Białoruskie Zeszyty Historyczne, 6

Białoruskie Zeszyty Historyczne

6

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1996

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецкая сэрыя: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

Памеры: 184 с., 23 см

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1996 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [9], [10]; EEDC — [3473]; MiOKB — [10519], [8943]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27; Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku i Fundację Stefana Batorego; Na okładce: Monaster supraski. Foto z archiwum "Niwy" Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodowe Białorusi: szlakiem współpracy i zgody" / „Historyczna pamięć narodów * Ведомость об этническом составе Белостокского уезда * Chynczewska-Hennel Teresa, Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii * Gomółka Krystyna, Stan badań nad dziejami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Białorusini w wyborach do Sejmu PRL II kadencji 1957 roku * Mironowicz Antoni, Geneza bractw cerkiewnych * Mironowicz Antoni, Jerzy Wiesiołkowski (Юры Весялкоўскі) * Mironowicz Eugeniusz, Polski Październik a ludność białoruska Białostocczyzny * Papierzyńska-Turek Mirosława, Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej * Ponarski Zenowiusz, Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta * Wierzbicki Marek, Białorusini w Wojsku Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. * Піваварчык Сяргей, Беларускае Панямоннеў раннім сярэднявеччы (Х-ХІІІ ст.ст.) * СЕМЯНЧУК ГЕНАДЗЬ, Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага, Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 190

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Каталёг: Kamunikat.org | BTH | EEDC | MiOKB | Прыватны кнігазбор

Пэрыёдыка: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Піваварчык — Беларускае Панямоннеў раннім сярэднявеччы (Х-ХІІІ ст.ст.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Geneza bractw cerkiewnych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Teresa Chynczewska-Hennel — Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Mirosława Papierzyńska-Turek — Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zenowiusz Ponarski — Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marek Wierzbicki — Białorusini w Wojsku Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Polski Październik a ludność białoruska Białostocczyzny
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Дарафей Фіёнік — Эвакуацыя царкоўнай маёмасці ў 1915 годзе i спробы яе вяртання пасля 1921 года на прьгкладзе Беласточчыны
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Krystyna Gomółka — Stan badań nad dziejami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Polsce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Генадзь Семянчук — Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага, Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 1906 год
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ведомость об этническом составе Белостокского уезда
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk — Białorusini w wyborach do Sejmu PRL II kadencji 1957 roku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Jerzy Wiesiołkowski (Юры Весялкоўскі)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodowe Białorusi: szlakiem współpracy i zgody" / „Historyczna pamięć narodów W

Зьмест

polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodowe Białorusi: szlakiem współpracy i zgody" / „Historyczna pamięć narodów

Ведомость об этническом составе Белостокского уезда

Chynczewska-Hennel Teresa, Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii

Gomółka Krystyna, Stan badań nad dziejami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Polsce

Iwaniuk Sławomir, Białorusini w wyborach do Sejmu PRL II kadencji 1957 roku

Mironowicz Antoni, Geneza bractw cerkiewnych

Mironowicz Antoni, Jerzy Wiesiołkowski (Юры Весялкоўскі)

Mironowicz Eugeniusz, Polski Październik a ludność białoruska Białostocczyzny

Papierzyńska-Turek Mirosława, Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej

Ponarski Zenowiusz, Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta

Wierzbicki Marek, Białorusini w Wojsku Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.

Піваварчык Сяргей, Беларускае Панямоннеў раннім сярэднявеччы (Х-ХІІІ ст.ст.)

СЕМЯНЧУК ГЕНАДЗЬ, Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага, Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 1906 год

Фіёнік Дарафей, Эвакуацыя царкоўнай маёмасці ў 1915 годзе i спробы яе вяртання пасля 1921 года на прьгкладзе Беласточчыны

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 56

Białoruskie Zeszyty Historyczne

56

Białoruskie Zeszyty Historyczne (Biełaruski histaryčny zbornik) to półrocznik wydawany w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Redaktorem naczelnym jest Eugeniusz Mironowicz. Publikuje teksty naukowe traktujące o szeroko rozumianej historii Białorusi: artykuły, komunikaty, materiały biograficzne, materiały źródłowe, polemiki i recenzje dotyczące historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury, demografii... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 55

Białoruskie Zeszyty Historyczne

55

Наталля Сліж — Падаткі і іх збор у Гародні ў XVI-XVII стст. # Marcin Mironowicz — Parafie prawosławne wschodniej Białostocczyzny # Sławomir Karp — Aleksander i Konstancja z Karpiów Rusieccy, kasztelanicowie mińscy. Przyczynek do dziejów szlachty brzeskiej przełomu XVII i XVIII wieku # Рыгор Лазько — Рыжскі мірны дагавор 1921 года: наступствы для Беларусі і Усходняй Еўропы # Віталь Гарматны — Арганізацыя супрацьпажарнай аховы ў палескай... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 54

Białoruskie Zeszyty Historyczne

54

Наталля Сліж — Астралагічныя веды пра свяціла і пла неты ў рукапісе Супрасльскага манастыра # Michał Sierba — Konflikt między orlańskimi Kuszkami a kró lewskimi Hredelami z 1581 roku # Sławomir Karp — Stanisław Antoni Karp (ok. 1679-1719), podkomorzyc ziemi bielskiej. Nota biograficz # Sławomir Karp — Żywot i chudoba jednowioskowego szlach cica w pierwszej połowie XVIII wieku na przykładzie Franciszka Karpia (ok. 1703-1729), posesjonata... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 53

Białoruskie Zeszyty Historyczne

53

Наталля Сліж — Першыя цэхі ў Гародні і іх рамеснікі ў XVI-XVII стагоддзях # Дзмітрый Віцько — Галоўны Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага 1700 года # Карнялюк Віталь — Аўгустоўскі канал: паўстанцкая памяць прыроднай рэкрэацыі # Андрей Киштымов — Либавские годы Ивана Луцкевича # Алег Яноўскі, Валянціна Яноўская — „Польскі фактар” у развіцці інтэлектуальнай сферы Беларусі (19201930-х гг.) # Любоў Козік — Падзеі польска-савецкай вайны на ... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »