Акудовіч Валянцін

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Валянцін Акудовіч.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XX

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XX

Том: Tom XX

Месца выхаду: Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź

Дата выхаду: 1984

Выдавец: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii

Выдавецтва/ друкарня: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo PAN

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2425]

Cieślak T., Bałkańska polityka Austro-Węgier Damianowa E., Byłgaria i Polsza 1918—1941 — A. Garlicka . . . . 251 V. Borodovcak, Polsky naród a narody Ceskoslovenska na dejinnej krizovatke (1939—1948) — M. К. Кamiński Garlicka A., Glossa do sprawy interwencji posła Rumunii w Londynie V. Tilea w brytyjskim Foreign Office w marcu 1939 r Gruchała J., Sprawa ukraińska w Galicji w polityce Austro-Węgier 1914—1918 Hass L., Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX w. — А. Асhmatowiсz Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905—1922 — M. Wojnicką Koźmiński M., O świadomości narodowej na pograniczu węgiersko-sło wackim po I wojnie światowej Materski W., Narodziny ONZ. Idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej ZSRR 1941—1945 — P. Chmielewski Materski W., Normalizacja stosunków radziecko-japońskich (1917—1925). Cz. II (1922—1925) Parsadanowa W. S., Sowietsko-polskije otnoszenija w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941—1945 — Т. Сieś1ак Popescu J. T., Przyczynek do wyjaśnienia okoliczności interwencji posła Rumunii w Londynie Viorela Tilea w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych w marcu 1939 Sapargalijew G., Djakow W., Polacy w Kazachstanie w XIX wieku — E. Szczepanik Siewostjanow P. P., ieried wielikim ispytanijem. Wnieszniaja politika SSSR nakanunie Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny — W. Matersкi Sladek Z., Wyniki gospodarczej działalności Malej Ententy oraz p

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Cieślak T., Bałkańska polityka Austro-Węgier

Damianowa E., Byłgaria i Polsza 1918—1941 — A. Garlicka . . . . 251 V. Borodovcak, Polsky naród a narody Ceskoslovenska na dejinnej krizovatke (1939—1948) — M. К. Кamiński

Garlicka A., Glossa do sprawy interwencji posła Rumunii w Londynie V. Tilea w brytyjskim Foreign Office w marcu 1939 r

Gruchała J., Sprawa ukraińska w Galicji w polityce Austro-Węgier 1914—1918

Hass L., Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX w. — А. Асhmatowiсz

Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905—1922 — M. Wojnicką

Koźmiński M., O świadomości narodowej na pograniczu węgiersko-sło wackim po I wojnie światowej

Materski W., Narodziny ONZ. Idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej ZSRR 1941—1945 — P. Chmielewski

Materski W., Normalizacja stosunków radziecko-japońskich (1917—1925). Cz. II (1922—1925)

Parsadanowa W. S., Sowietsko-polskije otnoszenija w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1941—1945 — Т. Сieś1ак

Popescu J. T., Przyczynek do wyjaśnienia okoliczności interwencji posła Rumunii w Londynie Viorela Tilea w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych w marcu 1939

Sapargalijew G., Djakow W., Polacy w Kazachstanie w XIX wieku — E. Szczepanik

Siewostjanow P. P., ieried wielikim ispytanijem. Wnieszniaja politika SSSR nakanunie Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny — W. Matersкi

Sladek Z., Wyniki gospodarczej działalności Malej Ententy oraz polityczne następstwa jej niepowodzenia

Tomaszewski J., Kwestia narodowa w Rumunii w 1931 r. w raportach polskich konsulatów i poselstwa

Turonek J., Status Białorusi w Komisariacie Rzeszy Ostland

Zieliński A., Rumuńskie materiały do dziejów stosunków polsko-rumuńskich w latach trzydziestych XX w

Znamięrowska-Rakk E., Kwestia Tracji Zachodniej w polityce międzynarodowej 1878—1919

Варта пазнаёміцца:

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XXV

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XXV

* Bergmanowa A., O pisarzach i dziennikarzach żydowskich pochodzących z Białorusi * Bułhak H., Konferencja wojskowa polsko-rumuńsko-francuska w Warszawie (7-8 IV 1924 r.). Geneza, przebieg, rezultaty / Военная польско-румынско-француэская конференция в Варшаве (7-8 апреля 1924 г.). Генезис, ход, результаты * Garlicka A., Brytyjskie próby zneutralizowania Bułgarii w przededniu II wojny światowej / Попытки нейтрализировать Болга... Болей »


Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XXI

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XXI

* Achmatowicz A., S. Fitzpatrick, The Russian Revolution * Borejsza J. W., Grecja w polityce bałkańskiej faszystowskich Włoch 1936-1940 * Cieślak T., Plany federacji naddunajskiej / Планы Прцдунайской федерации * Garlicka A., D. Lukać, Treći Rajh i zemlje Jugoistićne Evrope, t. I—II * Goc K., Je. M. Dudzinskaja, Sławianofiły w obszczestwiennoj bor'bie * Górska H., A. Rossos, Russia and the Balkans: Inter-Balkan ... Болей »


Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, XIX

Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej

XIX

Historiografia zajmująca się przeszłością narodów bałkańskich główny nacisk kładzie z reguły na kształtowanie się tych narodów oraz na ich walkę narodowowyzwoleńczą, a więc analizuje przede wszystkim dzieje każdego z tych narodów z osobna1. Znacznie mniej opracowań poświęconych jest ich wspólnym wystąpieniom, ich programom federacyjnym8 lub konfederacyjnym, których było przecież niemało. Politycy bałkańscy chętnie sięgali po program fed... Болей »