Rocznik Białostocki, Tom VII

Rocznik Białostocki

Tom VII

Том: Tom VII

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 1967

Рэдактар: Dzierżykray-Rogalski Tadeusz

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: PWN

Памеры: 370s., 27cm

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [677.]

* Publikacje archeologiczne, historyczne oraz etnograficzne dotyczące Podlasia i Suwalszczyzny * Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1965 r. * Bergman A., Komuniatyczna Partia Zachodniej Białorusi w latach 1924-1928 * Czeczuga B., Kossacka W., Szczątki roślinne z osady jaćwieskiej (II—VI w.n.e.) z miejscowości Osinki, pow. Suwałki * Górska I., Dwa kurhany ciałopalne z miejscowości Osiowo, pow. Siemiatycze * Hościłowicz J., Skarb srebrnych monet z Kalinowa-Czosnowa, pow. Wysokie Mazowieckie * Jaskanis D., Działalność Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Białymstoku * Jaskanis D., Sympozjum naukowe poświęcone kontaktom bałtosłowiańskim we wczesnym * Jaskanis J., Materiały z kurhanów z II połowy I tys. n.e. w Jemielistem i Wólce, pow. Suwałki * Joka J., Starcia klasowe włókniarzy w białostockim okręgu przemysłowym w 1933 roku * Klejn Z., O początkach linii kolejowej Warszawa—Białystok—Petersburg * Maciejewska-Pavković J., Tradycje orki krzyżowej sochą na Suwalszczyźnie w końcu XIX i na początku XX wieku * Nalepa J., Połekszanie (Pollexiani) - plemię jacwięskie u północnych granic Polski * Nikitiuk B., Rudczyk W., Sesja popularno-naukowa w Białymstoku poświęcona 40 rocznicy „Hromady" * Pokropek M., Rozwój narzędzi rolniczych na Podlasiu na tle przemian gospodarczych XIX i XX wieku * Ryszkiewicz A., Malarz Antoni Gruszecki vel Dombrowski z Supraśla * Sokołowska Z., Działalność Muzeum w Białymstoku w l

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Publikacje archeologiczne, historyczne oraz etnograficzne dotyczące Podlasia i Suwalszczyzny

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1965 r.

Bergman A., Komuniatyczna Partia Zachodniej Białorusi w latach 1924-1928

Czeczuga B., Kossacka W., Szczątki roślinne z osady jaćwieskiej (II—VI w.n.e.) z miejscowości Osinki, pow. Suwałki

Górska I., Dwa kurhany ciałopalne z miejscowości Osiowo, pow. Siemiatycze

Hościłowicz J., Skarb srebrnych monet z Kalinowa-Czosnowa, pow. Wysokie Mazowieckie

Jaskanis D., Działalność Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Białymstoku

Jaskanis D., Sympozjum naukowe poświęcone kontaktom bałtosłowiańskim we wczesnym

Jaskanis J., Materiały z kurhanów z II połowy I tys. n.e. w Jemielistem i Wólce, pow. Suwałki

Joka J., Starcia klasowe włókniarzy w białostockim okręgu przemysłowym w 1933 roku

Klejn Z., O początkach linii kolejowej Warszawa—Białystok—Petersburg

Maciejewska-Pavković J., Tradycje orki krzyżowej sochą na Suwalszczyźnie w końcu XIX i na początku XX wieku

Nalepa J., Połekszanie (Pollexiani) - plemię jacwięskie u północnych granic Polski

Nikitiuk B., Rudczyk W., Sesja popularno-naukowa w Białymstoku poświęcona 40 rocznicy „Hromady"

Pokropek M., Rozwój narzędzi rolniczych na Podlasiu na tle przemian gospodarczych XIX i XX wieku

Ryszkiewicz A., Malarz Antoni Gruszecki vel Dombrowski z Supraśla

Sokołowska Z., Działalność Muzeum w Białymstoku w latach 1964—1965

Szczudło K., Konkurs na pamiętnik działacza województwa białostockiego w latach 1939—1964

Szczudło K., Wystawy w Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku

Żurkówa R., Listy Zygmunta Glogera do Józefa Ignacego Kraszewskiego

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »