Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXX nr 1/2013

Kwartalnik Historyczny

Rocznik CXX nr 1/2013

Dorota Żołądź-Strzelczyk, „A cacek też dużo było”. Zabawki dziecięce na ziemiach polskich w średniowieczu i w epoce nowożytnej Wojciech Dutka, Duchowieństwo rzymskokatolickie i katolicyzm płaszczyznami sporu o powstanie styczniowe w polskiej historiografii w latach 1863-1918 Artur Mękarski, Między mitem a polityczną racjonalnością. Myśl historyczna Pawła Jasienicy i jej recepcja w dobie Polski Ludowej PRZEGLĄDY — POLEMIKI — PROPOZYCJE E... Болей »


Kwartalnik historyczny, 1 / 2012

Kwartalnik historyczny

Rocznik CXIX

1 / 2012

Witold Brzeziński, Uwagi o nazewnictwie i identyfikacji kobiet w późnośredniowiecznej Polsce (na przykładzie szlachty wielkopolskiej) Tomasz Szwaciński, Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie kryzysu ostrogskiego (1754–1758) Paweł Duber, Konflikty w kierownictwie obozu sanacyjnego po powrocie Józefa Piłsudskiego z Madery w 1931 r. PRZEGLĄDY ― POLEMIKI ― PROPOZYCJE Izabela Lewandowska-Malec, Refleksje po lekturze art... Болей »


Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVIII - 2011 - 2

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskiego w 1887 roku

Rocznik CXVIII - 2011 - 2

Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, a publikowane obecnie przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazało się 118 roczników pisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów... Болей »


Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVIII - 2011 - 1

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskiego w 1887 roku

Rocznik CXVIII - 2011 - 1

Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, a publikowane obecnie przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazało się 118 roczników pisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów... Болей »


pdf
Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVI - 2009 - 2

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskiego w 1887 roku

Rocznik CXVI - 2009 - 2

Â. Gricak, Prorok u svoïj vìtčiznì. Franko ta jogo spìl ́nota (1856–1886) Andriy Zayarnyuk, Historia lokalna i narracja narodowa. Zmiana obrządku mieszkańców wsi Niedzielna w 1908 r. Andrzej Nowak, Henryk Wereszycki — historyk Galicji Łukasz Adamski, , Naukowo–polityczna działalność Mychajła Hruszewskiego a konflikty narodowościowe na Uniwersytecie Lwowskim M. Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848... Болей »


pdf
Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXV - 2008 - 4

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskiego w 1887 roku

Rocznik CXV - 2008 - 4

Bibliografia zawartości „Kwartalnika Historycznego”za lata 1887-2004 Zestawiła i opracowała Agnieszka Mitura-Karwowska Bibliografia opublikowana na łamach „Kwartalnika Historycznego” w 2007 roku jako numery 1 i 2 tego periodyku. Teraz dostępna również poza kręgiem prenumeratorów. Болей »


pdf
Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXIV - 2007 - 4

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskiego w 1887 roku

Rocznik CXIV - 2007 - 4

Augustyniak Urszula, Wzajemne pretensje szlachty i duchowieństwa katolickiego w związku z "compositio inter status" w latach trzydziestych XVII w. Cieśla Maria, Wydawnictwa źródłowe do historii Żydów w dawnej Rzeczypospolitej Kizik Edmund, Koszty królewskich pobytów w Gdańsku w XVII w. Rekonesans badawczy Kołodziejczyk Dariusz, Na europejskiej szachownicy geopolitycznej XVI w. Nowa książka Andrzeja Dziubińskiego, Stosunki... Болей »