pdf
Сустрэчы, 1 (13) 1990

Сустрэчы

Часопіс Беларускага Аб'яднання Студэнтаў

1 (13) 1990

У 10-11 нумары нашага часопіса тадышні галоўны рэдактар Аляксандр Максімюк катэгарычна заявіў, што "Сустрэчы" будуць органам Рады культуры Студэнтаў беларускай нацыянальнасці да скону дзён /або Рады культуры/. Яго словы былі прарочымі, але толькі для Рады. Мінулы год не паказаў аніякіх праяваў ейнага жыцця. Трэба адкрыта сказаць - Рада культуры даканала свой век. Слава ёй за тое, што эрабіла дзеля інтэграцыі студэнцкага асяроддзя. Прыйш... Болей »


pdf
Сустрэчы, 1 (12) 1989

Сустрэчы

Часопіс беларускіх студэнтаў у Польшчы

1 (12) 1989

Адступаць няма куды. Даўно ў мінулым хваляванні звязаныя з выбарамі ў Сейм і Сенат Польскай Народнай Рэспублікі. Аднак жа, след, які пакінула гзтая падзея ў грамадстве - далёкі ад маргінальнага, а справа самых выбараў, доўга яшчэ, будзе варочацца звонкім рэхам, так у польскай, як і беларускай, грамадскасцях Польшчы. Удзел беларусаў у выбарах быў ужо шырока каментаваны, так спецыялістамі, як і абсалютнымі дылетантамі - прыводзіліся падра... Болей »


pdf
Сустрэчы, 3-4 (10-11) 1988

Сустрэчы

Часопіс беларускіх студэнтаў у Польшчы

3-4 (10-11) 1988

Expose. Паважаныя чытачы "Сустрэч", вітае вас новая рэдакцыйная калегія. Прапануем вам, як нявопытныя яшчэ рэдактары, шмат чаго неадшліфаванага і непрафесіянальнага, а таксама шмат варварызмаў, якімі напэўна папоўніцца гэты наш першы нумар, варварызмаў, якія непазбежна ўзнікаюць недзе на сутыкненні прагнага хуткіх поспехаў пяра з пажадлівасцю авалодаць моваю ўва ўсёй ейнай прыгажосці. Загадзя просім выбачэння. Гэты нумар з'яўляецца пера... Болей »


pdf
Сустрэчы, 1-2 (8-9) 1988

Сустрэчы

Часопіс беларускіх студэнтаў у Польшчы

1-2 (8-9) 1988

Парушыць з месца. "Жывуць сярод нас нацыянальння меншасці", такі загаловак мае артыкул прафесара Ежы Тамашэўскага ў часопісе "Політыка" ад 16 студзеня 1988 г. "Політыка", гэта самы папулярны грамадска-палітычны тыднёвік у Польшчы. Ягоны тыраж 400 тысяч экземлляраў. Ежы Тамашэўскі - прафесар Варшаўскага універсітэта, гісторык, працуе на аддзяленні грамадска-палітычных навук. Цікавіцца таксама нацыянальнымі меншасцямі, доказам чаго дзве к... Болей »


pdf
Сустрэчы, 2 (7) 1987

Сустрэчы

Часопіс беларускіх студэнтаў у Польшчы

2 (7) 1987

Чаму так сталася? У "Сустрэчах" нр 6 Мікола Ваўранюк пісаў аб цяжкім становішчы беларускай мовы ў БССР. Гэта ж тая і самая праблема, хаця, зразумела, у іншым маштабе, выступае і ў нас, на Беласточчыне. Асновай жыцця для 300 тысячнай беларускай меншасці ў Польшчы ёсць захаванне роднай мовы. Дзеля гэтага існуе патрэба поўнага забяспечэння народнай асветай усіх дзяцей і моладзі ў школьным узросце. Аднак малая колькасць вучняў, якія выву... Болей »


pdf
Сустрэчы, 6/1987

Сустрэчы

Часопіс беларускіх студэнтаў у Польшчы

6/1987

Ад восеяі мінулага году на старонках мінскага тыднёвіка "Літаратура і мастацтва" вядзецца дыскусія аб цяжкім становішчы беларускай мовы ў БССР. Выклікаў яе ліст віцебскага настаўніка Ф. Сіўко "Прашу вызваліць", надрукаваны 19 верасня 1986 г. Акрамя самога ліста, у тым жа вераснёўскім нумары быў змешчаны каментарый пісьменніка Кастуся Тарасава "Закон і вакол закона",які даў загаловак цэлай дыскусіі. Болей »


pdf
Сустрэчы, 1/1984

Сустрэчы

Часопіс студэнтаў нацыянальных меншасцей. Беларускае выданне

1/1984

Дыхаць чыстым паветрам. Звыш двух гадоў наглядаецца ў беларускім студэкцкім асяроддзі ў Польшчы кейкі ўздым нацыянальнай свядомасці і спробы ператварыць гэты ўнутраны прыплыў энергіі ў дзейнасць на карысць свайму асяроддзю а таксама і цэлай польскай грамадскасці. Як кожны спантанны рух, ён начаўся больш з эмацыянальных прадпасылак, чым з рацыянальных. Потым ужо прыходзіць разумовае асэнсаванне з'явы і вызначэнне яе арыенціраў, паводле я... Болей »


pdf
Сустрэчы, 1/1983

Сустрэчы

pismo studentów mniejszości narodowych

1/1983

Oddajemy do rąk czytelnika nowe czasopismo stu­denckie "Spotkania", wydawane przy wsparciu finansowym Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Czasopismo firmowane jest przez "Radę Kultury Studentów Mniejszości Narodowych, przy ZSP i zasadniczo wyrażać będzie jej interesy. Najogólniej interesy te można podzielić na dwa nurty. Po pierwsze - pismo ma służyć szeroko pojętym celom popularyzatorskim dorobku kulturowego białoruskiej, li... Болей »