Dziś, 4 (31) 1994

Dziś

Przegląd społeczny

4 (31) 1994

Pierwsze podejście rządu Hanny Suchockiej do uzyskania w Sejmie upoważnienia na rządzenie dekretami zakończyło się niepowodzeniem i projekt stosownej ustawy został wycofany. Przygasiło to znacznie nastrój triumfalizmu, jaki zapanował w kołach rządowych po stosunkowo łatwym zatwierdzeniu budżetu na 1993 rok. I dobrze się stało. Od dwu lat z górą rządzący obóz posolidarnościowy, niezależnie od dzielących go różnic, łaknie dekretów jak prz... Болей »