Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

Том: tom XVI

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1991

Рэдактар: Jaskanis Jan

Выдавец: Muzeum Okręgowe w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: PWN

Памеры: 654s., 27cm

ISBN: 83-01-08557-6

ISSN: 0080-3421

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [679.], [1000.]

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostockie * Burek K., Osada kultury łużyckiej w Tonkielach, woj. białostockie * Dąbrowska T., Uwagi o związkach kulturowych między kulturą przeworską i kulturą zachodniobałtyjską w okresie wpływów rzymskich * Filipow K., Skarb monet jegiellońskich z XV-XVI wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku * Filipow K., Znalezisko monet spod Knyszyna, woj. białostockie * Jaskanis D., Jacwież w nowych badaniach naukowych w Polsce * Jaskanis D., Kaczyński M., Wystawa "Bałtowie - północni sąsiedzi Słowian". Koncepcje i realizacje * Jaskanis J., Dawni Bałtowie w nauce polskiej * Jaskanis J., Kilka uwag w sprawie wystawiennictwa archeologicznego. * Jaskanis J., Muzeum Okręgowe w Białymstoku - XXX lat działalności * Kaczyński M., Z problematyki kontaktów zachodnich Bałtów z prowincjami Imperium Romanum * Konopka M., Wystawy archeologiczne - dawniej, dzisiaj i jutro * Kubiak J., Urbanistyka Tykocina i problemy ekspozycji jego zabytków * Lenarczyk K., Lenarczyk L., Nowe stanowiska archeologiczne w okolicy Szurpił i Smolnik w woj.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina

Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie

Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie

Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej

Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostockie

Burek K., Osada kultury łużyckiej w Tonkielach, woj. białostockie

Dąbrowska T., Uwagi o związkach kulturowych między kulturą przeworską i kulturą zachodniobałtyjską w okresie wpływów rzymskich

Filipow K., Skarb monet jegiellońskich z XV-XVI wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku

Filipow K., Znalezisko monet spod Knyszyna, woj. białostockie

Jaskanis D., Jacwież w nowych badaniach naukowych w Polsce

Jaskanis D., Kaczyński M., Wystawa "Bałtowie - północni sąsiedzi Słowian". Koncepcje i realizacje

Jaskanis J., Dawni Bałtowie w nauce polskiej

Jaskanis J., Kilka uwag w sprawie wystawiennictwa archeologicznego.

Jaskanis J., Muzeum Okręgowe w Białymstoku - XXX lat działalności

Kaczyński M., Z problematyki kontaktów zachodnich Bałtów z prowincjami Imperium Romanum

Konopka M., Wystawy archeologiczne - dawniej, dzisiaj i jutro

Kubiak J., Urbanistyka Tykocina i problemy ekspozycji jego zabytków

Lenarczyk K., Lenarczyk L., Nowe stanowiska archeologiczne w okolicy Szurpił i Smolnik w woj. suwalskim

Lenarczyk L., Badania sondarzowe na grodzisku w Gorczycach, woj. suwalskie

Lenarczyk L., Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Sejn, woj. suwalskie

Makowski B., Zmiany w położeniu ludności litewskiej w Polsce w latach 1935-1939

Okulicz J., Problemy pochodzenia Bałtów i Słoiwan w świetle źródeł archeologicznych i językowych

Petkovic S., Nektarij Serb, malarz z XVI wieku i jego działalnośc w klasztorze w Supraślu

Rymaszewska M., Problemy konserwatorskie wystroju malarskiego sali wielkiej dawnej synagogi w Tykocinie

Rymaszewski B., Uwagi do działalności muzealnej i ochrony zabytków w ośrodkach gminnych i miałomiasteczkowych

Tomalska-Kosińska J., Para naczyń aptecznych z Baranówki w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku

Tomalska-Kosińska J., Para wazonów tomaszowskich w zbiorach Muzeum Okręgowego w Białymstoku

Tomalska-Kosińska J., Szkice Stanisława Witkiewicza w zbiorach Muzeum Okręgowego z Białymstoku

Tomalska-Kosińska J., Wilhelm Kotarbiński - malarz zapomniany

Wiercińska A., Wybrane zagadnienia antropologii Bałtów

Wiśniewski J., Osadnictwo tatarskie w Sokólskiem i na północnym Podlasiu

Zalewski M., Stanowiska archeologiczne we wsi Borki, gm. Gródek, woj. białostockie

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurh... Болей »