Беларускае Гістарычнае Таварыства

Беларускае Гістарычнае Таварыства


Беларускае Гістарычнае Таварыства ў Беластоку існуе з 1993 году. Вядзе даследніцкую і выдавецкую дзейнасць. Ладзіць навуковыя канферэнцыі, выстаўкі ды гістарычныя лагеры для моладзі. Таварыства выдала больш за 30 нумараў “Беларускага гістарычнага зборітка” ды 34 кніжкі. Пад апекай Таварыства дзейнічае таксама Беларуская Інтэрнэт Бібліятэка Камунікат.org

Да Беларускага Гістарычнага Таварыства гэта больш за 20 гісторыкаў, прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Яны займаюцца даследаваннем гісторыі Беларусі і Беласточчыны. Ва ўправу Таварыства абраныя ўпершыню Малгажата Ацытка з Беластоцкага універсітэта і Дарота Міхалюк з універсітэта імя Мікалая Каперніка ў Торуні. Зноў уваходзяць ва ўправу прафесар Яўген Мірановіч з Беластоцкага універсітэта і Славамір Іванюк з Дзяржаўнага Архіва ў Беластоку. Старшыгёй БГТ з самага пачатку з’яўляеца Алег Латышонак.

Дзейнасць БГТ засяроджвалася на выдавецкай і выставачнай дзейнасці ды арганізацыі навуковых канферэнцый. Візітнай карткай БГТ з’яўляецца „Беларускі гістарычны зборнік” (Białoruskie Zeszyty Historyczne). Часопіс выходзіў рэгулярна два разы ў год, вясною і ўвосень. Зборнік надалей выконвае функцыю агульнабеларускага часопіса, друкуюцца ў ім аўтары з Польшчы, Беларусі, а таксама з Літвы і Расіі.

Беларускае Гістарычнае Таварыства :: Выданьні

Błaszczak Tomasz, Matiash Iryna, Michaluk Dorota, Iwan Kraskowski (1880–1955)

Iwan Kraskowski (1880–1955)

W służbie Białorusi i Ukrainy

Błaszczak Tomasz, Matiash Iryna, Michaluk Dorota

Monografia opowiada o życiu i działalności Iwana Kraskowskiego, urodzonego w 1880 roku w Dubiczach Cerkiewnych, a zmarłego w Bratysławie w 1955 roku. Należał on do tego pokolenia aktywnej inteligencji, którego dojrzałość przypadła na okres społecznej, politycznej i kulturalnej transformacji w Europie Wschodniej, związanej z rozpadem Cesarstwa Rosyjskiego i obaleniem monarchii. Jego generacja doświadczyła kilku rewolucji, dwóch wojen świ... Болей »


pdf
Błaszczak Tomasz, Białorusini w Republice Litewskiej

Białorusini w Republice Litewskiej

1918-1940

Błaszczak Tomasz

Pierwsza wojna światowa doprowadziła do wielkich zmian na mapie politycznej Europy, która, przynajmniej w swej środkowoeuropejskiej części, pozostawała praktycznie niezmienna przez cały wiek XIX. W tymże stuleciu próżno szukać na oficjalnych mapach nazw Polski, Litwy, Białorusi czy Ukrainy, gdyż krainy, tworzące wcześniej Rzeczpospolitą Obojga Narodów, od 1795 roku funkcjonowały w granicach mocarstw zaborczych. W wyniku I wojny światowe... Болей »


pdf
Sierba Michał, Radziwiłłowskie dobra Orla

Radziwiłłowskie dobra Orla

(1585-1695)

Sierba Michał

Opracowanie historyczne dóbr ziemskich zawsze powinno być wieloaspektowe. Powinny pojawić się w nim wątki polityczne, prawno-administracyjne, urbanistyczne, społeczne i gospodarcze. Celem niniejszej rozprawy jest właśnie takie, wielowątkowe ujęcie dziejów radziwiłłowskich dóbr orlańskich. Granice chronologiczne rozprawy obejmują lata 1585-1695. Wybór takiej datacji jest naturalny. W 1585 r. dobra te objął Krzysztof „Piorun” z rodu Radzi... Болей »


pdf
Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź, Historia Białorusinów Podlasia

Historia Białorusinów Podlasia

Chomik Piotr, Głogowska Helena, Iwaniuk Sławomir, Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz, Misiuk Zbigniew, Siemianczuk Hienadź

„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w przyszłości nazwane Podlasiem od wieków stanowiły pewną całość — jako ziemia brzeska, a potem ziemia brzesko-drohicka. Nazwa „Biała Ruś” pojawia się jako A... Болей »


pdf
Tomczuk Barbara, Białoruskie Towarzystwo Historyczne / Беларускае Гістарычнае Таварыства

Białoruskie Towarzystwo Historyczne / Беларускае Гіс...

Tomczuk Barbara

Białoruskie Towarzystwo Historyczne narodzić się musiało, ale jego założenie w danym momencie wynikało z pewnego rozczarowania. Było to rozczarowanie podwójne. Z jednej strony brakiem poparcia, a przynajmniej brakiem wystarczającego poparcia ze strony współziomków dla białoruskiej działalności politycznej. W politykę chcąc nie chcąc zaangażowani byli prawie wszyscy założyciele Towarzystwa, i to dość długo, bo od początku lat 80. XX wiek... Болей »


Kuczyńska Danuta, Łuka nad Narwią

Łuka nad Narwią

Pamięć jest skarbem bezcennym

Kuczyńska Danuta

Danuta Kuczyńska urodziła się 1 kwietnia 1938 roku w Derkaczach (pow. Wołkowyski) w rodzinie inteligenckiej Aleksandra Olszaka i Marii z domu Ditrych. Dwojga imion Danuta Teresa, ale posługuje się tylko pierwszym. Rodzice byli nauczycielami. Ma siostrę Irenę (ur. 22 IX 1934), pielęgniarkę i brata Bogusława (ur. 16 VI 1940), nauczyciela historii. Zamężna – nosiła nazwisko Mańkowska, a obecnie Kuczyńska. Болей »


pdf
Geniusz Łarysa, Ptaki bez gniazd

Ptaki bez gniazd

Geniusz Łarysa

Oryginał wspomnień Łarysy Geniusz w języku białoruskim, sporządzony cyrylicą, w wersji maszynopisowej jest zdeponowany w Dziale Rękopisów i Unikatowej Książki w Bibliotece im. Jakuba Kołasa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Ów oryginał stanowił podstawę do przygotowania tłumaczenia w języku polskim. Polskiemu czytelnikowi osobliwa może wydawać się pisownia nazwisk białoruskich. Nazwisko samej Autorki wspomnień pojawia się w książce w... Болей »


Kondratiuk Michał, Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny

Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzn...

Kondratiuk Michał

Prof. zw. dr hab. Michał Kondratiuk wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku od roku 1985, wcześniej od 1962 r. pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie. Zajmuje się językoznawstwem słowiańskim i bałtyckim, bada gwary wschodniosłowiańskie i polskie oraz onomastykę na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim w północno-wschodniej Polsce i na Białorusi. W Warszawie kierował Pracownią Filologii Białor... Болей »


Kazakov Valery, Cień goblina

Cień goblina

Kazakov Valery

Гэтая кніга – своеасаблівае выбранае Валерыя Казакова. Аўтар быў непасрэдным удзельнікам шэрагу пераломных падзеяў, сведкам – сярод іншага – і апісаных у сваіх творах перыпетыяў сучаснай гісторыі. Высокія ўладныя гульні, сутыкненні кланаў, службовыя інтрыгі адлюстроўваюцца ў прозе Валерыя Казакова ярка і востра. Мастацкая праўда, грамадзянская мужнасць, метафарычнасць і душэўнасць запамінальна адрозніваюць мастакоўскі стыль. Раман "Цень... Болей »


Латышонак Алег, Жаўнеры БНР, Выданьне 2-е, перапрацаванае

Жаўнеры БНР

Латышонак Алег

Мне, як будучаму беларускаму гісторыку, вельмі пашанцавала. Латышонкі любілі гісторыю і шанавалі традыцыю, прытым гэта была традыцыя нацыянальная, а не народная. Сьпяваць ніхто з Латышонкаў не сьпяваў; нават шкада, бо бацьку не атрымоўвалася прасьпяваць парадачна хоць бы толькі "Мы выйдзем шчыльнымі радамі...". Хаця бацька ўсё расказваў мне пра вялікую гісторыю Беларусі, я яму ня верыў. Я прачытаў мноства кніжак, але ў ніводнай нічога п... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-10]   Наступная   Апошняя