Hamerla Damian, Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami

Praca w zespole i współpraca z wolontariuszam...

Hamerla Damian

Opracowanie „Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami" powstało w ramach projektu „Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści - organizacje pozarządowe w działaniu", realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu jest dostarczenie wybranym organizacjom pozarządowym wiedzy i umiejętności dotyczących mechanizmów decyzyjnych, standardów finansowych, zarządzania organizacją i jej re... Болей »


Kupferman Moshe, Prace na papierze. Malarstwo

Prace na papierze. Malarstwo

Katalog

Kupferman Moshe

Moshe Kupferman, wybitny i znany szeroko w świecie współczesny twórca izraelski, jest artystą zasad. Odnosi się to do jego modelu pracy, do sposobu pojmowania przezeń formy i obrazowania, do reprezentowanej przez niego postawy. Sztuka Kupfermana posiada mocne zakorzenienie w etyce. Jego twórczość zasadza się na pamięci, choć postawę swą oraz aspiracje odnosi do czasu, który ma dopiero nadejść. Dlatego też, jak sądzimy, twórczość tę usyt... Болей »


Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Interim Project Report. NATO and its partners in Eastern Europe and Sothern Caucasus

“One of the most striking consequences of the Bush administration’s foreign policy tenure has been the collapse of the Atlantic alliance”. These are the initial words of an essay published by a well-known American security analyst Ronald Asmus who was also directly involved in the NATO enlargement process (Foreign Affairs, September/October 2003). His monograph “Opening NATO’s Door” (Columbia University Press, 2002) was recently publish... Болей »


Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, część I

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Nowi członkowie nowego NATO

część I

Rozszerzenie Unii Europejskiej o dawne państwa socjalistyczne i drugi etap rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, który przekroczy granice b.ZSRR, to dwa najważniejsze z perspektywy Warszawy i innych stolic środkowoeuropejskich procesy, kształtujące sytuację w Europie. Dlatego też Ośrodek Studiów Wschodnich, którego obszarem zainteresowań są nie tylko państwa WNP, ale od kilku lat również kraje Europy Środkowej i Południowej, który... Болей »


Cichocki Bartosz, Wilk Andrzej, Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 2

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Rok Putina. Obwód Kaliningradzki w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej

2

W ostatnim roku Kaliningrad stał się przedmiotem międzynarodowej debaty, w którą zaangażowały się przede wszystkim Unia Europejska, Rosja, USA oraz kraje graniczące z enklawą: Polska i Litwa. Tak znaczące zainteresowanie niewielkim, zamieszkanym przez niespełna milion mieszkańców regionem wynikało głównie z faktu, iż Kaliningrad znalazł się w centrum dwóch niezwykle ważnych dla Europy procesów: rozszerzenia UE i NATO. Po ewentualnym prz... Болей »


Falkowski Maciej, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 16

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski

16

Kaukaz Północny jest najbardziej niestabilną częścią Federacji Rosyjskiej: od początku lat 90. trwa konflikt zbrojny w Czeczenii, który stopniowo obejmuje inne republiki regionu, terroryzm na stałe wszedł do politycznego życia Kaukazu, kwitnie przestępczość zorganizowana, utrzymuje się napięcie, wciąż dochodzi do incydentów zbrojnych i zamachów. W ciągu ostatniego roku destabilizacja regionu, negatywnie wpływająca na wiele dziedzin rosy... Болей »


Strachota Krzysztof, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 7

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Islam na obszarze postradzieckim

7

Rozpad ZSRR 1991 r. zapoczątkował na obszarze byłego Imperium procesy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Procesy te są również udziałem około 70 milionów muzułmanów zamieszkujących ten obszar. Znaczna część z nich żyje na pograniczu geograficznym i kulturowym wielkiej światowej cywilizacji islamu, dla której w ostatnich dekadach XX wieku islam stał się ideową podstawą burzliwych i częstokroć niebezpiecznych procesów p... Болей »


Łoskot-Strachota Agata, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 17

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Turcja - korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE?

17

Priorytetem polityki energetycznej Ankary jest uczynienie z terytorium Turcji ważnego korytarza tranzytu surowców energetycznych do UE. Turcja chce pełnić aktywna rolę w rozdzielaniu i sprzedawaniu transportowanych przez jej terytorium surowców. Tranzyt i sprzedaż surowców przede wszystkim gazu ziemnego maja stanowić ważne źródło dochodu dla Turcji, ale także narzędzie budowania jej pozycji w regionie i w Europie. Dla Brukseli przyjęcie... Болей »


Szerepka Leszek, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 24

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Sytuacja demograficzna w Rosji

24

W dziejach Rosji okresom głębokiego chaosu towarzyszyły zwykle kryzysy demograficzne. Tak było podczas XVII-wiecznej „smuty” oraz w okresie wojen i rewolucji początku XX wieku, zakończonych przejęciem władzy przez bolszewików. Rozpad ZSRR także zbiegł się w czasie z kryzysem demograficznym. O ile jednak wcześniejsze kryzysy były spowodowane takimi czynnikami, jak: wojny, głód, epidemie czy represyjna polityka władz, a po ich ustaniu nas... Болей »


Kaczmarski Marcin, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 33

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu

33

Tezy: 1. Rosyjska polityka zagraniczna na przełomie lat 2006-2007 weszła w fazę rewizjonizmu. Cechą wyróżniającą tego etapu jest przede wszystkim dążenie Moskwy do radykalnej przebudowy dotychczasowego modelu relacji z Zachodem, ukształtowanego po zakończeniu zimnej wojny (wcześniej Rosja chciała reformy tego systemu, uwzględniającego jej rolę). 2. Źródeł rosyjskiego rewizjonizmu należy dopatrywać w pierwszym rzędzie w czynnikach subiek... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя