Polska w Europie, Zeszyt piąty

Polska w Europie

Zeszyt piąty

Temat, który stanowi przedmiot dzisiejszej debaty, zaczyna się od słowa „współpraca”. Współpraca, to znacznie więcej niż stosunki, to praca na rzecz realizacji wspólnych celów. W tym przypadku do tej pracy na rzecz wspólnych celów przystąpić mają Polska i zjednoczone Niemcy. Dzisiejszy temat zawęziliśmy do wymiarów politycznego i społecznego. Zaczynamy od wymiaru politycznego dlatego, że stanowi on fundament, a równocześnie określa to, ... Болей »