Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XXV

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XXV

* Bergmanowa A., O pisarzach i dziennikarzach żydowskich pochodzących z Białorusi * Bułhak H., Konferencja wojskowa polsko-rumuńsko-francuska w Warszawie (7-8 IV 1924 r.). Geneza, przebieg, rezultaty / Военная польско-румынско-француэская конференция в Варшаве (7-8 апреля 1924 г.). Генезис, ход, результаты * Garlicka A., Brytyjskie próby zneutralizowania Bułgarii w przededniu II wojny światowej / Попытки нейтрализировать Болга... Болей »


Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XXI

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XXI

* Achmatowicz A., S. Fitzpatrick, The Russian Revolution * Borejsza J. W., Grecja w polityce bałkańskiej faszystowskich Włoch 1936-1940 * Cieślak T., Plany federacji naddunajskiej / Планы Прцдунайской федерации * Garlicka A., D. Lukać, Treći Rajh i zemlje Jugoistićne Evrope, t. I—II * Goc K., Je. M. Dudzinskaja, Sławianofiły w obszczestwiennoj bor'bie * Górska H., A. Rossos, Russia and the Balkans: Inter-Balkan ... Болей »


Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XX

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XX

Cieślak T., Bałkańska polityka Austro-Węgier Damianowa E., Byłgaria i Polsza 1918—1941 — A. Garlicka . . . . 251 V. Borodovcak, Polsky naród a narody Ceskoslovenska na dejinnej krizovatke (1939—1948) — M. К. Кamiński Garlicka A., Glossa do sprawy interwencji posła Rumunii w Londynie V. Tilea w brytyjskim Foreign Office w marcu 1939 r Gruchała J., Sprawa ukraińska w Galicji w polityce Austro-Węgier 1914—1918 Hass L., ... Болей »


Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XIX

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XIX

Historiografia zajmująca się przeszłością narodów bałkańskich główny nacisk kładzie z reguły na kształtowanie się tych narodów oraz na ich walkę narodowowyzwoleńczą, a więc analizuje przede wszystkim dzieje każdego z tych narodów z osobna1. Znacznie mniej opracowań poświęconych jest ich wspólnym wystąpieniom, ich programom federacyjnym8 lub konfederacyjnym, których było przecież niemało. Politycy bałkańscy chętnie sięgali po program fed... Болей »