Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Ławski Jarosław - idea i wstęp, Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy

Seria II: Wiktor Choriew in memoriam

Ławski Jarosław - idea i wstęp

Том: 4

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2013

Рэдактар: Janicka Anna, Kowalski Grzegorz, Zabielski Łukasz

Мастацкі рэдактар: Kowalski Grzegorz

Выдавец: Katedra Badań Filologicznych „Wschód Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego W Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”

Выдавецкая сэрыя: Naukowa Seria Wydawnicza Colloquia Orientalia Bialostocensia

Выдавецтва/ друкарня: Agencja Reklamowa TOP, Włocławek

Памеры: 796 s.

ISBN: 978-83-63470-14-2

Катэгорыя: Гісторыя; Культура; Мэтадычная літаратура; Палітыка; Грамадзтва

Copyright © 2013 by Katedra Badań Filologicznych „Wschód - Zachód” na Uniwersytecie w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3292]

Дадатковая даведка: Recenzenci tomu: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski [IBL PAN, Warszawa] dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB [UwB, Białystok]

Dlaczego, właściwie, nie zajęliście się tematem „pogranicza”? Po co przywoływać ten „Wschód”? I jeszcze te „Kresy”? - Kiedy latem 2010 roku zgłosiłem pomysł „pogranicznej” konferencji w tak pogranicznym mieście, jak Białystok, pytania takie powtarzały się często. Nie dość jednej i modnej kategorii „pogranicza”, by badać i wyjaśniać fenomen Europy Środkowo-Wschodniej? Otóż - nie dość! Nie potrafimy się nawet - my, Europejczycy z tej części Starego Kontynentu - zdecydować, czy żyjemy w Europie - Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Wschodniej? - I nade wszystko, kim jesteśmy: dziedzicami jednej, kontynentalnej kultury, mieszaniną rusko-bizantyńskiego Wschodu i łacińskiego Zachodu, zakompleksionymi prowincjuszami z pasa ziemi między Europą a Azją? (Jarosław Ławski, Idee pogranicza, idee Europy. Źródła, zmiany, kontrowersje, fragment)

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Baranów Andrzej, Dziewiętnastowieczność w litewsko-polskich związkach literackich (wybrane aspekty)

Bernacki Marek, Bariery, uprzedzenia, fobie. Obraz stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej (we wspomnieniach Czesława Miłosza)

Bezwiński Adam, Koncepcja Europy w myśli filozoficznej Piotra Czaadajewa

Białobrzeska Marta, Mit Antoniego Malczewskiego w poezji polskiej

Bujnicki Tadeusz, Wilno międzywojenne - kresowe? Regionalne? Pograniczne?

Chodźko Bożena, Fenomeny zauroczeń. Piotr Sawicki - przypadek indywidualny

Chomik Piotr, Literatura prawosławna a tożsamość narodowa i religijna po Unii Brzeskiej

Choriew Wiktor, Spojrzenie z Grodna

Czajkowska Agnieszka, Oblicza Szwajcarii w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Czerwiński Grzegorz, O „sprawozdaniach” Jakuba Szynkiewicza, czyli Mufti Drugiej Rzeczypospolitej jako pisarz

Drużba Iwona, Lyck/Elk. O "Muzeum ziemi ojczystej" Siegfrieda Lenza

Fornalska Joanna, Bencjon Rabinowicz i środowisko żydowskich artystów Białegostoku

Gieba Kamila, Memento dla prowincji. "O Miedziance. Historii znikania" Filipa Springera

Grygiel Monika, Rozpaczliwe poszukiwanie wartości - "Rozpacz" Vladimira Nabokova

Janicka Anna, Ławski Jarosław, Dzień z Wiktorem Aleksandrowiczem Choriewem: Grodno

Jochemczyk Mariusz, Śląski óikos - na rubieżach światów

Józefowicz Anna, Portrety mieszkańców wsi pogranicza północno-wschodniej Polski „malowane” w opowieści ludowej

Junicka Anna, „Sprawa Zapolskiej” - źródła, konteksty, propozycje interpretacyjne

Kalinowski Daniel, Projekcje i projekty. Stanisława Potockiego i Jerzego Tymkowskiego obrazy Chin

Kaźmierczyk Zbigniew, Irański dualizm w kosmogonii Słowian stan badań

Kochanowski Marek, W poszukiwaniu autentyczności. Powieści Ignacego Karpowicza

Konopka Jan, Sprawa polska w pismach, przemówieniach i publikacjach Ignacego Jana Paderewskiego (lata 1910-1941)

Kotbuk Witold, Spór o konsekwencje Unii Brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim 1795 -1915

Kowal Jolanta, Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego

Kuczyńska Marzanna, Odbiorca wpisany w ruskie kaznodziejstwo renesansu (XVI/XVII w.) jako człowiek pogranicza kulturowo-religijnego

Kulczycka Dorota, Ojczyzna dom - świątynia - matka. Wyobrażenia Ziemi Świętej we wspomnieniach podróżników doby romantyzmu

Kuziak Michał, Romantycy i inność. Pogranicza kulturowe w prelekcjach paryskich Mickiewicza

Ławski Jarosław, Idee pogranicza, idee Europy. Źródła, zmiany, kontrowersje

Makowska Urszula, Antoni Malczewski na teatrze

Mikiciuk Elżbieta, O „duszy rosyjskiej” w „Teodorze Dostojewskim ” i „Płomieniach” Stanisława Brzozowskiego, a także o polskości i powieściowym obrazie Kresów

Miklas-Frankowski Jan, Katastrofizm „Trzech zim” Czesława Miłosza

Mironowicz Antoni, Kościół bizantyjski w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Europy wschodniej i środkowo-wschodniej

Mróz Beata, Ignacy Julian Ceyzik (1799-ok. 1860). Artysta rzeźbiarz, fałszerz carskich banknotów, zesłaniec

Musijenko Swietłana, Роман Зофии Палковской „Недобрая любовь” - гродненские реалии

Olszewska Maria Jolanta, Codzienność kresowa utrwalona w pamięci, czyli "Szczenięce lata" Melchiora Wańkowicza

Pawlak Grażyna, Jan Parandowski a Rosja

Pawłowska Joanna, Z relacji Unia Europejska - Polska: o pewnym aspekcie wsparcia

Pietrzak-Thebault Joanna, "Iskry" na włosko-dalmatyńskim pograniczu, czyli Tommaseo bez granic

Piotrowski Wojciech, Geografia literacka byłych ziem dawnej Rzeczypospolitej (1800-1900)

Piwowarska Danuta, Romantyków rosyjskich podróże do Europy

Półchłopek Tadeusz, Motywy wielokulturowej cywilizacji europejskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Borkowskiego

Ruszczyńska Marta, Literackie portrety mieszkańców pogranicza w powieściach Abgara Sołtana

Sawicka-Jurek Jolanta, „Ty ze swoją rodziną śpisz ostatnią noc...” O podlaskich pieśniach przedpogrzebowych

Sawicka-Lewczuk Barbara, Z refleksji Franza von Baadera o Wschodzie

Siedlecki Michał, „Dolina Issy” i „Świat (Poema naiwne)” Czesława Miłosza punkty zwrotne w recepcji, meandry interpretacji

Śliwiński Marian, Kategoria serca w słowianofilstwie Jana Pawła Woronicza

Słoczyński Henryk, Koncepcja przestrzeni Józefa Szujskiego jako rewizja romantycznego obrazu misji Polski na Wschodzie

Snopek Jerzy, Polsko-węgierskie „dialogi z Sowietami”. Vincenz - Marai

Sobieska Anna, Z historii cygańskiego śpiewu w Rosji

Sokołowski Mikołaj, O współpracy z Profesorem Choriewem

Szladowski Marek, O kulturowym spotkaniu Wschodu z Zachodem w 1944 roku - relacje Sandora Maraiego

Szostak Anna, Dziedzictwo zmityzowanej świadomości człowieka Kresów w literackim dorobku Czesława Miłosza

Szulska Inesa, Literacki obraz mieszkańca polsko-litewsko-białoruskicgo pogranicza w prozie Anny Zahorskiej

Szymczak Dawid, Obraz społeczeństwa ruskiego na tle dziejów Kościoła w piśmiennictwie ks. Piotra Skargi

Tałuć Katarzyna, Historiozoficzne koncepcje Śląska jako pogranicza w piśmiennictwie ks. Emila Szramka

Turkiewicz Halina, Regionalizm i uniwersalizm międzywojennej poezji wileńskiej

Woźniak Krzysztof, Wybrane elementy architektoniczne współczesnych cerkwi w Polsce wobec tradycyjnego modelu

Wydrycka Anna, Kresy Anny Zahorskiej

Zarębianka Zofia, Inspiracje duchowością Dalekiego Wschodu w dziele poetyckim Czesława Miłosza

Zwierzyński Leszek, Realne i symboliczne obrazy pogranicza w poezji Juliusza Słowackiego

Варта пазнаёміцца:

Ławski Jarosław, Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy

Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy

Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko

Ławski Jarosław

Wschód, pogranicza, Kresy, obrzeża i krańce, peryferie i prowincja to miejsca o szczególnej mocy kulturotwórczej. Równocześnie jest to przestrzeń oddziaływania odmiennych centrów cywilizacyjnych, religijnych, językowych, symbolicznych i literackich. Białystok i Podlasie, dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej jagiellońskiej Rzeczypospolitej to miejsce i dynamiczna przestrzeń pograniczna w głębokim znaczeniu: stykają się tut... Болей »