Zeszyty Naukowe, 2 (2009)

Zeszyty Naukowe

Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku

2 (2009)

Wśród wielu fundacji kościelnych, dokonanych przez Krzysztofa i Aleksandrę z Sobieskich Wiesiołowskich, na szczególną uwagę zasługuje klasztor reguły św. Brygidy w Grodnie, będący największą pobożną realizacją tego małżeństwa. Bezpośrednim bodźcem nakłaniającym do sprowadzenia brygidek z Lublina do Grodna była przedwczesna śmierć ich jedynej, choć adoptowanej córki, Gryzeldy Wodyńskiej w 1634 r. i chęć jej upamiętnienia. W tym celu uzys... Болей »