Białoruskie Zeszyty Historyczne, 1

Białoruskie Zeszyty Historyczne

1

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1994-06

Рэдактар: Kalina Jerzy

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецкая сэрыя: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1994 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1.], [2091.]; EEDC — [3468]

Дадатковая даведка: Wydanie publikacji sponsorowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki RP oraz firmę Elvimex z Białegostoku

* "Bjelaruski Partyzan" * Od Redakcji * recenzje i polemiki * Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 r. * Choruży Wiesław, Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927 * Głogowska Helena, Hassan Konopacki — tatarski dowódca białoruskiego wojska * Iwaniuk Sławomir, Samodzielny Referat Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania jako komórka organizacyjna Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w latach 1950-1953 * Kalina Jerzy, Bractwo Włościan Białorusinów (1921-1922) * Karpiuk Aleksander, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970 * Matus Irena, Biblioteki-czytelnie im. Florentego Pawlenkowa i towarzystwa kredytowe w białoruskich wsiach Podlasia na początku XX wieku * Mironowicz Antoni, Ksiądz Grzegorz Sosna * Mironowicz Eugeniusz, Białorusini wobec państwa polskiego w latach 1918-1925 * Wappa Eugeniusz, Okoliczności powstania Centralnego Związku Białoruskich Organizacji i Instytucji Kulturalno-Oświatowych ("Centrasajuzu") i jego udział w wyborach 1930 r.

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Выдавецкія сэрыі: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Каталёг: Kamunikat.org | BTH | EEDC | Прыватны кнігазбор

Пэрыёдыка: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Od Redakcji
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Irena Matus — Biblioteki-czytelnie im. Florentego Pawlenkowa i towarzystwa kredytowe w białoruskich wsiach Podlasia na początku XX wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Białorusini wobec państwa polskiego w latach 1918-1925
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jerzy Kalina — Bractwo Włościan Białorusinów (1921-1922)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Wiesław Choruży — Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Wappa - Okoliczności powstania Centralnego Związku Białoruskich Organizacji i Instytucji Kulturalno-Oświatowych ("Centrasajuzu") i jego udział w wyborach 1930 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk - Samodzielny Referat Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania jako komórka organizacyjna Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w latach 1950-1953
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Aleksander Karpiuk — Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... "Bjelaruski Partyzan"
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Helena Głogowska — Hassan Konopacki — tatarski dowódca białoruskiego wojska
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Ksiądz Grzegorz Sosna
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje i polemiki

Зьмест

"Bjelaruski Partyzan"

Od Redakcji

recenzje i polemiki

Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 r.

Choruży Wiesław, Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w powiecie białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1927

Głogowska Helena, Hassan Konopacki — tatarski dowódca białoruskiego wojska

Iwaniuk Sławomir, Samodzielny Referat Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania jako komórka organizacyjna Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w latach 1950-1953

Kalina Jerzy, Bractwo Włościan Białorusinów (1921-1922)

Karpiuk Aleksander, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970

Matus Irena, Biblioteki-czytelnie im. Florentego Pawlenkowa i towarzystwa kredytowe w białoruskich wsiach Podlasia na początku XX wieku

Mironowicz Antoni, Ksiądz Grzegorz Sosna

Mironowicz Eugeniusz, Białorusini wobec państwa polskiego w latach 1918-1925

Wappa Eugeniusz, Okoliczności powstania Centralnego Związku Białoruskich Organizacji i Instytucji Kulturalno-Oświatowych ("Centrasajuzu") i jego udział w wyborach 1930 r.

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 56

Białoruskie Zeszyty Historyczne

56

Białoruskie Zeszyty Historyczne (Biełaruski histaryčny zbornik) to półrocznik wydawany w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Redaktorem naczelnym jest Eugeniusz Mironowicz. Publikuje teksty naukowe traktujące o szeroko rozumianej historii Białorusi: artykuły, komunikaty, materiały biograficzne, materiały źródłowe, polemiki i recenzje dotyczące historii politycznej, społecznej, gospodarczej, dziejów kultury, demografii... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 55

Białoruskie Zeszyty Historyczne

55

Наталля Сліж — Падаткі і іх збор у Гародні ў XVI-XVII стст. # Marcin Mironowicz — Parafie prawosławne wschodniej Białostocczyzny # Sławomir Karp — Aleksander i Konstancja z Karpiów Rusieccy, kasztelanicowie mińscy. Przyczynek do dziejów szlachty brzeskiej przełomu XVII i XVIII wieku # Рыгор Лазько — Рыжскі мірны дагавор 1921 года: наступствы для Беларусі і Усходняй Еўропы # Віталь Гарматны — Арганізацыя супрацьпажарнай аховы ў палескай... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 54

Białoruskie Zeszyty Historyczne

54

Наталля Сліж — Астралагічныя веды пра свяціла і пла неты ў рукапісе Супрасльскага манастыра # Michał Sierba — Konflikt między orlańskimi Kuszkami a kró lewskimi Hredelami z 1581 roku # Sławomir Karp — Stanisław Antoni Karp (ok. 1679-1719), podkomorzyc ziemi bielskiej. Nota biograficz # Sławomir Karp — Żywot i chudoba jednowioskowego szlach cica w pierwszej połowie XVIII wieku na przykładzie Franciszka Karpia (ok. 1703-1729), posesjonata... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 53

Białoruskie Zeszyty Historyczne

53

Наталля Сліж — Першыя цэхі ў Гародні і іх рамеснікі ў XVI-XVII стагоддзях # Дзмітрый Віцько — Галоўны Трыбунал Вялікага Княства Літоўскага 1700 года # Карнялюк Віталь — Аўгустоўскі канал: паўстанцкая памяць прыроднай рэкрэацыі # Андрей Киштымов — Либавские годы Ивана Луцкевича # Алег Яноўскі, Валянціна Яноўская — „Польскі фактар” у развіцці інтэлектуальнай сферы Беларусі (19201930-х гг.) # Любоў Козік — Падзеі польска-савецкай вайны на ... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »