pdf
Гоман, 3/1991

Гоман

беларуская газета

3/1991

«Гоман» - беларуская газета. Выходзе раз на месяц. Выданьне безганарарнае. Рэдакцыя нясе адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў, прозьвішчаў і найменьняў, за нерасраўсюджаньне зьвестак, што складаюць дзяржаўную і ваенную тайну. Меркаванні аўтаоаў матэрыялаў не абавязкова супадаюць зь меркаваньнем рэдакцыі. Болей »