pdf
Суднік Станіслаў, Чыслаў Сяргей, Расейска-беларускі вайсковы слоўнік

Расейска-беларускі вайсковы слоўнік

Суднік Станіслаў, Чыслаў Сяргей

Утрымоўвае 8000 словаў і словазлучэнняў сучаснай вайсковай і побытавай лексікі. Прызначаны для вайскоўцаў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, памежных і ўнутраных войскаў. выкладчыкаў і навучэнцаў вайсковых і цывільных навучальных установаў, а таксама для настаўнікаў фізкультуры і данаборнай падрыхтоўкі беларускіх школаў і сярэдніх спецыяльных навучальных установаў. Болей »


Ясіньска-Соха Тэрэса, Практычная беларуская граматыка

Практычная беларуская граматыка

для сярэдніх школ

Ясіньска-Соха Тэрэса

Książka zalecana do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisana do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych do nauczania języka białoruskiego na poziomie liceum ogólnokształcącego (dla szkół z białoruskim językiem nauczania), na podstawie recenzji rzeczoznawców: dr Teresy Chylak-Schroeder, dr Jadwigi Głu... Болей »


Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia

Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, s...

Monografia wydana z okazji 60-lecia Katedry Białorutyenistyki UW i 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Niniejsza interdyscyplinarna monografia pt. Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia zawiera artykuły pisane w czterech językach (polskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim) autorstwa badaczy z bardzo różnych ośrodków naukowych z Polski (Warszawa, Poznań, Lublin, Olsztyn), Białorusi (Mińsk, Grodno), Ukrainy (Kijów, Łuck) oraz Japonii (Tsukuba). W niniejszej monografii swoje prace publikują znani profesorowie... Болей »


Памятники литературы Беларуси X—ХУІІІ веков

Памятники литературы Беларуси X—ХУІІІ веков

В книге в переводе на русский язык в адаптированном виде собраны шедевры древней белорусской письменности X—XVIII вв. Представлены основные жанры и виды древней белорусской литературы эпохи Готики, Ренессанса, Барокко и Просвещения. Издание предназначено для преподавателей, студентов, учителей и учащихся школ, широкого круга читателей. Болей »


Хаўстовіч Мікола, Літаратура Беларусі канца XVIII-XIX стагоддзя,, том пяты

Літаратура Беларусі канца XVIII-XIX стагоддзя...

Даследаванні і матэрыялы

Хаўстовіч Мікола

Мы не можам пагадзіцца (асабліва з першаю часткаю выказвання) з тым, што нядаўна напісаў адзін з модных сённяшніх літаратараў: “Бела-рускія гістарычныя міты даўно ўжо створаныя, ідзе працэс іх рэвізіі, героі праслаўленыя і названыя, гістарычная літаратура напісаная. Цяпер насьпеў час гаварыць пра тых, хто быў выкрасьлены і забыты ў гарачцы нацыя-нальнага будаўніцтва. Пра габрэйскую спадчыну Беларусі, напрыклад. Пра ўсіх тых, хто павязан... Болей »


pdf
Савіцкі Мікола, Гучала - гучыць і будзе вечна гучаць беларуская мова ў незалежнай Беларусі

Гучала - гучыць і будзе вечна гучаць беларуск...

Барацьба за адзіную дзяржаўную беларускую мову. Асабісты архіў пад адной вокладкай

Савіцкі Мікола

У кніжцы змешчаны артыкулы аўтара, у якіх апісаны факты, падзеі, мерапрыемствы ў жыцці беларускага грамадства на ніве беларускага адраджэння на мяжы ХХ і ХХI стагоддзяў. Пададзены як бы факталагічны зрэз жыццядзейнасці беларускага грамадства ва ўмовах навязанага беларусам так званага двухмоўя, адкрытай антынацыянальнай палітыкі ў моўнай сферы. Ужо колькі дзесяцігоддзяў у афіцыйным жыцці краіны беларускае слова знаходзіцца на нулявым узр... Болей »


pdf
Станкевіч Ян, Зь гісторыі русыфікацыі Вялікалітвы

Зь гісторыі русыфікацыі Вялікалітвы

Станкевіч Ян

Гэта паданы разгляд Др. Я.Станкевіча дзьвюх працаў, каторых тэмаю ёсьць русыфікацыя Беларусі. Праца А.Пушкарэвіча беларускім чытачом мала прыступная, а другая вялікая (340 бач.) праца Александры Цьвікевіча зусім няпрыступная; часьць яе была надрукаваная ў менскім часапісе "Полымя", а цэласьць вышла ў 1929 годзе ў Менску асобнай кнігаю пад назовам "Западно-руссизм". Кніга, адразу па надрукаваньню, была сканфіскаваная і цяпер ёсьць вяліка... Болей »


pdf
Булавацкі Міхась, Беларус у Беларусі

Беларус у Беларусі

Эпісталярыі пра мову і маральнасць

Булавацкі Міхась

У вашых руках кніга рэдкаснага жанру — зборнік ліставанняў чалавека, беларуса, з інстанцыямі па статусе беларускімі, але па сваёй дзейнасці пераважна антыбеларускімі, хаця і тут ёсць прыемныя выключэнні. Размова ідзе пра камфортнасць ці дыскамфортнасць пражывання беларуса на сваёй зямлі, пра яго змаганне з бюракратычнай сістэмай за беларускую мову, якая спрабуе выжыць ужо 320 гадоў, і пра маральны змест барацьбы за яе. Кніга будзе карыс... Болей »


pdf
Трусаў Алег / Trusaŭ Alieh, Невядомая нам краіна / The Country We Don’t Know, Выданне 2-е, выпраўленае і дапоўненае

Невядомая нам краіна / The Country We Don’t K...

Беларусь у яе этнаграфічных межах / Belarus in its Ethnic Borders

Трусаў Алег / Trusaŭ Alieh

У асноўным этнічная тэрыторыя беларусаў склалася ў другой палове ХІХ ст., калі ўсе беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі. У гэты час расійскія навукоўцы прызналі існаванне самабытнага славянскага народа пад новай назвай “беларусы”. Гэты тэрмін стаў новым палітонімам, які замяніў старую назву “літвіны”. Падчас перапісу 1897 г. беларусы заявілі пра сябе на ўвесь голас. Адпаведна, сталі з’яўляцца мапы, дзе як беларускія... Болей »


Баршчэўскі Лявон, Сучасны кароткі літоўска-беларускі і беларуска-літоўскі слоўнік

Сучасны кароткі літоўска-беларускі і беларуск...

Баршчэўскі Лявон

Слоўнік уяўляе сабой першую спробу стварэння папулярнага практычнага літоўска-беларускага і беларуска-літоўскага слоўніка. У выглядзе адпаведных пазнак і табліц пададзены мінімум самай неабходнай граматычнай інфармацыі. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-59]   Наступная   Апошняя