Акудовіч Валянцін

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Валянцін Акудовіч.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Rocznik białostocki, Tom VI

Rocznik białostocki

Tom VI

Том: Tom VI

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 1966

Рэдактар: Antoniewicz Wł. i inni

Выдавец: Muzeum w Białymstoku

Памеры: 600 s., 25 cm

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2406]

Zycie, twórczość nauk-owa i działalność społeczna A. Chętnika są nierozerwalnie związane z regionem kurpiowskim. Urodził się on 20 grudnia 1885 r. w Nowogrodzie nad Narwią w rodzinie rolniczo-rze-mieślniczej jako najstarszy z synów. Rodzina Chętników pochodziła z Kurpiów osiadłych nad Narwią w Nowogrodzie i we wsiach okolicznych co najmniej od trzech wieków. Nazwisko to poświadczone jest w starych aktach parafialnych i księgach miejscowych urzędów. Ojciec Wincenty pochodził z sąsiedniej wsi Mątwicy, matka Stanisława z Flisz-kowskich, a także babka z Brzostowskich pochodziły z dawnej drobnej szlachty z Jankowa pod Nowogrodem.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Adam Сhętnik i jego zasługi dla regionu kurpiowskiego

Prace historyczne dotyczące Białostocczyzny, Litwy i Białorusi

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1964 r.

Antoniewicz J., Rozwój nauk historycznych w Białymstoku w wypowiedziach nauki zagranicznej

Bergman A., Dwa dokumenty o działalności Aleksandra Zawadzkiego w Białymstoku

Deruga A., Geneza umowy białostockiej z dnia 5 lutego 1919

Dzierżykray-Rogalski Т., Promińska E., Szczątki kostne z cmentarzyska ciałopalnego z V—VI w. n. e. we wsi Wołownia, powiat Suwałki

Eisenbach A., O sytuacji ludności żydowskiej w okręgu białostockim w 1861 r.

Fajnhauz D., Walka o postęp społeczny w publicystyce wileńskiej w połowie XIX w

Frelek St., Współczesna tradycja ludowa powstania 1863—64 roku na Suwalszczyźnie

Gineitis L., Krystian Donełajtis — klasyk literatury litewskiej

Góra St., Działalność powstańcza Romana Rogińskiego na Podlasiu

Jaskanis D., Materiały z badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z grobami ciałopalnymi z okolic Kuraszewa w pow. Hajnówka

Kaczyński M., Cmentarzysko z V—VI w. we wsi Wołownia, powiat Suwałki

Kosztyła Z., Akcja Padlaskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii na terenie Prus Wschodnich w kampanii wrześniowej 1939 r

Kosztyła Z., Białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Kosztyła Z., Sesja popularnonaukowa, poświęcona ostatniemu 20-leciu Białostocczyzny

Kusiński W., Przemiany funkcji Białegostoku w przeszłości

Lech M., Białystok — miasto i jego mieszkańcy w XVIII w

Lech M., Cekhauz wileński w 1746 r

Łоssowski P., Geneza, przebieg i następstwa przewrotu prawicowego na Litwie w 1926 r.

Szymański St., Pałac królewski w Grodnie

Uszyński K., Otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Uszyński K., Wystawa poświęcona ochronie dóbr kultury Białostocczyzny w okresie XX-lecia PRL

Wierzbicka S., Sprawozdanie z badań powierzchniowych stanowisk z epoki kamienia na Suwalszczyźnie

Ziemlińska-Odojowa Wł., Badania w 1962 r. na cmentarzysku z okresu późnorzymskiego w Żywej Wodzie, pow. Suwałki

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XX

Rocznik Białostocki

XX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej ... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


pdf
Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »