Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Том: Tom X

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1971

Рэдактар: Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: PWN

Памеры: 542 s., 25 cm

Copyright © 1971 by Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2263]

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. Czeczuga B., Czterystalecie spisania regestru (1569—1969) i znaczenie tego dokumentu dla limnologii Filipowicz Z., Tygodnik „Ziemia Suwalska" z 1919 r. Filipowicz Z., Wystawa archeologiczna w Szwajcarii, w pow. suwalskim Głosik J., Problematyka neolitu Polski północno-wschodniej Gnatowski M., Współdziałanie mieszkańców okręgu białostockiego z partyzantką radziecką Górska I., Wyniki badań sondażowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Niewiarowie, pow. moniecki, przeprowadzonych w 1968 r Grochowska I., Inwentarz dóbr szczuczyńskich z lat 1810-1811 Gruszecki S., Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta Jaskanis D., Grób kultury amfor kulistych odkryty w Brodowie, pow. grajewski Kalabiński S., Białostockie organizacje SDKPiL, PPS, Bundu, socjalistów-rewolucjonistów i anarchistów w latach 1901-1903 Kosieradzki H., Położenie robotników zatrudnionych w Elektrowni Białostockiej w latach 1910—1939 Kosztyła Z. i Zabłotniak R., Formowanie jednostek Ludowego Wojska Polskiego w Białymstoku w 1944 Kowalczyk

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji

Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki

Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego

Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r.

Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w.

Czeczuga B., Czterystalecie spisania regestru (1569—1969) i znaczenie tego dokumentu dla limnologii

Filipowicz Z., Tygodnik „Ziemia Suwalska" z 1919 r.

Filipowicz Z., Wystawa archeologiczna w Szwajcarii, w pow. suwalskim

Głosik J., Problematyka neolitu Polski północno-wschodniej

Gnatowski M., Współdziałanie mieszkańców okręgu białostockiego z partyzantką radziecką

Górska I., Wyniki badań sondażowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Niewiarowie, pow. moniecki, przeprowadzonych w 1968 r

Grochowska I., Inwentarz dóbr szczuczyńskich z lat 1810-1811

Gruszecki S., Podlaski fragment walki o władzę po śmierci Zygmunta Augusta

Jaskanis D., Grób kultury amfor kulistych odkryty w Brodowie, pow. grajewski

Kalabiński S., Białostockie organizacje SDKPiL, PPS, Bundu, socjalistów-rewolucjonistów i anarchistów w latach 1901-1903

Kosieradzki H., Położenie robotników zatrudnionych w Elektrowni Białostockiej w latach 1910—1939

Kosztyła Z. i Zabłotniak R., Formowanie jednostek Ludowego Wojska Polskiego w Białymstoku w 1944

Kowalczyk J., Tło i przebieg wydarzeń wiosną 1924 r. na Kurpiach

Majeскi H., Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Białymstoku w latach 1968—1969

Odoj R., Sympozjum archeologów w Olsztynie

Radiukiewicz J., Rozwój bibliotek pedagogicznych w woj. białostockim w okresie 25-lecia Polski Ludowej (1944—1969)

Śnieżko A., Wspomnienie o Józefie Jodkowskim

Sokołowska Z., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w latach 1968—1969

Sokołowska Z., Sesja Białostockiego Towarzystwa Naukowego przedstawiająca dorobek naukowy Białostocczyzny w 25-leciu PRL

Wiśniewski J., Pierwotna forma nazwy jeziora Wigry

Zienkiewicz K., Różnice pomiędzy współczesną rodziną podlaską chłopską a szlachecką ze szczególnym uwzględnieniem instytucji małżeństwa

Сhilmon K., Wczesnośredniowieczne kurhany w Czajach-Wólce, pow. siemiatycki

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurh... Болей »