Быкаў Васіль

Памятаем...

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1924 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Васіль Быкаў. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Хадарэнка Ірына

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Ірына Хадарэнка.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Том: Tom XVII

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1991

Рэдактар: Jaskanis Jan

Выдавец: Muzeum Okręgowe w Białymstoku

Памеры: 476 s., 23 cm

ISBN: 83-01-09361-7

ISSN: 0080-3421

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1001.]

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze Starej Łupianki nie publikowane dotąd znaleziska monet ze zbioru Muzeum Okręgowego, dzieje dworu i parku w Bobrze Wielkiej, badania nad wyposażeniem wnętrz mieszkalnych we wsiach ruskich dawnego woj. białostockiego. Tom uzupełniają doniesienia o wynikach badań osad w Kazimierowce, Rostku, grodziska w Jeglińcu, o wczesnych dziełach Witkacego w zbiorach białostockich oraz stałe działy recenzji i kroniki.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

A. Bitner-Wróblewska, Zachodniobałtyjska osada w Kazimićrówce, gm. Jeleniewo, woj. suwalskie

A. Czapska, Zagadnienie trwałej ruiny na przykładzie zboru kalwińskiego w Sidrze

A. Piotrowski, Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na osadzie z XI —XIII w. w Drohiczynie, gm. loco, woj. białostockie (stanowisko I) w latach 1984—1985

A. Sztachelska-Kokoczka, Organizacja i struktura spławu produktów z dóbr Jana Klemensa Branickiego do Gdańska w XVIII w

B. Kural, Z badań nad wyposażeniem wnętrz mieszkalnych ludności z okolic Hajnówki, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz

B. Wojciechowski, Uwagi na temat braci Jaskołdów i innych powstańców z 1863 r.

G. Iwanowska, Badania grodziska we wsi Jegliniec, gm. Szypliszki, woj. suwalskie, przeprowadzone w latach 1984—1986

H. Karwowska, L. Pawlata, Naczynie z epoki brązu z Klepacz, gm. Drohiczyn

J. Maroszek, Bobra Wielka — dzieje dworu i parku

L. Długopolska, Wstępne sprawozdanie z badań prowadzonych w Narojkach, gm. Drohiczyn, woj. białostockie na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku Mogiłki

L. Pawlata, Naczynie kultury łużyckiej znalezione na stanowisku „Szubienica" w Drohiczynie

L. Pawlata, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku XII w Kłyżówce, gm. Drohiczyn

Lenarczyk, Materiały z badań cmentarzyska ciałopalnego z okresu wpływów rzymskich w Sterławkach Wielkich, gm. Ryn, woj. suwalskie

Lenarczyk, Wstępne wyniki badań gródka w Bajtkowie, woj. suwalskie w 1977 r.

M. Rutkowski, Augsburska poglądowa mapa polityczna z XVIII w

M. Rutkowski, Przywilej cechowy Jana Klemensa i Izabelli z Poniatowskich Branickich z 1769 r

Okołów Cz., Muzeum Przyrodniczołeśne Białowieskiego Parku Narodowego

Pawlata, Wyniki badań nowo odkrytego cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Drohiczynie, woj. białostockie

Piaskowski, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych i żużla ze Święcka Strumian i Grądów Woniecko, woj. łomżyńskie

Sopek C., Zbiór zarządzeń litewskiego Konsystorza Duchownego w Wilnie z 1869 r.

Szumski J., Z problematyki świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyżnie w okresie przeduwłaszczeniowym

T. Samul, Z badań nad historią remizy strażackiej w Rudce, gm. Brańsk, woj. białostockie

Tomalska-Kosińska J., Wczesne dzieła Witkacego w zbiorach Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Białymstoku

W. Brzeziński, Badania osady i grodziska w Rostku, gm. Gołdap, woj. Suwalskie w latach 19S4-1986

W. Kaczorowski, Litwini wśród elektorów Władysława IV

Wisner, Litwa wobec elekcji Władysława Wazy

Zalewski M., Stan badań prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w dorzeczu Supraśli

К. Filipow, Niepublikowane znaleziska monet ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Białymstoku

К. Filipow, Skarb srebrnych monet ze Starej Łupianki, gm. Łapy, woj. białostockie

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurh... Болей »