Быкаў Васіль

Памятаем...

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1924 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Васіль Быкаў. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Хадарэнка Ірына

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Ірына Хадарэнка.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Kultura i literatura

Том: Tom IV

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2000

Рэдактар: Nosowicz Jan Franciszek

Выдавец: Uniwersytet w Białymstoku Zakład Bibliotekarstwwa

Памеры: 282 s., 25 cm

ISBN: 83-87884-66-9

Катэгорыя: Этнаграфія; Гісторыя; Культура; Мэтадычная літаратура; Рэлігія; Літаратуразнаўства

Copyright © 2000 by Uniwersytet w Białymstoku

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1953]

* ALACHNOWICZ Julia (Аляхновіч Юлія), Міжмоўны кантэкст устойлівай адзінкі абвесці вакол пальца * ALACHNOWICZ Mikałaj (Аляхновіч Мікалай), Сэнсавая адметнасць устойлівых адзінак беларуска-польскай моўнай мяжы * ANICZENKA Uładzimir (Анічэнка Уладзімір), Моўная спадчына беларускай мовы * CHAZANOWA Kaciaryna (Хазанава Кацярына), Моўныя асаблівасці польскай драматургіі ў перакладзе Янкі Купалы * CHODURSKI Andrzej, O tożsamości na pograniczu kultur * CZMARAWA Marina (Чмарава Марына), Кола беларусазнаўчых інтарэсаў Я. Ляцкага * Danilenka Siarhiej (Даніленка Сяргей), Семантыка мядзведзя ў геральдыцы Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага * HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ Anna, До питания про вплив „химерного" роману на поетику творів Валерія Шевчука * JAKOWLEW Siergiej (Якаўлеў Сяргей), Некоторые особенности языка писем Яна Барщевского * JURKENAS Juozas, Антропонимия как источник информации о древнейших языковых и культурных связях балтийских и славянских народов * KAWALOU Siarhiej (Кавалёў Сяргей), Літва ў паэтычнай спадчыне Мацея Стрыйкоўскага * KAZANCEWA Helena (Казанцава Гэлена), Образ дома, печи и огня в белорусских, русских и польских народных загадках * KLIMAU Ihar (Клімаў Ігар), Прадмова Сымока Буданага 1574 г. як крыніца звестак па тэорыі новазапаветных перакладаў польска-беларускай Рэфармацыі * KONIEWA Jarosława, Мотив „весілля сонця" у слов'янських (украінських, польських, болгарських) народних тенях * KOŻYNAWA Ała (Кожынава Ала), Пе

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

ALACHNOWICZ Julia (Аляхновіч Юлія), Міжмоўны кантэкст устойлівай адзінкі абвесці вакол пальца

ALACHNOWICZ Mikałaj (Аляхновіч Мікалай), Сэнсавая адметнасць устойлівых адзінак беларуска-польскай моўнай мяжы

ANICZENKA Uładzimir (Анічэнка Уладзімір), Моўная спадчына беларускай мовы

CHAZANOWA Kaciaryna (Хазанава Кацярына), Моўныя асаблівасці польскай драматургіі ў перакладзе Янкі Купалы

CHODURSKI Andrzej, O tożsamości na pograniczu kultur

CZMARAWA Marina (Чмарава Марына), Кола беларусазнаўчых інтарэсаў Я. Ляцкага

Danilenka Siarhiej (Даніленка Сяргей), Семантыка мядзведзя ў геральдыцы Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага

HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ Anna, До питания про вплив „химерного" роману на поетику творів Валерія Шевчука

JAKOWLEW Siergiej (Якаўлеў Сяргей), Некоторые особенности языка писем Яна Барщевского

JURKENAS Juozas, Антропонимия как источник информации о древнейших языковых и культурных связях балтийских и славянских народов

KAWALOU Siarhiej (Кавалёў Сяргей), Літва ў паэтычнай спадчыне Мацея Стрыйкоўскага

KAZANCEWA Helena (Казанцава Гэлена), Образ дома, печи и огня в белорусских, русских и польских народных загадках

KLIMAU Ihar (Клімаў Ігар), Прадмова Сымока Буданага 1574 г. як крыніца звестак па тэорыі новазапаветных перакладаў польска-беларускай Рэфармацыі

KONIEWA Jarosława, Мотив „весілля сонця" у слов'янських (украінських, польських, болгарських) народних тенях

KOŻYNAWA Ała (Кожынава Ала), Пераклады Сымона Буднага сярод іншых евангельскнх тэкстаў

KULESZ Hanna (Кулеш Ганна), Лінгвістычная дыскусія 1920-х гадоў аб ролі запазычвання ў фарміраванні лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы

MAKAREWICZ Aleś (Макарэвіч Алесь), Апавядальныя г історыі ў творах Я. Баршчэўскага

MAŁOCHA Mirosława, Этнокультурный фон в семантической-Структуре фразеологизмов с компонентом табак

MARKASOWA Jelena (Маркасова Елена), Представления о „долготе" и „краткости" стиля в восточнославянских риториках XVII - начала XVIII века

MASŁOWA Walentyna (Маслова Валянціна), Миф в языке и культуре

MEDWID Fedii, MEDWID Ałła, мова як духовна основа национального релігійно-церковного життя

MIELNIK Jarislaw (Мельнік Яраслаў), Балкансько-балтійська мовна картина світу як етнокультурологічна проблема

MIELNIKAWA Andżeła (Мельнікава Анджэла), Праблема зямлі ў творах беларускіх, польскіх, латышскіх літоўскіх пісьменнікаў

NADEL-CZERWIŃSKA Margarita, „Лиса" русских и украинских текстов народной сказки

NOSOWICZ Jan, К вопросу модели номинативного языка

RAMZA Tacciana (Рамза Таццяна), Лексема лёд у мікратэкстах: параўнальны аспект

RUDZIEWICZ Irena, Rola poezji w życiu narodu łotewskiego. Zarys problematyki

SACUTA Iwan (Сацута Іван), Гісторыя берасцейскай друкарні і беларуска-польскія ўзаеміны

SEJKO Natalia, KOLADENKO Switłana, Польські навчальні заклади на Волині-Житомиршині після першоі' російськоТ революціі (1905-1917 рр.)

STANKIEWICZ Larysa (Станкевіч Ларыса), Міфалагема жывая імёртвая вада ў славянскім моўным кантэксце

STARAVOITAVA Nadzia (Старавойтава Надзя), The belarussian renaissance translation tale (textual study and translator's style illustrated by „The Tale of Tryshchan")

SURKOWA Alena (Суркова Алена), Царкоўнаславянізмы ў структуры беларускіх кантаў

SZAKUN Nadzieja (Шакун Надзея), Кірыла-мяфодзіеўская моўная традыцыя на паграніччах (Тураўскае Евангелле і Супрасльскі рукапіс)

Szerszunowicz Joanna, Polskie ekwiwalenty angielskich tytułów literackich (na przykładzie utworów prozą dla dzieci i młodzieży)

WALCZAK Bogdan, Uwagi o językowej stylizacji ruskiej i jej tle aksjologicznym

WAŁODZINA Tacciana (Валодзіна Таццяна), Намінацыя разумовых адхіленняў на міфапаэтычным фоне

Варта пазнаёміцца:

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Literatura i język na styku kultur

Prezentowany zbiór zawiera szkice i artykuły przedstawione na XIII międzynarodowej konferencji naukowej Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Zamieszczamy także kilka tekstów ściśle związanych z tematem, a wyrosłych z inspiracji i dyskusji pokonferencyjnych. W niniejszym zbiorze pojawiają się - w związku bogactwem i szerokością tematu -prace reprezentujące różne dyscyp... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z jezyka i kultury pogranicza

* Akartel Michał, РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЬІЕ ЗКВИВАЛЕНТЬІ И СООТВЕТСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА С СУФФИКСАМИ ИНОЯЗЬІЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) * Budrowska Kamila, OPUŚCIĆ ŚCIEGI. INTERTEKSTUALNE RELACJE W POWIEŚCI „W CZERWIENI" MAGDALENY TULLI * Chervinsky Aurika, „IN VINO VERITAS": ДВЕ ЯЗЬІКОВЬІЕ КОНЦЕПЦИИ НЕТРЕЗВОГО БЬІТИЯ * Czerwiński Piotr, „ЛИСЬІ ПОЛЕЙ" ИСКРИВЛЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ. КАТЕГОРИИ ПР... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z badań humanistycznych

* Bąk Monika, СИСТЕМА ОЦЕНОК И ЦЕННОСТЕЙ УГОЛОВНОГО МИРА (на основании названий продуктов питания и одежды в русском и польском преступном жаргоне) * Bartoszewicz Magdalena, KAROCA TOMASZA JURASZA - WALKA O NUMINOSUM W PRZESTRZENI UKRAIŃSKIEGO POGRANICZA * Bartusevićius Viktoras, ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІI НАВАТАРСТВА Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ * Barysiuk Tacciana (Барысюк Таццяна), ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІI НАВАТАРСТВА Ў СУЧА... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Z badań humanistycznych

* Bąk Monika, Система оценок и ценностей уголовного мира (на основании названий продуктов питания и одежды в русском и польском преступном арго) * Bartoszewicz Magdalena, Karoca Tomasza Jurasza - walka o Numinosum w przestrzeni ukraińskiego pogranicza * Budniak Danuta, Формы и стили речи в русском языке в сопоставлении с украинским и польским языками * Frankowska-Kozak Bożena, Funkcjonowanie przezwisk w języku mówionym by... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Językoznawstwo

* Borucki Andrij (Баруцкі Андрэй), Морфологічне оформлення давньоукраінською мовою лексем, запозычених через посередництво польскоі * Burenina Ludmiła, К вопросу о балто-восточнославянских языковых контактах * Dwilewicz Barbara, Język polski na Litwie a wpływy litewskie * Glebowa Natalia (Глебава Наталля), Wartość santaktyczna wyrazu człowiek w języku polskim i rosyjskim * Haponienka Iryna (Гапоненка Ірына), Семантыч... Болей »


Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich

Dziedzictwo przeszłości związków językowych, ...

Badania filologiczna

* AKARTEL Michał, Сопоставительный анализ существительных с иноязычным суффиксом -ура/ -иг(а) в русском и польском языках * BĄK Monika, Podobieństwa i różnice w grupach tematycznych dotyczących nazw produktów żywnościowych i odzieży w rosyjskim i polskim żargonie przestępczym * BETKO Irena, Nagrobki лазаря барановича як пам'ятка украінсько-польського литературного барокко * BUDROWSKA Kamila, Rosyjskie dziedzictwo literack... Болей »