Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 8

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

8

Miejscowość Narew, położona na skraju Równiny Bielskiej wysuniętej w dolinę rzeki Narwi, zajmuje północno-wschodnią część wyniesienia rozciągającego się w kierunku południowo-zachodnim. Niegdyś ze wszystkich stron otoczone było rozległymi terenami bagiennymi, z których największe, Bagno Sumackie, leżało od zachodu i południowego-zachodu. Od południowego wschodu i wschodu wzniesienie otaczały zabagnione doliny rzeczek Makówki (obecnie So... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 7

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

7

Idea wolności oraz równości szlacheckiej była naczelną zasadą ustroju dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Nic też więc dziwnego, iż pierwsza próba wprowadzenia instytucji orderu w Polsce zakończyła się fiaskiem, Polska siedemnastowieczna bowiem nie uznawała innych tytułów poza tymi, które stare rody litewsko-ruskie miały zawarowane na mocy Unii Lubelskiej. W imię równości „brać szlachecka” niezwykle ostro występowała zarówno przeciwko... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 6

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

6

Tytuł poniższych rozważań świadomie nawiązuje do treści referatów wygłoszonych w czasie sympozjum naukowego zorganizowanego przez Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku w maju 1989 r. w miejscowości Hołny Mejera'. Przedstawione tam wystąpienia, a zwłaszcza W. Majewskiego, M. Plewczyńskiego, P. Rudnickiego i J. Wojtasika dotyczyły interesujących nas zagadnień — udziału ziemian podlaskich w służbie wojskowej dawnej R... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 5

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

5

Zdaniem niektórych autorów powstanie listopadowe nie miało szans powodzenia. Nie było bowiem widoków na interwencję zbrojną ze strony mocarstw zachodnich, a siły wewnętrzne jakimi dysponowało powstanie nie były wystarczające do uzyskania sukcesu. Ponadto po stronie, powstańczej u wyższego i średniego dowództwa brakło zupełnie wiary w zwycięstwo. Kompletnie zawiódł jako wódz naczelny gen. Jan Skrzynecki. Do tego surowego, acz słusznego o... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Historiografia polska dostatecznie wnikliwie przedstawiła już sylwetkę Józefa Piłsudskiego, jako działacza partyjnego PPS, współtwórcę niepodległości i czołową osobistość państwową w Polsce Niepodległej. Mniej natomiast znany jest pierwszy okres życia i działalności przyszłego Marszałka rzutujące na całą jego drogę życiową i polityczną. Niniejszy przyczynek pragnę poświęcić kształtowaniu się poglądów Piłsudskiego na sprawy niepodległośc... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Większość spośród obecnie znanych 18 hełmów tzw. typu kubańskiego, wykonanych z brązu techniką odlewania ochron głowy o półkulistym dzwonie z dwoma wycięciami w części przedniej i prostokątnym albo zaokrąglonym wycięciem na kark, to okazy pozbawione metryki znalezienia, znaleziska luźne oraz egzemplarze pochodzące z zespołów, które określić można jako niepewne lub opublikowane nie w pełni. Do zabytków, o których brak wystarczających inf... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Drogi do niepodległości. Materiały z sympozjum naukowego 14-15 października 1988 roku

Utrata niepodległego bytu przez naród polski w końcu XVIII. w., będąca przede wszystkim rezultatem agresywnych poczynań państw zaborczych, a także naszej słabości wewnętrznej, nie spowodowała kontrakcji ze strony innych rządów europejskich w obronie państwa polskiego. Nie pogodził się z utratą niepodległości tylko naród. Jego najbardziej patriotyczna i postępowa część, wśród której niemałą rolę odegrali wychowankowie Szkoły Rycerskiej, ... Болей »


Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska

1968-1988. W dwudziestą rocznicę powałania muzeum

Na lata osiemdziesiąte wieku XX przypada stulecie powstania zorganizowanych form polskiego ruchu robotniczego. Od swego ukonstytuowania się w pierwszą partię proletariacką, aż do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., polska awangarda robotnicza określała własny stosunek do najważniejszych wydarzeń politycznych, rozgrywających się na arenie międzynarodowej i ziemiach polskich. Kapitalizm w tym okresie przekształcił się w wyżs... Болей »