East Meets East

East Meets East

In June of 1991 when we were setting up the Soros foundation in Yugoslavia, Mr. Soros spoke about an idea for a program that would foster ties between existing Soros foundations and develop projects for regional cooperation. "People should travel, meet each other, exchange opinions and experiences;” he said. “They should engage in the process of transition. There is so fnuch that people from Central and Eastern Europe can offer each oth... Болей »


Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna, Dulęba Alexander, Póti László, Yotapek Vladimir (eds.), Eastern Policy of the Enlarged European Union. Developing Relations with Russia, Ukraine and Belarus

Eastern Policy of the Enlarged European Union...

A Visegrad Perspective. Thinking about an Eastern Dimension

Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna, Dulęba Alexander, Póti László, Yotapek Vladimir (eds.)

After enlargement, set for 2004, the European Union will face a completely new situation on its eastern borders that will require a new concept of its eastern activities: the elaboration of the EU’s new Eastern Policy. Due to the considerable number of special features - geographical location, close ties, direct risk factors etc. - the Visegrad countries will and should have a special interest in formulating the EU’s new Eastern Policy;... Болей »


Eco information, 0/1996

Eco information

Людзі. Падзеі. Рэтраспэкцыі. Аглад друку. Сьвежыя навіны. Адрасы, паролі, яўкі

0/1996

Семинар “Экологические мастерские”, проведенный по инициативе представителей проекта “Экодом ”с 1 по 5 апреля в живописном месте недалеко от Минска, дал возможность представителям около 30 организаций, работающих в сфере экологического образования, познакомиться друг с другом, поделиться опытом и наметить пути дальнейшего сотрудничества и развития. Участниками семинара явились не только представители Беларуси, но также и России, Украины... Болей »


Education for the Transition, Part I

Education for the Transition

International Cooperation in Social Science Higher Education in Central and Eastern Europe. A Conference Report

A conference in mid-January 1997 brought together international funders and Central and East European government officials, university rectors, and higher education experts to set an agenda for future international cooperation in social science higher education. This agenda grew out of the findings of the needs assessment study contained in Part II of Education for the Transition. (Executive Summary, fragment) Болей »


O´Loughlin Addie, Wegimont Liam, Edukacja globalna w Polsce

Edukacja globalna w Polsce

Europejski proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej. Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce

O´Loughlin Addie, Wegimont Liam

Proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej w Europie został zainicjowany przez Deklarację z Maastricht w sprawie edukacji globalnej. Proces ten, organizowany przez Global Educotion Network Europę (GENE), ma za zadanie wyróżnić dobre wzorce i dokonać krytycznego przeglądu polityki w zakresie zapewniania edukacji globalnej w krajach europejskich. Niniejszy przegląd partnerski dotyczący edukacji globalnej w Polsce został przeprowadz... Болей »


Edukacja rozwojowa

Edukacja rozwojowa

w porgramie polskiej pomocy zagranicznej

Polska od kilku lat w coraz większym stopniu angażuje się w pomoc na rzecz innych krajów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które koordynuje polskie działania pomocowe, udziela pomocy humanitarnej oraz finansuje projekty pomocowe realizowane przez polskie organizacje i instytucje w krajach rozwijających się. Integralnym elementem programu polskiej pomocy zagranicznej jest również edukacja rozwojowa. Edukacja rozwojowa wyjaśnia, z czego ... Болей »


Ałkajew Oleg, Ekipa do zabijania

Ekipa do zabijania

Ałkajew Oleg

„Ekipa do zabijania” - unikatowy dokument o więziennym życiu w Związku Radzieckim, w Kazachstanie i na Białorusi. Oleg Ałkajew prawie całe swoje dorosłe życie spędził za drutami kolczastymi, tyle że w charakterze pracownika kolonii karnej czy więzienia. Jego szczera opowieść o więziennym życiu, o panujących tam zasadach i porządkach, odsłania wiele tajemnic tego zamkniętego świata. Szokujące szczegóły wykonywania wyroków śmierci - to pi... Болей »


Gromadzki Grzegorz, Konończuk Wojciech, Energetyczna gra

Energetyczna gra

Ukraina, Mołdawia i Białoruśmiędzy Unią a Rosją

Gromadzki Grzegorz, Konończuk Wojciech

Przyszłość Ukrainy, Mołdawii i Białorusi – państw leżących między Unią Europejską a Rosją – zależy w dużej mierze od tego, jak rozwiążą one problemy związane z energetyką. Sytuacja tych państw jest szczególna, gdyż z jednej strony są głównymi krajami tranzytowymi dla rosyjskich surowców energetycznych – gazu i ropy – które trafiają na rynek unijny, z drugiej zaś strony w ogromnym stopniu zależą od dostaw gazu i ropy z Rosji, co ma klucz... Болей »


Energy Security in Central and Eastern Europe

Energy Security in Central and Eastern Europe

Energy security is arguably one of the most widely discussed topics in today’s world in general and in Europe in particular. In fact, the European Union faces a mounting challenge as it has to cope with a growing dependency on Russian gas. Excessive dependency has always been a problem entailing a wide range of security risks. Indeed, these risks can take on many forms such as political pressure applied by a supplier, internal political... Болей »


Enhancing U.S. policy toward Cuba: Building blocks of a transition

Enhancing U.S. policy toward Cuba: Building b...

A white paper by the Cuba Study Group

On January 1, 2006, Fidel Castro celebrated his 47th year in power. Castro’s grip on power is as strong today as it has ever been. Fidel’s younger brother (and fellow septuagenarian) Raul, is his apparent successor. Although the regime stumbled economically following the end of Soviet subsidies, its economy seems to be recovering with the infusion of Venezuelan oil and money, estimated by some to exceed the Soviet era subsidies. The reg... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя