Нацыянальная акадэмiя навук

Нацыянальная акадэмiя навук


Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi ажыццяўляе сваю дзейнасць праз падведамныя ёй навуковыя iнстытуты, тэматычныя аддзелы, навуковыя i iнжынерныя цэнтры, Цэнтральны батанiчны сад, навуковыя бiблiятэкі i музеі. Акрамя навукова-даследчых арганізацый у акадэмii маецца Цэнтральнае канструктарскае бюро з доследнай вытворчасцю, навукова-iжынерныя прадпрыемствы, спецыяльныя канструктарскія бюро, доследныя вытворчасці, малыя i сумесныя прадпрыемтвы, якія ажыццяўляюць укараненне навукова-тэхнiчных распрацовак вучоных акадэмii.

Акрамя таго, акадэмія абапіраецца на навуковую дзейнасць iндывiдуальных членаў НАНБ, якія працуюць у іншых арганiзацыях Рэспублiкi Беларусь.

Асноўнымі навуковымі арганізацыямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца інстытуты, а таксама аддзелы, цэнтры і іншыя арганізацыі на правах інстытутаў. Навуковыя арганізацыі Акадэміі могуць ствараць навукова-даследчыя аб'яднанні, навуковыя і навукова-тэхнічныя комплексы ў складзе Акадэміі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і па рашэнні Прэзідыума Акадэміі. Навуковыя арганізацыі Акадэміі грунтуюцца на дзяржаўнай форме ўласнасці, з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі і дзейнічаюць на падставе сваіх статутаў, што зацвярджаюцца Прэзідыумам Акадэміі. На чале навуковай арганізацыі Акадэміі (аб'яднання, комплекса) знаходзіцца яе кіраўнік - дырэктар (генеральны дырэктар), выбіраемы тайным галасаваннем на Агульным сходзе аддзялення Акадэміі з ліку вядучых вучоных тэрмінам на пяць гадоў і зацвярджаемы на пасадзе Прэзідыумам Акадэміі.

У навуковых арганізацыях Акадэміі ствараюцца вучоныя саветы, парадак выбрання і кампетэнцыя якіх вызначаюцца статутамі гэтых арганізацый і заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Нацыянальная акадэмiя навук :: Выданьні

Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны (да 200-годдзя з дня нараджэння Оскара Кольберга)

Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культур...

Матэрыялы Міжнароднага навуковага круглага стола (25-26 чэрвеня 2014 года, Мінск-Пінск)

У зборніку публікуюцца даклады ўдзельнікаў Міжнароднага круглага стала, прысвечанага 200-годдзю з дня нараджэння Оскара Кольберга, «Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны», які адбыўся 25-26 чэрвеня 2014 года ў Мінску і Пінску. У дакладах разглядаюцца актуальныя праблемы фалькларыстыкі, этнаграфіі, этнамузыкалогіі і іншых праблем народазнаўства, роля асобы ў развязанні гэтых праблем. Кніга адрасуецца спецыяліст... Болей »


pdf
Матэрыялы па археалогіі Беларусі, Выпуск 24

Матэрыялы па археалогіі Беларусі

Даследванні сярэднявяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю. А. Заяца)

«Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — навуковае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск МАБа выйшаў у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У межах серыі выходзяць манаграфіі і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічнага вывучэння Беларусі і сумежных краін. Некаторыя выпускі могуць прысвячацца эпохам, праблемам, выбітным археолагам, утрымліваюць матэрыялы канферэнцый. МАБ-24 змяш... Болей »


pdf
Воронкова Ирина, «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...»

«Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...»

Минск и минчане в первые дни Великой Отечественной войны

Воронкова Ирина

Впервые подробно рассматриваются события первых дней Великой Отечественной войны в Минске: с 22 по 28 июня 1941 г. Этот небольшой по времени, но весьма насыщенный период, предшествовавший началу нацистской оккупации города, чрезвычайно важен для понимания сущности порождённых войной глубинных политических, экономических и социальных процессов на территории Беларуси. Книга основана на документальном материале, касающемся ключевых проблем... Болей »


pdf
Медведев Александр, Верхнее Понеманье в железном веке и раннем средневековье

Верхнее Понеманье в железном веке и раннем средневек...

Медведев Александр

В монографии подробно рассмотрены этнокультурные процессы в Верхнем Понеманье в железном веке и раннем средневековье, развитие материальной культуры (поселения, находки, погребальные памятники, хронология) племен, принявших участие в этногенезе современных народов – белорусов, литовцев, латышей, поляков. Изучены, интерпретированы и систематизированы тысячи артефактов, данные о сотнях городищ, селищ и могильников в регионе исследования. ... Болей »


pdf
На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфічныя здабыткі і праблемы

На шляху станаўлення беларускай нацыі: гістарыяграфі...

У кнізе аналізуюцца гістарыяграфічныя здабыткі па вывучэнні і навуковай ацэнцы падзей мінулага, якія мелі месца ў рамках нацыятворчых працэсаў на тэрыторыі Беларусі. Прадстаўлены гістарыяграфічны аналіз тычыцца як шэрагу агульных, так і прыватных пытанняў, што падымаліся на працягу XIX–XX стст. У айчыннай і замежнай гістарыяграфіях. Манаграфія дазволіць дапытліваму і неабыякаваму да сваёй родной гісторыі чытачу пазнаёміцца таксама з вын... Болей »


pdf
Соколова Марианна, Общественные движения на территории Беларуси (XIX – начало XX в.)

Общественные движения на территории Беларуси (XIX – ...

историография, методологические принципы исследования

Соколова Марианна

Монография представляет собой развитие актуального направления исторических исследований – истории общественных движений XIX – начала XX в. на территории Беларуси и содержит ряд принципиально новых историографических и теоретико-методологических разработок. Впервые комплексно анализируется история изучения общественных движений в отечественной и зарубежной историографии, систематизируются сложившиеся теоретические традиции исследования ... Болей »


pdf
Академик М. А. Ельяшевич: Воспоминания учеников и современников, избранные статьи

Академик М. А. Ельяшевич: Воспоминания учеников и со...

К 100-летию со дня рождения

У 2008 годзе беларускія навукоўцы адзначылі стагодзьдзе зь дня нараджэньня вядомага беларускага фізіка Міхаіла Аляксандравіча Ельяшэвіча. Гэты чалавек прысьвяціў усё сваё жыцьцё навуцы і стаў адным з распацоўшчыкаў у галінах атамнай і малекулярнай спэктраскапіі, фізыкі плязмы, радыяцыйнай газадынамікі ды гісторыі фізікі. Яго плённая шматгадовая праца дала штуршок значным распрацоўкам і дасьледваньням, якія пасьля былі адзначаныя дзяржа... Болей »


pdf
Габрусь Тамара, Дар чалавечы

Дар чалавечы

Альманах паэтычна-гумарыстычных партрэтаў

Габрусь Тамара

Габрусь Тамара Віктараўна, гісторык архітэктуры, доктар мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік ДНУ Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Асноўны напрамак даследаванняў – агульнаеўрапейскія стылі ў беларускай архітэктуры перыяду феадалізма (ранняе сярэднявечча, готыка, рэнесанс, барока). Аўтар 3 манаграфій і больш 400 артыкулаў па гісторыі беларускага дойлідства ў а... Болей »


Народная медыцына

Народная медыцына

рытуальна-магічная практыка

У томе сабраныя разам лекавальныя магічна-рытуальныя практыкі беларусаў, а таксама вераванні, звязаныя з самымі рознымі хваробамі, іх прычынамі, прафілактыкай, сімптаматыкай. Шырока падаюцца ўяўленні пра персаніфікаваную і дэманалагізаваную хваробу. Запісы часта ўключаюць у сябе замовы і заклінанні. Народная медыцына беларусаў прадстаўленая як комплекс уяўленняў пра чалавека і свет, іх гарманічныя ўзаемадачыненні. Разлічаны на фа... Болей »


pdf
Кузьменко В. И., Токарев Н. В., Политика немецко-фашистских оккупационных властей в отношении научной интеллигенции Беларуси 1941-1944 гг.

Политика немецко-фашистских оккупационных властей в ...

Кузьменко В. И., Токарев Н. В.

На основе архивных и иных материалов освещена политика нацистов в отношении научной интеллигенции Беларуси в годы Великой Отечественной войны, ее положение в условиях оккупации, исследованы ущерб, нанесенный кадровому контингенту и материальной базе белорусской науки, вклад ученых в борьбу с фашизмом, выяснены судьбы большого круга конкретных лиц. Авторы убедительно показали, что подавляющее большинство научной интеллигенции Беларуси, о... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-3]   Наступная   Апошняя