Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Том: Tom XVIII

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1993

Рэдактар: Jaskanis Jan

Выдавец: Muzeum Okręgowe w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: Wydawnictwo Naukowe PWN

Памеры: 522 s., 25 cm

ISBN: 83-01-10616-6

ISSN: 0080-3421

Copyright © 1993 by Wydawnictwo Naukowe PWN

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2262]

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w budownictwie ludowym południowej Białostocczyzny Cetera J., Z badań nad konstrukcją sochowo-ślemieniową w okolicach Sokółki Czapska A., Badania architektoniczne na terenie dawnego województwa białostockiego w latach 1965-1985 Czapska A., Z badań nad kościołem w Rutkach w woj. łomżyńskim Długopolska L., Ratownicze badania na cmentarzysku z grobami w obudowie kamiennej w miejscowości Krasewice-Czerepy, gm. Siemiatycze, woj. białostockie Gruszecki A., Inicjatywa budowy Białostockiego Muzeum Wsi i jej ogólnopolskie znaczenie w działalności konserwatorskiej i muzealnej. (Opracowała T. Sam ul) Hościłowicz J., Samul T., Zamierzenia realizacyjne Białostockiego Muzeum Wsi Jemielity W., Duchowieństwo w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej a powstania XIX wieku Kornecki M., Budownictwo drewniane jako element tożsamości regionów kulturowych Kucharczyk K., Zagospodarowanie przyrodnicze Białostockiego Muzeum Wsi Lechowski A., Archiwum domowe z Tykocina Lechowski A., Kielich mszalny z kaplicy w rezydencji Tadeusza Burzyńskiego w Londyn

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii histrii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych

Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego

Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla

Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience

Cetera J., Ściany plecione w budownictwie ludowym południowej Białostocczyzny

Cetera J., Z badań nad konstrukcją sochowo-ślemieniową w okolicach Sokółki

Czapska A., Badania architektoniczne na terenie dawnego województwa białostockiego w latach 1965-1985

Czapska A., Z badań nad kościołem w Rutkach w woj. łomżyńskim

Długopolska L., Ratownicze badania na cmentarzysku z grobami w obudowie kamiennej w miejscowości Krasewice-Czerepy, gm. Siemiatycze, woj. białostockie

Gruszecki A., Inicjatywa budowy Białostockiego Muzeum Wsi i jej ogólnopolskie znaczenie w działalności konserwatorskiej i muzealnej. (Opracowała T. Sam ul)

Hościłowicz J., Samul T., Zamierzenia realizacyjne Białostockiego Muzeum Wsi

Jemielity W., Duchowieństwo w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej a powstania XIX wieku

Kornecki M., Budownictwo drewniane jako element tożsamości regionów kulturowych

Kucharczyk K., Zagospodarowanie przyrodnicze Białostockiego Muzeum Wsi

Lechowski A., Archiwum domowe z Tykocina

Lechowski A., Kielich mszalny z kaplicy w rezydencji Tadeusza Burzyńskiego w Londynie

Lechowski A., Obraz Franciszka Smuglewicza w zbiorach Muzeum w Tykocinie

Lesisz L., Skarb monet XVII-wiecznych z Orli, woj. białostockie

Maciejczuk J., Zniszczony grób neolityczny z Brańska, woj. białostockie

Michałowski A., Znaczenie ochrony budownictwa drewnianego w świetle dokumentów ICOMOS

Pawlata L., Katalog zabytków archeologicznych z kolekcji Feliksa Kochańskiego ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Drohiczynie

Piotrowski A., Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku I w Drohiczynie, woj. białostockie, w lataęh 1987-1988

Pokropek M., Specyfika rurarystyczna i architektoniczna Białostockiego Muzeum Wsi na tle innych muzeów typu skansenowskiego w Polsce

Pokropek M., Strączek T., Osadnictwo i tradycyjne budownictwo drewniane okolic Ciechanowca na przykładzie przysiółków drobnoszlacheckich Piętki i Twarogi w woj. łomżyńskim

Sawczuk H., Z badań nad zmianami struktury przestrzennej miasta Białegostoku

Sawczuk-Nowara H., Sawczuk K., Białostockie Muzeum Wsi w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku

Sokół Z., Miejska Biblioteka Publiczna w Białymstoku (1918—1943)

Stalończyk L., Problemy ochrony i konserwacji zabytkowego budownictwa drewnianego na terenie woj. białostockiego

Uszyński K., Funkcje społeczno-użytkowe muzeów skansenowskich

Wroczyńska E., Pieczęć kahahi żydowskiego w Świsłoczy k. Wołkowyska w zbiorach Muzeum w Tykocinie

Żurawski J., Sposoby ratowania budownictwa drewnianego w rejonie Kazimierza Dolnego

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurh... Болей »