Studia Slawistyczne, 5

Studia Slawistyczne

Pogranicza. Kontakty kulturowe, literackie, językowe

5

Niniejszy, piąty tom „Studiów Slawistycznych” zawiera referaty wygłoszone na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe”, która odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku w dniach 16-17 października 2003 r. Została zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej dla uczczenia 35-lecia istnienia rusycystyki na Uniwersytecie w Białymstoku. W konferencji wzięli udział naukow... Болей »


Studia Slawistyczne, 4

Studia Slawistyczne

Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza w kontekście nauczania języków obcych

4

Konferencja naukowa zatytułowana „Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego - tylko spuścizną Wielkiego Księstwa Litewskiego czy także szansą na przyszłość?” z jednej strony adresowana była do językoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, socjologów, etnografów, z drugiej zaś także do wykładowców, lektorów i nauczycieli języków obcych oraz studentów - przyszłych nauczycieli języków obcyc... Болей »