Białoruskie Zeszyty Historyczne, 5

Białoruskie Zeszyty Historyczne

5

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1996

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецкая сэрыя: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Памеры: 176 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1996 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [7], [8]; EEDC — [3472]; MiOKB — [10517], [8940]

Дадатковая даведка: Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku i Fundację Stefana Batorego; Na okładce: Dom przy Placu Tyszkiewiczów w Wilnie. Siedziba redakcji "Naszej Niwy" w 1907 r. Foto z archiwum "Niwy" Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r. * Zatarg o język kazań w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku * Хлябцэвіч Яўген, Біяграфія бацькі, НББ 091/159 апр. Віталь Скалабан, Дарафей Фіёнік * Głogowska Helena, Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzieciołowie w latach 1938-1939 * Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych * Łatyszonek Oleg, Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917-1919 * Mironowicz Antoni, Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648 * Mironowicz Eugeniusz, Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury * Radzik Ryszard, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz — postać polsko-białoruskiego pogranicza * Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага * Цітоў Анатоль, Гербы мест Бельскай зямлі

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Каталёг: Kamunikat.org | BTH | EEDC | MiOKB | Прыватны кнігазбор

Пэрыёдыка: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандр Краўцэвіч — Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ryszard Radzik — Wincenty Dunin-Marcinkiewicz — postać polsko-białoruskiego pogranicza
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer — Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk — Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzieciołowie w latach 1938-1939
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Helena Głogowska — Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Анатоль Цітоў — Гербы мест Бельскай зямлі
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ołeg Łatyszonek — Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917-1919
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Яўген Хлябцэвіч, Біяграфія бацькі, НББ 091/159 апр. Віталь Скалабан, Дарафей Фіёнік
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zatarg o język kazań w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r.

Зьмест

recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r.

Zatarg o język kazań w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku

Хлябцэвіч Яўген, Біяграфія бацькі, НББ 091/159 апр. Віталь Скалабан, Дарафей Фіёнік

Głogowska Helena, Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce

Iwaniuk Sławomir, Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzieciołowie w latach 1938-1939

Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych

Łatyszonek Oleg, Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917-1919

Mironowicz Antoni, Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648

Mironowicz Eugeniusz, Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury

Radzik Ryszard, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz — postać polsko-białoruskiego pogranicza

Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага

Цітоў Анатоль, Гербы мест Бельскай зямлі

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 56

Białoruskie Zeszyty Historyczne

56

Białoruskie Zeszyty Historyczne (Biełaruski histaryčny zbornik) to półrocznik wydawany w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Redaktorem naczelnym jest Eugeniusz Mironowicz. Publikuje teksty naukowe traktujące o szeroko rozumianej historii Białorusi: artykuły, komunikaty, materiały biograficzne, materiały źródłowe, polemiki i recenzje dotyczące historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury, demografii... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 55

Białoruskie Zeszyty Historyczne

55

Наталля Сліж — Падаткі і іх збор у Гародні ў XVI-XVII стст. # Marcin Mironowicz — Parafie prawosławne wschodniej Białostocczyzny # Sławomir Karp — Aleksander i Konstancja z Karpiów Rusieccy, kasztelanicowie mińscy. Przyczynek do dziejów szlachty brzeskiej przełomu XVII i XVIII wieku # Рыгор Лазько — Рыжскі мірны дагавор 1921 года: наступствы для Беларусі і Усходняй Еўропы # Віталь Гарматны — Арганізацыя супрацьпажарнай аховы ў палескай... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 54

Białoruskie Zeszyty Historyczne

54

Наталля Сліж — Астралагічныя веды пра свяціла і пла неты ў рукапісе Супрасльскага манастыра # Michał Sierba — Konflikt między orlańskimi Kuszkami a kró lewskimi Hredelami z 1581 roku # Sławomir Karp — Stanisław Antoni Karp (ok. 1679-1719), podkomorzyc ziemi bielskiej. Nota biograficz # Sławomir Karp — Żywot i chudoba jednowioskowego szlach cica w pierwszej połowie XVIII wieku na przykładzie Franciszka Karpia (ok. 1703-1729), posesjonata... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 53

Białoruskie Zeszyty Historyczne

53

Наталля Сліж — Першыя цэхі ў Гародні і іх рамеснікі ў XVI-XVII стагоддзях # Дзмітрый Віцько — Галоўны Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага 1700 года # Карнялюк Віталь — Аўгустоўскі канал: паўстанцкая памяць прыроднай рэкрэацыі # Андрей Киштымов — Либавские годы Ивана Луцкевича # Алег Яноўскі, Валянціна Яноўская — „Польскі фактар” у развіцці інтэлектуальнай сферы Беларусі (19201930-х гг.) # Любоў Козік — Падзеі польска-савецкай вайны на ... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »