Białoruskie Zeszyty Historyczne, 19

Białoruskie Zeszyty Historyczne

19

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2003

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецкая сэрыя: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

Памеры: 301 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2003 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [207], [208]; EEDC — [3486]; MiOKB — [10527]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27, 0-85 743 50 22; E-mail: bzh@wp.pl; Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Zarządu Miasta Białegostoku; W tomie zamieszczono materiały z konferencji Białoruskie życie kulturalne w II Rzeczypospolitej; Na okładce: Hale targowe w Nowogródku Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* Chomik Piotr, Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII * Jurkowski Roman, Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku * Liedke Marzena, Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich * Mironowicz Antoni, Diecezja białoruska w latach 1697-1772 * Mironowicz Eugeniusz, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach 1944-1946 * Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie * Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie * Pawluczuk Urszula, Kształtowanie się postawy kulturowo-artystycznej Stanisława Antoniego Poniatowskiego * Trimoniene Rita Regina, Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV — I połowie XVI wieku * Wereda Dorota, Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku * Герасимова Инна, Идея еврейской национальной автономии в правительстве БНР (1918-1921гг.) * Калаткоў Уладзімір, Маракі-беларусы Балтыйскага флоту ў беларускім нацыянальна- вызваленчым руху 1917-1918 гг * Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы этнічнай ідэнтыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага * Мажэйка Пава

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Каталёг: Kamunikat.org | EEDC | MiOKB | BTH | Прыватны кнігазбор

Пэрыёдыка: Białoruskie Zeszyty Historyczne

artykuły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jarosław Nikodem — Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Андрэй Янушкевіч — Да пытання аб характары палітычнага працэсу ў Вялікім Княстве Літоўскім y сярэдзіне XVI ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marzena Liedke — Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Diecezja białoruska w latach 1697-1772
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Piotr Chomik — Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Dorota Wereda — Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Токць — Гарадзеншчына як абшар польска-беларускага этна-канфесійнага памежжа
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Инна Гераснмова — Идея еврейской национальной автономии в правительстве БНР (1918-1921гг.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach 1944-1946
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Павал Мажэйка — Незалежніцкія памкненні беларускай моладзі ў сярэдзіне 1980-х гадоў
komunikaty
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандар Краўцэвіч — Да праблемы этнічнай ідэнтыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Rita Regina Trimoniene — Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV — I połowie XVI wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Шаланда — Мяшчанская геральдыка ВКЛ y XV-XVIII ст.: да пастаноўкі праблемы
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Urszula Pawluczuk — Kształtowanie się postawy kulturowo-artystycznej Stanisława Antoniego Poniatowskiego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уладзімір Навіцкі — Ідэя нацыянальнай дзяржаўнасці ў поглядах грамадска палітычных дзеячаў Беларусі ў 20-я гады XX ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Уладзімір Калаткоў — Маракі-беларусы Балтыйскага флоту ў беларускім нацыянальна- вызваленчым руху 1917-1918 гг.
materiały źródłowe
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Roman Jurkowski — Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku
recenzje
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, polemiki: Герман Брэгер, Хацюхова. Гісторыя невялікага паселішча, выд. „Беларускі кнігазбор", Мінск 2001 (Oleg Łatyszonek) / Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001 (Eugeniusz Mironowicz) / Helena Głogowska, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Wydawnictwo Adama Marszałka, Toruń 2003 (Andrzej Chodubski)

Зьмест

Chomik Piotr, Magnateria i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec kultu ikon Matki Bożej w wiekach XVI-XVIII

Jurkowski Roman, Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku

Liedke Marzena, Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja. Część II: przyczyny przyjmowania nowych wyznań, aktywność reformacyjna oraz motywy porzucania konfesji protestanckich

Mironowicz Antoni, Diecezja białoruska w latach 1697-1772

Mironowicz Eugeniusz, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach 1944-1946

Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie

Nikodem Jarosław, Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie

Pawluczuk Urszula, Kształtowanie się postawy kulturowo-artystycznej Stanisława Antoniego Poniatowskiego

Trimoniene Rita Regina, Polityka jagiellońska a kształtowanie się litewskiego narodu politycznego w końcu XV — I połowie XVI wieku

Wereda Dorota, Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku

Герасимова Инна, Идея еврейской национальной автономии в правительстве БНР (1918-1921гг.)

Калаткоў Уладзімір, Маракі-беларусы Балтыйскага флоту ў беларускім нацыянальна- вызваленчым руху 1917-1918 гг

Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы этнічнай ідэнтыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага

Мажэйка Павал, Незалежніцкія памкненні беларускай моладзі ў сярэдзіне 1980-х гадоў

Навіцкі Уладзімір, Ідэя нацыянальнай дзяржаўнасці ў поглядах грамадска палітычных дзеячаў Беларусі ў 20-я гады XX ст.

Токць Сяргей, Гарадзеншчына як абшар польска-беларускага этна-канфесійнага памежжа

Шаланда Аляксей, Мяшчанская геральдыка ВКЛ y XV-XVIII ст.: да пастаноўкі праблемы

Янушкевіч Андрэй, Да пытання аб характары палітычнага працэсу ў Вялікім Княстве Літоўскім y сярэдзіне XVI ст.

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 56

Białoruskie Zeszyty Historyczne

56

Białoruskie Zeszyty Historyczne (Biełaruski histaryčny zbornik) to półrocznik wydawany w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Redaktorem naczelnym jest Eugeniusz Mironowicz. Publikuje teksty naukowe traktujące o szeroko rozumianej historii Białorusi: artykuły, komunikaty, materiały biograficzne, materiały źródłowe, polemiki i recenzje dotyczące historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury, demografii... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 55

Białoruskie Zeszyty Historyczne

55

Наталля Сліж — Падаткі і іх збор у Гародні ў XVI-XVII стст. # Marcin Mironowicz — Parafie prawosławne wschodniej Białostocczyzny # Sławomir Karp — Aleksander i Konstancja z Karpiów Rusieccy, kasztelanicowie mińscy. Przyczynek do dziejów szlachty brzeskiej przełomu XVII i XVIII wieku # Рыгор Лазько — Рыжскі мірны дагавор 1921 года: наступствы для Беларусі і Усходняй Еўропы # Віталь Гарматны — Арганізацыя супрацьпажарнай аховы ў палескай... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 54

Białoruskie Zeszyty Historyczne

54

Наталля Сліж — Астралагічныя веды пра свяціла і пла неты ў рукапісе Супрасльскага манастыра # Michał Sierba — Konflikt między orlańskimi Kuszkami a kró lewskimi Hredelami z 1581 roku # Sławomir Karp — Stanisław Antoni Karp (ok. 1679-1719), podkomorzyc ziemi bielskiej. Nota biograficz # Sławomir Karp — Żywot i chudoba jednowioskowego szlach cica w pierwszej połowie XVIII wieku na przykładzie Franciszka Karpia (ok. 1703-1729), posesjonata... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 53

Białoruskie Zeszyty Historyczne

53

Наталля Сліж — Першыя цэхі ў Гародні і іх рамеснікі ў XVI-XVII стагоддзях # Дзмітрый Віцько — Галоўны Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага 1700 года # Карнялюк Віталь — Аўгустоўскі канал: паўстанцкая памяць прыроднай рэкрэацыі # Андрей Киштымов — Либавские годы Ивана Луцкевича # Алег Яноўскі, Валянціна Яноўская — „Польскі фактар” у развіцці інтэлектуальнай сферы Беларусі (19201930-х гг.) # Любоў Козік — Падзеі польска-савецкай вайны на ... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »