Pogranicze

Pogranicze


Fundacja "Pogranicze" rozpoczęła swoją działalność wydawniczą w 1993 r. W tym samym roku ukazał się pierwszy numer pisma "Krasnogruda" poświęconego narodom, kulturom i małym ojczyznom Europy Środkowowschodniej. Praca nad tym pismem należy do stałych przedsięwzięć wydawniczych "Pogranicza". Do tej pory ukazało się 16 numerów "Krasnogrudy". Większość z nich ma charakter monograficzny, poszczególne numery poświęcone są wybranemu regionowi lub miastu Europy Środkowowschodniej. W 1998 roku ukazał się specjalny, anglojęzyczny numer czasopisma, przygotowany na prośbę organizatorów festiwalu "Sztokholm - kulturalną stolicą Europy 1998" i prezentujący najciekawsze środowiska artystyczne i intelektualne Europy Środkowowschodniej. Wszystkie numery pisma łączy problematyka wielokulturowości. Nasi autorzy: literaci, historycy, antropolodzy proponują szczególny rodzaj wędrówki po przestrzeniach kulturowych, gdzie "Spotkanie Innego" nie może być tylko powierzchowne. W 1996 roku "Krasnogruda" została wyróżniona Nagrodą Specjalną paryskiej "Kultury".

W 1994 roku ukazała się pierwsza książka wydana przez "Pogranicze" - Nie bój się Cygana Adama Bartosza. Zapoczątkowała ona pierwszą serię wydawniczą "Pogranicza", która otrzymała nazwę Biblioteka Krasnogrudy. Ze znakiem "Biblioteki Krasnogrudy" ukazało się do tej pory dwadzieścia osiem książek. Osiem z nich składa się na małą podserię o nazwie Biblioteka Pisarzy Sarajewa. Na podstawie książki Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz Boża podszewka, wydanej w serii "Biblioteka Krasnogrudy", został nakręcony serial telewizyjny pod tym samym tytułem w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Premiera filmu miała miejsce 23 listopada 1997 r.

W 1999 roku rozpoczęliśmy wydawanie serii Meridian prezentującej twórczość wybitnych autorów z Europy Środkowowschodniej.

Za tę serię Wydawnictwo "Pogranicze" zostało wyróżnione nagrodą "Literatury na świecie" w kategorii "Inicjatywa wydawnicza roku 2000". Do tej pory w serii "Meridian" ukazało się dwadzieścia osiem tytułów. W 2000 roku wydaliśmy książkę Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Stała się ona tematem szerokiej publicznej dyskusji w Polsce i za granicą. Dała również początek nowej serii "Sąsiedzi", na którą do tej pory - obokSąsiadów J. T. Grossa - złożyły się książki: Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Razem i osobno. Polacy, Żydzi i Ukraińcy w Brzeżanach, 1919-1945 autorstwa Shimona Redlicha, Wojciecha Tochmana Jakbyś kamień jadła i Wokół "Sąsiadów". Polemiki i wyjaśnienia Jana Tomasza Grossa.

Serię Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej otworzył wydany w 1998 r. katalog wystawy Spisz, Spis, Zips, Szepes pod redakcją Antoniego Kroha. Ta seria jest ściśle związana z projektem "Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej" poświęconym poznawaniu i prezentacji welokulturowego dziedzictwa społeczności żyjących na pograniczach w Europie Środkowowschodniej. W tej serii ukazały się ponadto książki Bukowina po stronie dialogu i Spisz - wielokulturowe dziedzictwo.

Rok 2003 przyniósł dwie nowe serie. Są to: Biblioteka Sejneńska zainicjowana książką Krystyny Pasiuk Ostatni leśni Suwalszczyzny i Biblioteka Vincenzowska, w ramach której ukazały się dotąd trzy tomy monumentalnego dzieła Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie.

W 1996 roku liczba książek wydanych przez "Pogranicze" była na tyle duża, że pozwoliła fundacji na wzięcie udziału w targach książki. Pierwszymi targami, na które pojechaliśmy, były 7. Krajowe Targi Książki w Warszawie odbywające się w dniach 21-24 września 1996 roku. Od tego czasu uczestniczymy w Krajowych Targach Książki w Warszawie, w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, a także w Targach Książki w Krakowie. Spotkania z autorami w czasie targów to tylko część naszych działań promocyjnych. Spotkania promujące nowe książki i nowe numery "Krasnogrudy" organizujemy nie tylko w Sejnach, lecz również w wielu innych miejscach w Polsce i poza jej granicami. Staramy się o to, by, w miarę możliwości, uczestniczyli w nich autorzy.

Działalność promocyjna i udział w targach książki sprawiają, że coraz więcej czytelników zna naszą ofertę. Coraz częściej też zwraca się do nas Centrala Handlu Zagranicznego "Ars Polona", organizator krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie, z propozycjami współorganizowania lub uczestnictwa w przedsięwzięciach poświęconych problematyce środkowoeuropejskiej.

Źródło: Wydawnictwo "Pogranicze"

Pogranicze :: Выданьні

Мартысевіч Марыя, Сарматыя / Sarmatyja

Сарматыя / Sarmatyja

Мартысевіч Марыя

Марыя Матысевіч – паэтка, перакладчыца, публіцыстка, арганізатарка культурных праектаў. Нарадзілася ў 1982 г. у Мінску. Перакладае паэзію і прозу з англійскай, польскай, рускай, украінскай, чэшскай моваў. Каардынатарка шматлікіх культурных праектаў, арганізатарка літаратурных падзей. З 2017 года – рэдактарка незалежнай кніжнай серыі "Амерыканка". P 2019 года – сябра Рады Беларускага ПЭН-Цэнтра. Выдала шэраг перакладных кніг і чатыры ўла... Болей »


Bacharewicz Alhierd, Sroka na szubienicy

Sroka na szubienicy

Bacharewicz Alhierd

Sroka na szubienicy nie jest wyłącznie powieścią polityczną. Odnajdziemy w niej zagadkę kryminalną z elementami dreszczowca, a także swoistą odmianę Bildungsroman, ukazującą dojrzewanie zwyczajnej dziewczyny w społeczeństwie postsowieckim, która nie zdaje sobie sprawy (jak sroka na obrazie Bruegla), w jak złowrogim miejscu się znajduje i jaką rolę odgrywa jako urzędniczka w zarządzie obozów koncentracyjnych. W opowieść wkomponowane są f... Болей »


Chadanowicz Andrej, Zabawy fantomowe

Zabawy fantomowe

Фантомныя радасьці

Chadanowicz Andrej

Andreja Chadanowicza przedstawiać w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie nie trzeba. Urodzony w 1973 roku, absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku (romanista z wykształcenia), przez wiele lat nauczyciel słynnego białoruskiego Liceum, jako autor 10 własnych tomów wierszy od dawna uznawany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów białoruskich, a zarazem – co dla nas, Polaków, istotne – tłumaczy poezji o... Болей »


Палёт стралы / Lot strzały, Razanaŭ Aleś

Палёт стралы / Lot strzały

Wybór wierszy Alesia Razanawa, twórcy nowatorskiego nurtu we współczesnej poezji białoruskiej, łączącego hermeneutyczne tradycje poetyckie Zachodu i Wschodu. Życiowe i twórcze drogi poety zawsze wiodły za horyzont. Stąd też wzięły się ukute przez krytykę określenia: nowator, awangardysta, reformator języka poetyckiego. Ale nowatorstwa jest w nim tyle, co i tradycji, Wschodu nie więcej niż Zachodu, a poezję Razanaŭ czasem wykłada prozą. ... Болей »


Aleksandravičius Egidijus, Antanas Baranauskas

Antanas Baranauskas

Szlak wieszcza

Aleksandravičius Egidijus

Książka o Antanasie Baranauskasie (Antonim Baranowskim), poecie litewskim i polskim, uczonym i biskupie sejneńskim, powstająca w stulecie jego śmierci (2002 rok), była pisana po litewsku, ale z myślą o przede wszystkim polskim czytelniku. Taki był autorski zamiar i taka też była intencja wydawcy. Wersja litewska książki ukazała się w Wilnie już w 2003 roku, a teraz wreszcie doczekała się wydania polskiego w Sejnach. Minione lata przynio... Болей »


Burłak Wiera (Dżetsi), Руку да нагі / Rękę do nogi

Руку да нагі / Rękę do nogi

Burłak Wiera (Dżetsi)

Wiera Burłak(Dżetsi) urodziła się w 1977 roku w Kijowie. Studia filologiczne ukończyła w Mińsku. Uznawana za gwiazdę współczesnej poezji białoruskiej, w swoim pokoleniu, ukształtowanym przez postmodernistyczny eksperyment, Wiera Burłak jest jednym z największych talentów. Talentów również recytatorskich - elektryzujące słuchaczy występy publiczne poetki to niemal performance. W głębokiej, choć ironicznie naiwnej grze potocznymi stere... Болей »


Galusek Łukasz, Miłosz - Dialog - Pogranicze

Miłosz - Dialog - Pogranicze

Galusek Łukasz

Dwór w Krasnogrudzie, położony w starym parku, na skarpie opadającej do jeziora, przy granicy Polski i Litwy, jest dziedzicem pamięci jagiellońskiej Rzeczpospolitej. Pierwszy dokument z 1676 r. podaje, iż właścicielką Krasnogrudy była Krystyna z Giblów, córka mieszczanina wileńskiego. Od końca XVII w. do 1939 r. władały tu rody ziemiańskie Eysymontów i Kunatów. Z tych ostatnich wywodziła się matka Czesława Miłosza, Weronika. Dla poety t... Болей »


Limes Pontes Agora

Limes Pontes Agora

Opowieśc o nowym pograniczu Europy w ośmiu odsłonach

Jestem z pogranicza, z obszarów położonych między Rzymem a Bizancjum, gdzie dziedzictwo rzymskokatolickie spotyka się z wschod-niochrześcijańskim. Nie jest łatwo przeprowadzić tu granicę, skoro - jeśliby style architektury miały służyć nam pomocą - spośród największych miast tego regionu Wilno jest przyczółkiem jezuickiego baroku, a Ryga miastem północnego europejskiego gotyku. Zatem architektura świadczy o przynależności tych miast do ... Болей »


Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego

Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego = Кніга Вяліка...

Ku europejskim tradycjom wspólnotowości = Да эўрапейскіх традыцый супольнасці

Urodziłem się w Wilnie. Rosłem w Święcianach – sercu krainy Nalsza, gdzie niegdyś szumiał święty gaj wajdelotów. Poznałem matczyną Auksztotę i ojcowską Mińszczyznę. Mam poczucie wdzięczności i długu wobec nieba, pod którym ujrzałem świat i przeżyłem wczesną młodość. W miarę odchodzenia umacnia się we mnie nakaz służby Ojczyźnie moich przodków. Słyszę ich głosy w językach bratnich. Widzę czystą Żejmianę pod Sudatami dziadka i Niemen szer... Болей »


Beauvois Daniel, Walka o ziemię

Walka o ziemię

Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1864-1914

Beauvois Daniel

7 lutego 1992 roku Francja podpisała traktat o przyjaźni z Rosją “przyjmując do wiadomości, że Federacja Rosyjska jest państwem powstałym ze Związku Sowieckiego... i uznając istnienie Wspólnoty Niezależnych Państw”. Francuscy dyplomaci nie dostrzegli w powyższych formulach contradictio in adjecto. Jaki bowiem typ niezależności Francja przypisuje Ukrainie otwierając w Kijowie ambasadę, skoro za jedynego dziedzica imperium uznaje wyłączni... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-3]   Наступная   Апошняя