pdf
Acta Albaruthenica, tom 18

Acta Albaruthenica

tom 18

„Acta Albaruthenica” jest czasopismem naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się od 1998 r. Pierwszy tom został wydany w Warszawie, następne cztery (2001–2005) były wydawane w Mińsku. Od 2007 r. edytorem czasopisma jest Katedra Białorutenistyki UW, a periodyk jest redagowany przez pracowników Katedry i wydawany regularnie w Warszawie. Prace prezentowane na łamach czasopisma dotyczą zagadnień szeroko rozumi... Болей »


Gromadzki Grzegorz, Veselý Luboš, Active and Cohesive

Active and Cohesive

Tomorrow’s EU Policy towards Belarus

Gromadzki Grzegorz, Veselý Luboš

The question of Belarus has become one of the most important problems of EU policy towards its neighbours due to three fundamental circumstantial factors: Firstly, the enlargement of the EU in 2004 has changed the position of Belarus in the EU perspective. From 2004, Belarus has bordered the EU. The border stretches more than 1000 km and three member countries (Latvia, Lithuania and Poland) are neighbours with Belarus. In this context, ... Болей »


Agenda pro českou zahranični politiku 2008

Agenda pro českou zahranični politiku 2008

Agenda for czech foreign policy 2008

Organizace, zabývající se mezinárodní problematikou, diskutující a zkoumající vztahy mezi zeměmi a národy, jakož i otázky globální, se musí věnovat i tomu, jak se v této sféře chová diplomacie vlastního státu. Ideové přístupy i praktická realizace národní diplomacie jsou klíčovým objektem pro práci instituce, která má ambici komplexního zaměření na tuto oblast veřejného zájmu. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) jako nezávislý think-... Болей »


Ellis Andrew, Gratschew Maria i in., Aktywizacja wyborców

Aktywizacja wyborców

Inicjatywy z różnych krajów świata

Ellis Andrew, Gratschew Maria i in.

Niska partycypacja w wyborach i referendach to jeden z zasadniczych przejawów kryzysu uczestnictwa w życiu publicznym w Polsce. Myśląc o naprawie Państwa należy podejmować działania zmierzające do aktywizowania społeczeństwa i włączania się obywateli w życie publiczne. Działania te powinny mieć możliwie różnorodny charakter - informacyjny, edukacyjny, promocyjny. Ważne są również zmiany w prawie wyborczym, w szczególności w procedurach ... Болей »


pdf
Gromadzki Grzegorz, Veselý Luboš, Aktywnie i wspólnie

Aktywnie i wspólnie

UE wobec Białorusi

Gromadzki Grzegorz, Veselý Luboš

Адна з праблемаў, зь якой сутыкнуўся Эўразьвяз у дачыненьнях з суседзямі – беларускае пытаньне. У гэтым кірунку неабходна ўлічваць наступныя тры фактары. Першы. Пашырэньне Эўразьвязу ў 2004 г. прывяло да таго, што ЭЗ цяпер мае зь Беларусьсю мяжу ў 1000 кілямэтраў (Латвія, Літва, Польшча). Апроч таго, выявілася адсутнасьць пасьлядоўнай стратэгіі ЭЗ у дачыненьні да Беларусі да і пасьля пашырэньня ў 2004 г. Другі. Каляровыя рэвалюцыі, найп... Болей »


Albania´s Second Transition

Albania´s Second Transition

A Human Rights Perspective on Recent Developments in Albania

The years from 1991 to 1998 have witnessed deep and radical changes in Albanian society, most memorably manifested in the «period of dark forces* surrounding the transition from Communist rule to a democratically elected government in 1990 — 1992, and in the «period of anarchy» which paved the way for the second transition in Albania, when the compromised regime of the Democratic Party was elected from power in June 1997. News coverage ... Болей »


Szotek Barbara, Aleksander Tyszyński a polska filozofia narodowa

Aleksander Tyszyński a polska filozofia narod...

Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szotek Barbara

Dokonywane w ostatnich kilkunastu latach penetracje dziewiętnastowiecznej myśli polskiej wydobyły z obszaru zapomnienia wiele nazwisk twórców, które dla współczesnego nam czytelnika były prawie zupełnie nie znane. Zasadniczym celem tej pracy jest prezentacja stanowiska filozoficznego jednego z takich autorów, którzy nie tylko warci są przypomnienia, ale także nowego spojrzenia na ich możliwości twórcze i rezultaty pracy badawczej - Ale... Болей »


Altrussische Buchmalerei

Altrussische Buchmalerei

11. bis Anfang 16. Jahrhundert

Im Bildband werden Miniaturen aus russischen handschriftlichen Büchern, des 11. bis 16. Jahrhundertsvörgestellt, darunter aus dem Ostromir-Evangelistar (11. Jh.), Mstislaw-Evangelistar (12. Jh.), der Chronik Georg Hamartolos (13. bis Anfang 14. Jh.), dem ChitrowoEvange-listar (14. bis Anfang 15. Jh.) und anderen Büchern der Alten Rus, die in den großen Buchaufbewahrungsstätten, Bibliotheken und Болей »


Analytical Review

Analytical Review

The Situation with Human Rights Defenders, Journalists and Lawyers in the Republic of Belarus during the period from June, 19th to August, 19th, 2011

This document is an analysis of the situation and a systematic compilation of facts of interference in the work of human rights defenders, journalists and lawyers in the Republic of Belarus during the period from June 19 to August 19, 2011. This review was prepared by the International Observation Mission of the Committee on International Control (CIC) over the Situation with Human Rights in Belarus. The review is a result of continuous... Болей »


Annual Report, 1996

Annual Report

Raport roczny

Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) jest niezależną polską fundacją działającą nie dla zysku, która działa od 1991 roku. IDEE pracuje na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ożywienia kontaktów między ludźmi aktywnie działającymi w organizacjach pozarządowych oraz niezależnymi dziennikarzami ze wszystkich niemal krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Mamy przyjaciół i współpracowników w Albanii, Armenii, Azer... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя