Test, 2/1995

Test

Pismo naukowe Wydziału Pedagofiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

2/1995

Otwartość na innych jest wartością bardzo istotną dla życia społecznego i człowieka jako jednostki. Wiąże się ona z przeświadczeniem o tym, że inny wzbogaca nas duchowo, a my możemy wzbogacić jego. Pojęcie to niesie z sobą konotacje dotyczące szanowania ludzkiej podmiotowości, szacunek dla drugiego człowieka, zaufanie do niego, rozumienie go, tolerancję. Pojęcie to wiąże się także z autokrytycyzmem i ludzką mądrością. Otwartość bowiem j... Болей »