Pogranicze

Pogranicze

Studia społeczne

W roku 2008 obchodzimy święto 10-lecia funkcjonowania Instytutu Socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz równoległego uruchomienia socjologii jako magisterskiego kierunku studiów. Instytut Socjologii został powołany 1 czerwca 1998 roku na ówczesnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku, a od 1 września 1999 roku funkcjonuje w strukturze Wydziału Historyczno-Socjologicznego. W listopa... Болей »


Pogranicze, Tom XII

Pogranicze

Studia społeczne

Tom XII

MARCIN DĘBICKI, POLSKIE POGRANICZA: ODZWIERCIEDLENIE CYWILIZACYJNEGO ZAAWANSOWANIA PAŃSTWA CZY OBSZARY SPECYFICZNE? # KAZIMIERZ URBAN, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. KILKA UWAG O JEGO STANIE POSIADANIA # MAREK BARWIŃSKI, STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA I JĘZYKOWA MIESZKAŃCÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ TERENOWYCH I NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO # KATARZYNA WINI... Болей »


Pogranicze, Tom XI

Pogranicze

Studia społeczne

Tom XI

Kazimierz Krzysztofek - CO DALEJ Z NARODEM? # Andrzej Sadowski - TWORZENIE SIĘ NOWEGO ŁADU INSTYTUCJONALNEGO NA WSCHODNIM POGRANICZU. ZARYS KONCEPCJI BADAWCZEJ # Piotr I. Smirnow - CYWILIZACJA SŁUŻBY DOMOWEJ I CYWILIZACJA RYNKOWA ANALIZA PORÓWNAWCZA # Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik - OTWARTOŚĆ NA WIELOKULTUROWOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI PO 1989 ROKU # Beata Borawska - BARIERY AWANSU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY W... Болей »


Pogranicze, Tom X

Pogranicze

Studia społeczne

Tom X

Kategoria "pogranicze" może być traktowana w trzech podstawowych znaczeniach. Po pierwsze obejmuje ona obszar, terytorium, na którym realizuje się określony typ współżycia dwóch lub więcej grup etniczno-kulturowych. W czasach, kiedy podziały i odrębności terytorialne łączą się z układami państwowymi, pogranicze w tym znaczeniu odnosi się do państwa i obejmuje obszary nadgraniczne, obszary położone na obrzeżach państwa, z całokształtem w... Болей »


Pogranicze, Tom IX

Pogranicze

Studia społeczne

Tom IX

Jerzy J. Smolicz Is mono-cultural nation-state out of date? # Barbara Krawczyk Między Styrem a Konopielką. Moje wojenne dzieciństwo # Lilianna Kiejzik Samotność aksjologiczna kobiet po otwarciu granic byłego ZSRR. Przyczynek do problemu # Dorota Konopka Obraz bezrobocia w województwie białostockim w latach 1990-1998 # Barbara Cieślińska Interpretacja migracji zagranicznych w perspektywie pogranicza # Wojciech Jócz Edukatorzy profilaktyk... Болей »


Pogranicze, Tom VIII (Numer specjalny)

Pogranicze

Studia społeczne

Tom VIII (Numer specjalny)

Ewa NOWICKA, Badanie pogranicza. Kilka propozycji metodologicznych # Włodzimierz PAWLUCZUK, Pogranicze narodowe czy pogranicze cywilizacyjne? # Kazimierz KRZYSZTOFEK, Wielokulturowość, demokracja i rynek kultury # Maria CIECHOCIŃSKA, W poszukiwaniu nowych wyznaczników tożsamości regionalnej # Andrzej SZPOCINSKI, Typy polsko-białoruskich odwołań do wspólnej przeszłości # Joanna KURCZEWSKA, Społeczeństwo polskie wobec mniejszości narodowy... Болей »