Europa Wschodnia w zderzenu cywilizacji

Historia, problemy narodowościowe i stosunki międzynarodowe w koncepcjach pluralizmu cywilizacyjnego

Łatyszonek Oleg

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2023

Рэдактар: Kurzyca Anna

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 344 s.

ISBN: 978-83-60456-53-8

Катэгорыя: Філязофія; Гісторыя; Палітыка

Copyright © 2022, 2023 by Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Oleg Łatyszonek, Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Дадатковая даведка: Mojej siostrze Tamarze. Recenzenci naukowi: prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Nowak

Przedmiotem moich badań zaprezentowanych w niniejszej monografii jest cywilizacyjna przynależność Europy Wschodniej w pracach wybitnych teoretyków wielości cywilizacji, sposób przedstawienia przez nich jej historii oraz problemów narodowościowych, a zwłaszcza problemu odrębności Ukraińców i Białorusinów od Rosjan (negowanej zarówno przez większość bohaterów mojej rozprawy, jak i współczesnych rosyjskich polityków. Podobne rozważania wymagały rzecz jasna osadzenia w syntetycznym przedstawieniu poszczególnych koncepcji wielości cywilizacji. Ponieważ w zasadzie każdy z interesujących mnie myślicieli nadał swojemu dziełu charakter nie tylko badawczy, lecz także postulatywny, rozpatruję także problemy polityki międzynarodowej widziane ich oczami i propozycje nowego ładu w Europie i na świecie. (Wstęp, fragment)

Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)

Варта пазнаёміцца:

Łatyszonek Oleg, Europa Wschodnia w zderzenu cywilizacji

Europa Wschodnia w zderzenu cywilizacji

Historia, problemy narodowościowe i stosunki międzynarodowe w koncepcjach pluralizmu cywilizacyjnego

Łatyszonek Oleg

Przedmiotem moich badań zaprezentowanych w niniejszej monografii jest cywilizacyjna przynależność Europy Wschodniej w pracach wybitnych teoretyków wielości cywilizacji, sposób przedstawienia przez nich jej historii oraz problemów narodowościowych, a zwłaszcza problemu odrębności Ukraińców i Białorusinów od Rosjan (negowanej zarówno przez większość bohaterów mojej rozprawy, jak i współczesnych rosyjskich polityków. Podobne rozważania wym... Болей »


pdf
Łatyszonek Oleg, Od Rusinów Białych do Białorusinów

Od Rusinów Białych do Białorusinów

Łatyszonek Oleg

Badania białoruskiej tożsamości narodowej ogranicza się zazwyczaj do wieku XIX i XX. W białoruskiej literaturze historycznej występuje przy tym pojęcie „odrodzenia" narodowego, które jakoby nastąpiło w XIX w. Takiej wizji wydarzeń podporządkowana jest także periodyzacja historii Białorusi, w której z reguły wyróżnia się okres porozbiorowy, trwający, w zależności od szkoły historycznej, sowieckiej czy narodowej, do 1917 lub 1918 r. Błędn... Болей »


pdf
Łatyszonek Oleg, Białoruskie formacje wojskowe

Białoruskie formacje wojskowe

Łatyszonek Oleg

Часта з вуснаў гісторыкаў суседніх дзяржаваў можна чуць словы пра немагчымасьць беларусаў стварыць і абараніць сваю дзяржаўнасьць пасьля Першай сусьветнай вайны са зброяй у руках. Кніга беларускага беластоцкага гісторыка Алега Латышонка абвяргае гэтае сьцьверджаньне. З 1917 па 1923 гады беларуская вайсковыя фармацы існавалі і дзейнічалі ня толькі ў Беларусі, але і на тэрыторыях Літвы, Украіны, Польшчы, Расеі, Эстоніі і нават Малдовы. Аў... Болей »