Быкаў Васіль

Памятаем...

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1924 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Васіль Быкаў. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Хадарэнка Ірына

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Ірына Хадарэнка.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Том: Tom IX

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 1970

Рэдактар: Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: PWN

Памеры: 524 s., 23 cm

Copyright © 1970 by Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2264]

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurhanowe na stanowisku II w Korklinach, pow. suwalski Kaja J., Z badań nad bezrobociem i emigracją w województwie białostockim w latach 1929—1939 Kiestenis-Studzińska B., Wystawa „Twórczość ludowa Grodzieńsaczyzny (BSRR)" w Białymstoku Kosieradzki H., Białostockie Towarzystwo Elektryczności w latach 1908—1939 Kosztyła Z., Nieznany dokument bitwy pod Prostkami w 1656 roku Kosztyła Z., Obchody walk wrześniowych 1939 roku na Blałoitocczyźnie Krysiak H., Serwatka S., Groby koni w jaćwlesklch kurhanach Korklin na Suwalszczyżnie Majecki H., Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Białymstoku w roku 1967 Majecki H., Sprawozdania delegatów PKWN z pobytu na Białostocczyznie w pierwszych dniach po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej Majeсki H., Polsko-radziecka konferencja naukowa poświęcona 50-leciu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Okołów Cz., Podwójny jubileusz Białowieskiego Parku Narodowego Pawluczuk W., Sekta grzybowska — doktryna i ideologia Ruprecht L., Kopalne szczątki ssaków z terenu Białostoc

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966

Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII

Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych

Jaskanis J., Cmentarzysko kurhanowe na stanowisku II w Korklinach, pow. suwalski

Kaja J., Z badań nad bezrobociem i emigracją w województwie białostockim w latach 1929—1939

Kiestenis-Studzińska B., Wystawa „Twórczość ludowa Grodzieńsaczyzny (BSRR)" w Białymstoku

Kosieradzki H., Białostockie Towarzystwo Elektryczności w latach 1908—1939

Kosztyła Z., Nieznany dokument bitwy pod Prostkami w 1656 roku

Kosztyła Z., Obchody walk wrześniowych 1939 roku na Blałoitocczyźnie

Krysiak H., Serwatka S., Groby koni w jaćwlesklch kurhanach Korklin na Suwalszczyżnie

Majecki H., Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Białymstoku w roku 1967

Majecki H., Sprawozdania delegatów PKWN z pobytu na Białostocczyznie w pierwszych dniach po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej

Majeсki H., Polsko-radziecka konferencja naukowa poświęcona 50-leciu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

Okołów Cz., Podwójny jubileusz Białowieskiego Parku Narodowego

Pawluczuk W., Sekta grzybowska — doktryna i ideologia

Ruprecht L., Kopalne szczątki ssaków z terenu Białostocczyzny

Serwatka S., Szczątki końskie z cmentarzyska okresu rzymskiego i wędrówek ludów w Netcie, pow. augustowski

Sokół Z., „Gazeta Białostocka" — pierwszy polski tygodnik społeczno-kul- turalny w Białymstoku w latach 1912—1915

Sokołowska Z., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1967

Sokołowska Z., Działalność Muzeum Okręgowego w Białymstoku w latach 1966—1967

Stasiak J., Wstępne wyniki badań paleogeograficznych w Korklinach, pow. Suwalski

Szymański S., Urbanistyczno-architektoniczne formowanie się Grodna w okresie od XIV do XVIII wieku

Wiercińska A., Badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych z cmentarzysk ciałopalnych w Korklinach, pow. suwalski

Вartуś J., Działalność gospodarcza i społeczna generała Ludwika Paca w dobrach Dowspuda na Suwalszczyźnie w latach 1815—1830

Кiestenis-Studzińska B., Wystawa „Sztuka ludowa Białostocczyzny" w Grodnie

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »