Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1877-1889

Gloger Zygmunt

Том: II

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2015

Рэдактар: Ławski Jarosław, Leończuk Jan

Выдавец: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Выдавецтва/ друкарня: Wydawnictwo PRYMAT Mariusz Śliwowski

ISBN: 978-83-63470-44-9 (seria), 978-83-63470-42-5 (tom 2)

Катэгорыя: Этнаграфія; Гісторыя; Культура; Крыніцы

Copyright © 2015 by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Крыніца: www.ksiaznicapodlaska.pl

Інвэнтарныя нумары: BTH — [4298]

Дадатковая даведка: Praca naukowa finansowana z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013—2017. Wstęp: Jarosław Ławski i Grzegorz Kowalski. Opracowanie tekstów i przypisy: Grzegorz Kowalski i Łukasz Zabielski. Noty i słownik czasopism: Anna Janicka. Indeksy opracowal: iMichał Siedlecki i Monika Jurkowska

Prezentowany Państwu drugi tom Pism rozproszonych Zygmunta Glogera (1845—1910) przynosi prace uczonego i pisarza z lat 1879-1889. Są to nade wszystko bardzo liczne — Gloger pisywał do kilkudziesięciu pism! — teksty publicystyczne (felietony, reportaże, polemiki), lecz także artykuły o charakterze naukowym i popularnonaukowym z tak różnych dziedzin, jak etnografia, archeologia, historiografia, literaturo- i języ­koznawstwo, ekonomia, socjologia.Jak zawsze, Gloger okazuje się w nich bystrym, inteligentnym, a czasem ironicznym obserwatorem życia zarówno na prowincji (Jeżewo, Tykocin, Łomża i inne), jak i w centrach życia społecznego podzielo­nego kraju (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Lwów). Równocześnie można tu obserwować jego pracę w charakterze dojrzałego dziennikarza (jak dziś byśmy rzekli: liberalno-konserwatywnego publicysty eko­nomicznego, społecznego), który tworzy dziesiątki tekstów na tak różne tematy, jak koniunktura w handlu towarami rolniczymi, wpływ pogody na zbiory zbóż, plaga pożarów i tzw. absenteizm, wyprzedaż mająt­ków ziemiańskich. (Od redakcji, fragment)

Каталёг: Kamunikat.org | BTH

Зьмест

Indeksy

Noty o autorach

Rozdział I. „Biblioteka Warszawska”

Rozdział II. „Kalendarz Ilustrowany”

Rozdział III. „Kurier Warszawski”

Rozdział IV. „Kronika Rodzinna”

Rozdział IX. „Gazeta Polska”

Rozdział V. „Gazeta Warszawska”

Rozdział VI. „Kłosy”

Rozdział VII. Kwartalnik „Kłosów”

Rozdział VIII. „Tygodnik Ilustrowany”

Rozdział X. „Gazeta Rolnicza”

Rozdział XI. „Gospodyni Wiejska”

Rozdział XII. „Gazeta Handlowa”

Rozdział XIII. „Niwa”

Rozdział XIV. „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”

Rozdział XIX. „Wędrowiec. Pismo Ilustrowane, Obejmujące Podróże”

Rozdział XV. „Echo”

Rozdział XVI. „Dwutygodnik Naukowy Poświęcony Archeologii, Historii i Lingwistyce”

Rozdział XVII. „Gazeta Świąteczna??

Rozdział XVIII. „Gospodyni Miejska i Wiejska”

Rozdział XX. „Pamiętnik Fizjograficzny”

Rozdział XXI. „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny Dwutygodnik Ilustrowany, Poświęcony Bibliografii, Archeologii, Numizmatyce, Heraldyce, Historii, Sztukom Pięknym i Literaturze”

Rozdział XXII. „Ogrodnik Polski”

Rozdział XXIII. „Słowo”

Rozdział XXIV. „Kurier Codzienny”

Rozdział XXIX. „Kurier Rolniczy”

Rozdział XXV. Wiadomości Archeologiczne, Spostrzeżenia Lat Ostatnich W Dziedzinie Starożytności Krajowych. Czasy Przedhistoryczne”

Rozdział XXVI. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, oprac. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880-1914

Rozdział XXVII. „Kraj. Tygodnik Polityczno-Społeczny”(Petersburg)

Rozdział XXVIII. Zorza”. Pismo Ilustrowane Tygodniowe Dla Ludu Miejskiego i Wiejskiego

Rozdział XXX. „Wszechświat. Tygodnik Popularny, Poświęcony Naukom Przyrodniczym”

Rozdział XXXI. „Wisła”

Spis ilustracji

Spis treści

Strony tytułowe

Summary

Wstępy oraz materiały pomocnicze

Варта пазнаёміцца:

Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1890-1910

Gloger Zygmunt

Prezentowany trzeci tom Pism rozproszonych zamyka edycję ogromnej, najtrudniej dostępnej części dorobku Zygmunta Glogera, pisarza i uczonego, starożytnika i piśmiennika, jak można by ująć w najogólniejszej formule dorobek człowieka tak niesłychanie pracowitego i wyedukowanego.Już teraz można zauważyć, iż panorama piśmiennictwa, nauki, publicystyki, po prostu literatury XIX wieku, wzbogaca się o jeszcze jedną, zdumiewającą postać: gospod... Болей »


Gloger Zygmunt, Pisma rozproszone

Pisma rozproszone

1863-1876

Gloger Zygmunt

Pierwszy z prezentowanych trzech tomów Pism rozproszonych Zygmunta Glogera (1845-1910) przy­nosi prace z lat 1863-1876. Podczas ich edycji kierowano się przede wszystkim Bibliografią prac Zygmunta Glogera, ogłoszoną w 1910 roku przez Stefana Dembego. Rozpoznania badawcze, wstępne jak dotychczas, wskazują, iż nie jest ona kompletna. W czasie prac nad tekstami natrafiono na artykuły nieujęte w Bibliografii Dembego, lecz, jak wiele na to w... Болей »


Gloger Zygmunt, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta

Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta

Gloger Zygmunt

Zygmunt Gloger opublikował artykuł „Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta” w tomie III „Biblioteki Warszawskiej” w 1873 roku. W tym samym roku tekst ten staraniem redakcji „Biblioteki”, wielce zasłużonego czasopisma, ukazał się jako odrębna pozycja, wydrukowana przez Józefa Bergera. Stało się to w dziesięć lat od debiutu prasowego Glogera i w siódmym roku jego ciągłego publikowania artykułów oraz tomików poświęconych głównie zwy... Болей »