Весці Акадэміі Навук Беларусі, 3 / 1997

Весці Акадэміі Навук Беларусі

Серыя гуманітарных навук

3 / 1997

Анiшчанка Я.К., Праект генеральнага межавання заходнiх губерняў Расiйскай iмперыi ў першай палове XIX ст. Астраух А.Э., Адлюстраванне мiфалагiчнага бачання свету ў творчасцi Р. Барадулiна. Данiльчык А.А., Асаблiвасцi развiцця беларускай i iтальянскай ваеннай прозы 40 -- 50-х гадоў Дудзiнская Дз.I.-Т., Чалавек i прырода ў творчасцi В.Карамазава (на прыкладзе аповесцi "Краем белага шляху") Ермаловiч В.I., Акупацыйны лi... Болей »


Весці Акадэміі Навук Беларусі, 2 / 1997

Весці Акадэміі Навук Беларусі

Серыя гуманітарных навук

2 / 1997

Казачэнка Т.М., Сацыяльна-эканамiчная лексiка са значэннем прадметнасцi ў полацкiх граматах ранняга перыяду Ковель У.А., Фальклорныя матывы, сюжэты i вобразы ў творчасцi Ф.Аляхновiча Краўчанка А.I., Замежнае заканадаўства аб юрысдыкцыйных iмунiтэтах дзяржавы Мiронава Т.М., Заканамернасцi вырашэння эканамiчных супярэчнасцей ва ўмовах пераходу да рынку. Мяшчанава М.В., Дзяржава як суб'ект мiжнароднага прыватнага права ... Болей »


Весці Акадэміі Навук Беларусі, 1 / 1997

Весці Акадэміі Навук Беларусі

Серыя гуманітарных навук

1 / 1997

Адула Т.I., Грамадазнаўства i сучасныя сацыяльна-палiтычныя працэсы Бiруля В.А., Паняцце i класiфiкацыя эканамiчных злачынстваў Будзько I. У., Назвы Бога ў беларускай пiсьменнасцi XIV - XVIII стст. Гудзей-Каштальян В.Р., Музычна-драматургiчная канцэпцыя балета "Страсцi" А. Мдзiванi ў святле праблемы посткананiчнай эвалюцыi жанру. Данiленка С.I., Беларускi этнiчны Космас у творчасцi Я.Чачота, Я.Баршчэўскага i В.Дунiна... Болей »


Весці Акадэміі Навук Беларусі, 4/1996

Весці Акадэміі Навук Беларусі

Серыя гуманітарных навук

4/1996

* Бехцер І. С., Галосныя [а], [е] у тараканскай дыялектнай групе заходнепалескіх гаворак * Гаранін С. Л., Асоба ў паломніцкай літаратуры XII-XVI стст * Грыбайла В. А., Традыцыі ў беларускай тэатральнай культуры * Гудзей-Каштальян В. Р., Да тэорыі балетнага жанру: Праблемы драматургіі і формы * Капылоў І. Л., Беларускай старажытная айканімія з прыналежнымі фармантамі * Кушнярэвіч А. М., Полацкае дойлідства XII ст... Болей »