Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich

Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2000

Рэдактар: Chomik Piotr

Выдавец: Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologi Uniwersytetu w Białymstoku, Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Памеры: 296 s.

ISBN: 83-902896-1-X

Катэгорыя: Гісторыя; Рэлігія

Кнігазбор: прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Wielki Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa stanowi okazję do szerokiej refleksji nad rolą poszczególnych kościołów w procesie ewangelizacyjnym Europy. Problem ten jest niezwykle istotny albowiem dotyka współczesnej tożsamości narodów oraz specyfiki cywilizacyjnej poszczególnych regionów kontynentu. Oceniając miejsce cywilizacji łacińskiej i bizantyjskiej w tym wielkim procesie ewangelizacyjnym nie sposób pominąć roli Kościoła prawosławnego. Dla Europy Środkowo-Wschodniej chrystianizacja prowadzona przez Kościół wschodni ma fundamentalne znaczenie. Cerkiew prawosławna stała się naturalnym nośnikiem wielkiej chrześcijańskiej tradycji, która ukształtowała współczesne kulturalno-wyznaniowe oblicze narodów Europy Wschodniej. Problematyka ta znalazła miejsce w niniejszym opracowaniu. (Wprowadzenie, fragment)

Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)

Зьмест

Aleksy Kuryłowicz Ks., Prasa prawosławna w II Rzeczypospolitej

Bendza Marian Ks., Chrystianizacja ziem Polski

Chomik Piotr, Geneza i pojmowanie ikony w Kościele prawosławnym

Chomik Piotr, Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII

Chynczewska-Hennel Teresa, Rola prawosławia w kształtowaniu się świadomości narodowej Białorusinów i Ukraińców doby nowożytnej

Cilwicka Małgorzata, Prawosławny ród Bałabanów

Gabriel Archimandryta, Monaster Supraski dzisiaj

Jakub, Biskup, Spuścizna chrześcijańska dwóch tysiącleci

Matuszczyk Ewa, Filozofia rosyjska XIX/XX wieku o roli prawosławia w historii

Mironowicz Antoni, Chrystianizacja Europy Środkowo- Wschodniej

Mironowicz Antoni, Wielki podział Cerkwi wschodniej

Paprocki Henryk Ks., Prawosławie wobec problemów współczesnego świata

Pawluczuk Urszula, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej

Pawluczuk Włodzimierz, Religijne uwarunkowanie rozwoju społeczno-politycznego

Pryzowicz Ireneusz, Specyfika życia monastycznego w Wielkim Księstwie Moskiewskim w XVI wieku

Smyk-Kojło Anna, Historyczno-Teologiczny aspekt ikonografii Zmartwychwstania

Sosna Grzegorz ks., Chrystianizacja Podlasia