historie jego życia. Pierwsza dziejąca się w świecie rzeczywistym, druga to historia twórczej wyobraźni Mistrza. I właściwie ta druga wydaje się być jedyną prawdziwą i ważną dla nas, jako odbiorców jego sztuki. Pierwsza zaś, mimo pozorów realności, jest tak naprawdę drugoplanowa. Drugoplanowa poprzez swój dramatyzm, który sprawił, iż ... Болей »


Gajewski Marek, Policjanci międzywojennego Białegostoku

Policjanci międzywojennego Białegostoku

1919-1939

Gajewski Marek

Pierwsze organizacje o charakterze policyjnym powstały na terenie Białegostoku w grudniu 1918 roku. Na polecenie urzędującego w mieńcie cywilnego komisarza rządowego, Ignacego Mrozowskiego, przeszły one niezbędną reorganizację strukturalną, dostosowując prowizoryczne organa milicji miejskiej do nowoczesnych form działania i obowiązujących przepisów służbowych. Dla poprawy efektywności ich działania dokonano kilku istotnych zmian persona... Болей »


Politeja, 22

Politeja

Studia białoruskie

22

"Politeja" jest pismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Zapraszamy Autorów - pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych, dotąd niepublikowanych i nierozpatrywanych w tym samy czasie przez... Болей »


Polityka, specjalne 4/2010

Polityka

Grunwald 1410 - pomocnik historyczny

specjalne 4/2010

Grunwald (pole bitwy) – obszar położony w odległości 2 km na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie). 15 lipca 1410 roku połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie - nazywane także wojskami sprzymierzonymi - (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (ok. 21 tys. zbrojnych), ... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka narodowościowa PRL

Polityka narodowościowa PRL

Mironowicz Eugeniusz

Перад тым, як аналізаваць палітыку Польскай Народнай Рэспублікі (ПНР) у справе нацыянальных мяншыняў, аўтар робіць агляд польскай палітычнай думкі ў папярэдні пэрыяд (1900—1944). Выснова гісторыка несуцяшальная: “Адной зь нявырашаных праблемаў ІІ Рэчы Паспалітай была справа нацыянальных мяншыняў”. Эпоху ПНР Яўген Мірановіч разглядае праз наступныя храналягічныя пэрыяды: “Польшча як этнічна аднародная дзяржава” (1944—1947); “Саветызацыя ... Болей »


pdf
Karlikowski Jerzy, Polityka okupacyjna III Rzeszy w okręgu białostockim

Polityka okupacyjna III Rzeszy w okręgu biało...

1941-1944

Karlikowski Jerzy

Praca niniejsza stanowi pierwszą próbą omówienia niektórych — zdaniem autora — ważniejszych problemów polityki okupacyjnej III Rzeszy w okręgu białostockim w latach 1941—1944. Napisana została ona w oparciu o materiały z procesów zbrodniarzy hitlerowskich sądzonych w Polsce oraz materiały Delegatury Rządu. Podstawowy zespół wymienionych materiałów stanowią przechowywane w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce akta proce... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736]   Наступная   Апошняя