Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Гарэцкі Радзім - уклад., Гарэцкія чытанні, VII, VIII, IX, X

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы дакладаў і паведамленняў на Сёмых, Восьмых, Дзевятых, Дзесятых чытаннях

Гарэцкі Радзім - уклад.

Том: VII, VIII, IX, X

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2002

Выдавец: Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх

Выдавецтва/ друкарня: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата"

Памеры: 348 с., 21 см

ISBN: 985-668-220-7

Катэгорыя: Гісторыя; Літаратуразнаўства; Біяграфіі; Мэмуары

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2413]

УДК: 882.6.09 + 882.6(092)

Універсальны характар творчай спадчыны класіка беларускай літаратуры, вучонага, педагога Максіма Гарэцкага, i яго брата, грамадскага дзеяча, акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, — цудоўна высвяціўся ў прапанаваных дакладах i паведамленнях. Славутыя, шырока вядомыя i меней вядомыя літаратуразнаўцы, лінгвісты, педагогі, музейныя супрацоўнікі, геолагі па-новаму асвятляюць невядомыя дасюль старонкі шматграннай творчай спадчыны i жыцця-быцця мужных сыноў Беларусі — братоў Гарэцкіх. 3 кожным годам Гарэцкія чытанні прывабліваюць даследчыкаў, чытачоў, кожнаму з ix адкрываюць штосьці новае. Выданне як мага поўна ахоплівае ўсе матэрыялы чытанняу: Сёмых, 2-3 чэрвеня 1998 г., Мінск; Восьмых, 16-18 чэрвеня 1999 г. Пінск; Дзевятых, 8-9 чэрвеня 2000 г., Мінск; Дзесятых, 7 чэрвеня 2002 г., Мінск. Захаваны стыль i лексіка аўтараў Для масавага чытача.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Бабарэка Алеся, Лірызм прозы Максіма Гарэцкага

Бабарэка Алеся, Максім Гарэцкі - абаронца людской годнасці

Багдановіч Ірына, Містычнае ў ранняй прозе М. Гарэцкага i В. Ластоўскага

Барадзіна Алена, Аповесць М. Гарэцкага "Камароўская хроніка" ў святле праблемы гістарычнай свядомасці

Барысюк Васіль, Гуманізм Максіма Гарэцкага (па аповесці "На імперыялістычнай вайне"

Барысюк Васіль, Нацыянальная ідэя ў аповесці Максіма Гарэцкага "Дзве душы"

Барысюк Уладзімір, Ляўчук Таццяна, Множналікавыя назоўнікі ў творах М. Гарэцкага

Борсук Ніна, Вайна ў лёсах i творчасці М. Гарэцкага i Э. Хэмінгуэя

Верабей Анатоль, Уладзімір Караткевіч i Максім Гарэцкі

Гаранин Леонтий, На грани веков: М. Горецкий об исторической судьбе белорусского народа

Гаранин Леонтий, Проблема этнического и национального самосознания в творчестве М. Горецкого (по материалам "Комаровской хроники")

Гарэцкая Галіна, Леаніла Усцінаўна Чарняўская-Гарэцкая як перакладчыца

Гарэцкая Галіна, Пра пераклад на рускую мову "Скарбаў жыцця" Максіма Гарэцкага

Гарэцкая Галіна, Сёе-тое з таго, што яшчэ ўспомнілася пра бацьку майго - Максіма Гарэцкага

Гарэцкі Радзім, Браты Гаўрыла i Максім Гарэцкія i Уладзімір Дубоўка

Гарэцкі Радзім, Г. І. Гарэцкі - дырэктар БелНДІ сельскай i лясной гаспадаркі імя УЛ.Леніна пры СНК БССР

Гарэцкі Радзім, Гаўрыла Гарэцкі i беларусізацыя 20-х гадоў

Голуб Тэрэза, "Зборнік апавяданняў" Максіма Гарэцкага (Да праблемы гісторыі тэксту)

Голуб Тэрэза, Поўны збор твораў Максіма Гарэцкага (праблемы i прынцыпы выдання)

Гоўзіч Ірына, Адзнакі медытатыўнасці ў "малой прозе" Максіма Гарэцкага i Янкі Сіпакова

Гоўзіч Ірына, Прытчападобнасць як адзін з асноўных мастацкіх прыёмаў у творчасці Максіма Гарэцкага i Янкі Сіпакова

Ермаловіч Валянцін, Гукніце, гукніце беларуса! (Вопыт сцэнічнага ўвасаблення п'ес Максіма Гарэцкага ў аматарскім тэатры)

Зінава Роза, Акадэмік Г. I. Гарэцкі - стваральнік беларускай навуковай школы антрапагену (да 100-годдзя з дня нараджэння - 10.04.1900 г.)

Зінава Роза, Акадэмік Г. Гарэцкі - самаадданы сын Беларусі

Зяньковіч Вольга, Асаблівасці канфесіянальнай лексікі ў публіцыстыцы М. Гарэцкага

Илькевич Николай, Максим Горецкий и Янка Купала: контакты со Смоленской губернской ученой архивной комиссией. 1918 год

Илькевич Николай, Максим Горецкий по материалам уголовных дел на Алеся Аниховского, 1935 -1936 гг. и Геннадия Богдановича - Адама Бабареку, 1937 -1938 гг.

Илькевич Николай, Максим Горецкий: прощальные автографы, ноябрь 1937 - январь 1938 гг

Илькевич Николай, Смоленск и смоляне в "Кипарисах" Максима Горецкого

Іофе Эмануіл, Штрыхі да біяграфіі класіка

Кажамякін Генадзь, Асвятленне праблемы п'янства ў творчасці М. Гарэцкага

Кажамякін Генадзь, М. Гарэцкі i Ф. Аляхновіч

Кажамякін Генадзь, Максім Гарэцкі i Біблія

Кажамякін Генадзь, Максім Гарэцкі і сусветная літаратура

Каралевіч Станіслава, Мастацкае слова М.Гарэцкага ў перакладзе на рускую мову (сапавяданне "Страшная музыкава песня")

Кенька Міхась, "Сібірскія абразкі" - па карце ўслед за аўтарам

Кенька Міхась, Апошнія пераклады М. Гарэцкага

Корсак Ганна, Выхаваўчая работа на аснове жыцця i творчасці Максіма Гарэцкага i Леанілы Чарняўскай

Корсак Ганна, Эпісталярная спадчына Гарэцкіх - дзейсны сродак выхавання

Кунцікава Ганна, Вобраз Хомкі як ілюстрацыя да асвятлення эмацыйнага стану беларускай літаратуры

Левановіч Леанід, Сям'я Гарэцкіх - як сімвал беларускасці

Макарэвіч Алесь, Дзве душы нацыянальнага i бальшавіцкага руху. Дзве душы асобы

Макарэвіч Алесь, Мастацкая ідэя і жанравая форма - сэнсавая аб’ёмнасць (спецыфіка мастацкага адлюстравання ваеннай рэчаіснасці ў апавяданнях М. Гарэцкага "Рускі" i "Генерал")

Максімовіч Валерый, Канцэпцыя асобы ў творчасці М. Гарэцкага

Манкевіч Алена, "Tą linią, która na dwoie przełamuje świat...” Праблема жыццёвых пошукаў у аповесцях Максіма Гарэцкага "Дзве душы" i Зоф'і Налкоўскай "Граніца"

Манкевіч Алена, Час i асоба ў апавяданнях М. Гарэцкага i Я. Коласа

Мельнікава Зоя, "Мой Гайавата, мой сынуля родны.. Гаўрыла Іванавіч i Леанід Гарэцкія

Мельнікава Зоя, "Я быў бы чалавекам высокім..." Леанід Гарэцкі. Паводле франтавой перапіскі з роднымі

Мельнікава Зоя, Увасабленне лёсу беларускага народа, канцэпцыя асобы i грамадства ў "Скарбах жыцця" М.Гарэцкага

Мішчанчук Мікалай, М. Гарэцкі ў апошнія гады жыцця i творчасці: да праблемы мадэрнісцкіх уплываў

МішчанчукМікола, Проза Максіма Гарэцкага ў кантэксце даваеннага літаратурнага працэсу

Мушынскі Міхась, Адраджэнская праблематыка ў працах Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага 20-х гадоў

Мушынскі Міхась, Ідэя асветніцтва як вызначальны фактар літаратурнай i грамадска-культурнай дзейнасці Максіма Гарэцкага

Мушынскі Міхась, Максім Гарэцкі - публіцыст. Вядомы i малавядомы

Мушынскі Міхась, Смаленскі i віленскі перыяды жыцця i дзейнасці Максіма Гарэцкага: творча-светапоглядная эвалюцыя

Палятаева Іна, Ідэі народнай педагогікі ў зборніку М.Гарэцкага І А.Ягорава "Народный песьні з мелёдыямі"

Піваварчык Тамара, Роля намінацый сваяцтва ў персаналізацыі беларускага маўлення (па творах М. Гарэцкага)

Пыско Наталля, “Што яно?” i “...мігдаловы горкі пах" (тэмы самнамбулізма i самагубства ў творах М.Гарэцкага i М.Багдановіча)

Рабека Кацярына, Фразеалагізмы, іх тыпы i варыянты ў аповесці М.Гарэцкага "Дзве душы"

Савіцкая Ірына, Апісальны пераклад у "Невялічкім беларуска-маскоўскім слоўніку" Максіма Гарэцкага

Савіцкая Ірына, Словаўтваральныя мадэлі ў "Невялікім беларуска-маскоўскім слоўніку" М. Гарэцкага

Савіцкая Ірына, Спосабы намінацыі ў "Маскоўска-беларускім слоўніку" братоў Гарэцкіх (1920)

Салдаценкава Жанна, Вобраз інтэлігента ў драматычным абразку М. Гарэцкага "Памінкі" (з нядаўніх думак i настрояў забранай Беларусі)

Санюк Дзмітрый, "Скарбы жыцця" М. Гарэцкага ў святле ідэалогіі ніцшэнства

Санюк Дзмітрый, Ф. Дастаеўскі i М. Гарэцкі: тыпалогія творчасці

Сучкоў Канстанцін, Максім Гарэцкі аб народзе-вандроўніку

Сянкевіч Мікалай, Навукова-метадычныя погляды Усяслава Гаўрылавіча Гарэцкага

Сянкевіч Мікалай, Пісьменнік i педагог Леаніла Чарняўская

Сянкевіч Мікалай, Тэма асветніцтва i асоба настаўніка ў творах М.Гарэцкага

Тарасава Тамара, Драматычны абразок "Чырвоныя ружы": жанрава-стылявыя асаблівасці

Уткевіч Вольга, Максім Гарэцкі i Кнут Гамсун: нацыянальны характар на фоне гістарычных катаклізмаў

Чабатар Надзея, Аб некаторых асаблівасцях "Невялічкага беларуска-маскоўскага слоўніка" Максіма Гарэцкага

Чабатар Надзея, Лексікаграфічная спадчына Максіма Гарэцкага

Чабатар Надзея, Функцыянаванне прыдаткаў у мастацкім тэксце

Шаладонаў Ігар, Праблема амбівалентнасці ў апавяданнях М. Гарэцкага 20-х гадоў

Шаўляковіч Ірына, Сімвал у міфапрасторы "Скарбаў жыцця" М. Гарэцкага

Янушкевіч Язэп, "Гадуйце сваіх Насовічаў..Credo Гаўрылы Гарэцкага

Варта пазнаёміцца:

Гарэцкія чытанні, ХІХ

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (Праблемы выдання) Матэрыялы чытанняў

У зборніку прыведзены даклады i выступленні ўдзельнікаў XIX Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю i творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху XX стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, фамадскага дзеяча Максіма Іванавіча i аднаго з заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмографа,... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVIII

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 110-годдзю з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVIII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго э заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмогра... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVII

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаюцца Году роднай зямлі)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVII Гарэцкіх чытанняў, якія нрысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянапьнага руху ХХ стагоддзя - братоў Гарэцкіх: класіка беларусгсай літаратуры, нісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго з заснавальнікаў Беларускай Акадэміі навук, эканаміста, дэмог... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХVI

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 115-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага)

Зборнік складаюць даклады і выступленні ўдзельнікаў XVI Гарэгцсіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата — вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэгцкага, разглядаюцца пытанні іх шматграннай спадчыны і жыцця. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі. Болей »


Гарэцкія чытанні, ХV

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх грамадска-культурнае і навукова-творчае асяроддзе

Зборнік складаюць даклады і высгупленні ўдзельнікаў XV Гарэцкіх чытанняў, якія прыснечаны жыццю і тнорчай дзейнасці класіка беларускаіі літаратуры Максіма Гарэцкага і яго брата - вядомага геолага і эканаміста акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, а таксама асвятленню іх грамадскага і нануковага асяроддзя. Для масавага чытача. Тэксты падаюцца ў аўтарскай рэдакцыі. Болей »


Гарэцкія чытанні, ХIV

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца годц Маці)

У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў XVIII Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Іванавіча і аднаго э заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмогра... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХІІ

Гарэцкія чытанні

Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Матэрыялы чытанняў. Мінск, 4 траўня 2004 г.

У матэрыялах прыведзены даклады, паведамленні i выступленні літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, педагогаў, музейных супрацоўнікаў, навукоўцаў, якія ўдзельнічалі ў XII Гарэцкіх чытаныях 4 мая 2004 г., прысвечаных жыццю i творчасці выдатных сыноў Беларусі: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўца, педагога, грамадскага дзеяча Максіма Гарэцкага i яго брата буйнага геолага, эканаміста, грамадскага дзеяча акадэміка Гаўрылы Гар... Болей »


Гарэцкія чытанні, ХІ

Гарэцкія чытанні

Матэрыялы дакладаў і паведамленняў на ХІ Гарэцкіх чытаннях да 110-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Мінск 18 лютага 2003 г.

У матэрыялах выступленняў, дакладаў i паведамленняў літаратуразнаўцаў, лінгвістаў, педагогаў, музейных супрацоўнікаў, якія ўдзельнічалі ў XI Гарэцкіх чытаннях 18 лютага 2003 г., прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры, вучонага, педагога, грамадскага дзеяча Максіма Гарэцкага, разглядаюцца многія пытанні яго шматграннай творчай спадчыны i жыцця. Часткова прыведзены матэрыялы аб жыцці i творчасці акадэміка Га... Болей »