Maszkiewicz Mariusz

Maszkiewicz Mariusz (ur. 31 maja 1959 w Iławie) – polski socjolog, dyplomata, publicysta, działacz społeczny i gospodarczy.

W 1986 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

W drugiej połowie lat 80. zaangażował się w działalność opozycyjną. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 1986 odmówił złożenia przysięgi. W latach 1986–1990 był działaczem ruchu Wolność i Pokój. Prowadził działalność społeczno-polityczną w Częstochowie. Uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach (25–28 sierpnia 1988). Publikował w prasie podziemnej. W 1989 współpracował z Regionalnym Komitetem Obywatelskim "Solidarności" w Częstochowie, był zastępcą kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego RKO.

Na przełomie lat 80. i 90. był pracownikiem naukowym Instytutu Religioznawstwa UJ i wicedyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Następnie podjął pracę w dyplomacji. W latach 1990–1991 kierował Wydziałem ds. Polonii w MSZ. Był pierwszym polskim powojennym oficjalnym przedstawicielem na Litwie (w randze Chargé d’affaires) w latach 1991–1992 oraz radcą-ministrem Ambasady RP w Wilnie w latach 1992–1994. Zakładał pierwszy polski konsulat w Grodnie, pełnił funkcję Konsula Generalnego w latach 1994–1997. Od 1998 do 2002 był Ambasadorem RP na Białorusi.

Po powrocie do kraju zajmował się działalnością gospodarczą. W 2002 stworzył firmę doradczą "Biuro Promocji Gospodarczej Europa Wschód", pomagającą polskim firmom w kontaktach gospodarczych na rynkach byłego ZSRR.

24 marca 2006 został zatrzymany na Placu Październikowym w Mińsku przez białoruską milicję w trakcie trwającego protestu przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Białoruski sąd wymierzył mu karę 15 dni aresztu. 29 marca 2006 trafił na obserwację do szpitala w Mińsku. Aresztowanie wywołało międzynarodowe protesty w tym także protest głodowy Jerzego Maszkiewicza – 72-letniego ojca byłego ambasadora. 7 kwietnia 2006 Mariusz Maszkiewicz opuścił areszt w Mińsku, a następnie wrócił do Polski.

Od stycznia do listopada 2007 pełnił funkcję doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. polityki wschodniej, a w kolejnych latach pracował jako wicedyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Służby Zagranicznej. Jest autorem raportu "Godna praca w służbie zagranicznej", gdzie wskazuje liczne problemy pracowników resortu. Od maja 2013 pracownik Wydziału Wschodniego Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

Крыніца: pl.wikipedia.org

 

Maszkiewicz Mariusz :: Выданьні

pdf
Машкевич Маріуш, Східна польська політика у ХХ – на початку ХХI ст.

Східна польська політика у ХХ – на початку ХХI ст.

концепції та інтерпретації

Машкевич Маріуш

В книзі відомого польського дипломата, соціолога та громадського діяча розглядаються головні ідейні витоки, засади і тенденції розвитку східної політики Республіки Польща у ХХ – на початку ХХI ст. Окрема увага приділяється аналізу рецепції польської східної політики в українських публікаціях політичного і суспільного профілю (в широкому значенні цього поняття). Монографія, автор якої досліджує питання безпеки й ідентичності крізь приз... Болей »


pdf
Maszkiewicz Mariusz, Między bezpieczeństwem a tożsamością

Między bezpieczeństwem a tożsamością

Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990–2010)

Maszkiewicz Mariusz

Zajmujemy się polityką zagraniczną z wielu perspektyw – najczęściej z dystansem dziejopisa, czyli z perspektywy historycznej. Albo z zaangażowaniem eksperta, który przygotowuje decyzje dla polityków i ministrów; to jest z kolei bieżąca perspektywa analityczna. Można też spojrzeć na trzy inne sposoby, obserwując i badając „siły sprawcze” (forces profondes), czyli sięgać do głębokiej materii empirycznej, jak: demografia, ekonomia, zależno... Болей »


Landsbergis Vytautas, Maszkiewicz Mariusz, Nasz patriotyzm, ich szowinizm

Nasz patriotyzm, ich szowinizm?

rozmawia Mariusz Maszkiewicz

Landsbergis Vytautas, Maszkiewicz Mariusz

Polski dyplomata Mariusz Maszkiewicz przekonał do zwierzeń Vytautasa Landsbergisa - jedną z najważniejszych postaci Sajudisu, człowieka nierozerwalnie związanego z najnowszymi dziejami swego kraju. Dzięki temu powstała interesująca i barwna opowieść o konkretnym człowieku na tle historii jego narodu i to w tym szczególnym okresie tworzenia się niezależnej Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublika). Ta potoczysta rozmowa ma szansę trafić... Болей »


pdf
Maszkiewicz Mariusz, red., Białoruś — w stronę zjednoczonej Europy

Białoruś — w stronę zjednoczonej Europy

Maszkiewicz Mariusz, red.

Гэта зборнік аналітычных артыкулаў пад агульнай рэдакцыяй вядомага польскага дыпламата, былога амбасадара Польшчы ў Беларусі Марыюша Машкевіча, які напісаў уводзіны да кнігі, пазначыўшы, што збор артыкулаў мае мэтай паглыбіць разуменне сітуацыі у Беларусі, а таксама паспрыяць інтэлектуальным і арганізацыйным высілкам беларускіх і заходнееўрапейскіх экспертаў на шляху да адзінай Еўропы. У кнізе, выдадзенай на ангельскай і польскай мовах,... Болей »


pdf
Maszkiewicz Mariusz, red., Belarus – towards a United Europe

Belarus – towards a United Europe

Maszkiewicz Mariusz, red.

Гэта зборнік аналітычных артыкулаў пад агульнай рэдакцыяй вядомага польскага дыпламата, былога амбасадара Польшчы ў Беларусі Марыюша Машкевіча, які напісаў уводзіны да кнігі, пазначыўшы, што збор артыкулаў мае мэтай паглыбіць разуменне сітуацыі у Беларусі, а таксама паспрыяць інтэлектуальным і арганізацыйным высілкам беларускіх і заходнееўрапейскіх экспертаў на шляху да адзінай Еўропы. У кнізе, выдадзенай на ангельскай і польскай мовах,... Болей »


pdf
Maszkiewicz Mariusz, Białoruś - zespół ukrytego paradoksu

Białoruś - zespół ukrytego paradoksu

Maszkiewicz Mariusz

Ці хацелі б Вы зірнуць на сябе вачыма іншага чалавека? Напэўна калі-небудзь такое пытаньне самі сабе задавалі. А ці хацелі б Вы зірнуць на Беларусь вачыма замежніка - цяпер для гэтага ёсьць выдатная нагода. Менавіта ў выданьні „Białoruś – zespół ukrytego parаdoksu” ёсьць магчымасьць без самазахапленьня і самакрытыкі даведацца “Як Беларусь выглядае ў вачах суседзяў”. Марыюш Машкевіч – чалавек, які не адзін год быў зьвязаны з Беларусьсю,... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »