Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт


Выдавецтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта было заснавана ў Менску ў 1995 годзе. Выдавецкая ідэя была ў тым, каб прадставіць студэнтам максімальна шырокі выбар літаратуры, даць магчымасць спецыялістам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта падзяліцца сваім досведам з чытачамі на старонках кніг. Асноўны аб'ём выдаванай літаратуры складаюць вучэбныя і навуковыя выданні. Прыярытэтнымі з'яўляюцца даследаванні і пераклады ў галіне філасофіі, псіхалогіі, мастацтвазнаўства, мовазнаўства, літаратуразнаўства, эканомікі, правазнаўства, рэлігіязнаўства і інш. Шэраг выдадзеных кніг з'яўляюцца унікальнымі.

З кніг, якія выйшлі ў выдавецтве, можна адзначыць наступныя: "Сучаснае мастацтва Францыі" Катрын Міле; "Слоўнік французскага кіно" пад рэдакцыяй Жан-Лу Пасека; "Фундаментальная анталогія мовы" Фрыдрыха Вільгельма фон Хермана; "Паміж кірмашом і салонам" Кшыштафа Занусі; "Шляхі Хайдэгера: даследаванні позняй творчасці" Ханса-Георга Гадамера; "Праўдзівы вернік: думкі аб прыродзе масавых рухаў" Эрыка Хофера; "Глабалізацыя і перспектывы развіцця постсацыялістычных краін" Гжэгажа Калодка; "Dasein-аналіз у філасофіі і псіхалогіі" пад рэдакцыяй Г.М. Кучынскага і А.А. Міхайлава; "Умбэрта Эка: парадоксы інтэрпрэтацыі" А.Р. Усманавай; "Контуры сучаснай крытычнай філасофіі" У.М. Фурса; "Анталогія гендэрнай тэорыі" пад рэдакцыяй А.І. Гапавай і А.Р. Усманавай; штогоднік "Даследаванні па фенаменалогіі і філасофскай герменеўтыцы". З 2001 году выходзіць серыя календароў "Жанчыны Беларусі: гісторыя ў штодзённасці". У 2002 годзе выдавецкі цэнтр ЕГУ на XLII рэспубліканскім конкурсе "Мастацтва кнiгi" быў узнагароджаны дыпломам за выданне календара "Жанчыны Беларусі: творцы культуры". Выдавецтва актыўна супрацоўнічае з рэдакцыямі універсітэцкіх часопісаў "Топас" і "Скрыжаванні".

З пачатку працы ЕГУ ў Літве інфармацыйна-выдавецкі цэнтр універсітэта працягвае выдаваць часопісы "Топас" і "Скрыжаванні". З 2006 году выдадзены такія кнігі, як "Сацыяльная філасофія ў непапулярным выкладзе" У.Н.Фурса, "Чытанне і дыскурс" І.М. Інішава, "Успаміны Вольгі Дзядок" пад рэдакцыяй Т.А. Бембель; "Гiсторыя Беларусi канца XVIII – пачатку XX ст. у дакументах i матэрыялах" (складальнік А.Ф. Смалянчук), "Віцебская мастацкая школа (1897–1923)" Клер Дэ Фоль (пераклад з французскай); "MEMENTO NASCI: Супольнасць і генератыўны досвед" Т.В. Шчытцовай; "Беларуская і ўкраінская гістарыяграфія канца XVIII–- пачатку 20-х гг. XX ст. падчас генезы і развіцця нацыянальнай гістарычнай свядомасці беларусаў і ўкраінцаў" Д.У. Карава; "Мова канфлікту ў грамадстве, якое трансфармуецца: ад канструявання гісторыі - да фармавання сацыякультурных ідэнтычнасцяў" А.А. Даніленка; "Поле полу" С.А. Ушакін, "Прыватнае эканамічнае права. Прававыя асновы для эканамістаў" В. Шунэман (пераклад з нямецкай мовы), "Параўнальная паліталогія" у 3-х частках У.В. Роўда, "Гарадская цывілізацыя" З.В. Шыбека, "Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары" І. Махоўская, І. Раманава і інш. выданні.

Удала камбінуючы ўласную паліграфічную базу і магчымасці партнёрскіх друкарняў, выдавецтва універсітэта забяспечвае высокі ўзровень афармлення кніг і брашур.

Выдавецтва плануе і далей штогод выпускаць разнастайныя кнігі: метадычныя і вучэбныя дапаможнікі, зборнікі навуковых прац, манаграфіі.

Адрас:
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт
вул. Тауро, 12
LT-01108 Вільнюс, Літва
Тэлефон: +370 5 2639650
Факс: +370 5 2639651
Эл. пошта: publish @ ehu.lt

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт :: Выданьні

Шпацыр па Гародні

Шпацыр па Гародні

Сапраўды ў гэтага горада шмат абліччаў. Тут побач існуюць польскі, расейскі, жыдоўскі, савецкі, нават “белорусский” Гродна. Аднак прапанову наведаць менавіта беларускую Гародню і зараз пачуеш зрэдку. I калі штодзень углядаюся паміж нашымі старажытнымі камяніцамі, не пакідае адчуванне, што не было сярод іх жыхароў беларусаў. Тымлчасам беларускасць у Гародні заўсёды была з’яваю натуральнай. Іншая справа, у чым яна праяўлялася і дзе яе шук... Болей »


pdf
Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски многоголосого знания

Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски мног...

Матэрыялы мiжнароднай студэнцкай навуковай канферэнцыi

В сборник включены материалы международной научной конференции студентов «Европа-2015. Эффект перестройки: режимы и риски многоголосого знания», состоявшейся в Европейском гуманитарном университете в мае 2015 г. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. The volume includes the proceedings of the International Student Conference “Europe-2015. Perestroika’s effect: regimes and risks of multi-voice knowledge” t... Болей »


pdf
Европа-2014: гуманитарное знание между прошлым и будущим

Европа-2014: гуманитарное знание между прошлым и буд...

Матэрыялы мiжнароднай студэнцкай навуковай канферэнцыi 16–17 мая 2014 г. Вiльнюс

В сборник включены материалы международной научной конференции студентов «Европа-2014: гуманитарное знание между прошлым и будущим», состоявшейся в Европейском гуманитарном университете в мае 2014 г. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. The volume contains proceedings of the International Student Scientific Conference «Europe-2014: humanities between the past and the future» that took place at the Europ... Болей »


pdf
Политики знания и научные сообщества

Политики знания и научные сообщества

Какие из доминирующих методологических парадигм пришли на смену советскому марксизму в философии и гуманитарных науках на постсоветском пространстве? Как это повлияло на формирование независимых научных сообществ? Как представлена философия в контексте современной гуманитаристики в постсоветских странах? Оправданы ли претензии различных направлений современной философии на статус универсальной научной методологии? Могут ли и каким образ... Болей »


pdf
Европа-2013: гуманитарное знание между прошлым и будущим

Европа-2013: гуманитарное знание между прошлым и буд...

Матэрыялы мiжнароднай студэнцкай навуковай канферэнцыi 17–19 мая 2013 г. Вiльнюс

В сборник включены материалы международной научной конференции студентов «Европа-2013: гуманитарное знание между прошлым и будущим», состоявшейся в Европейском гуманитарном университете в мае 2013 г. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. The volume contains proceedings of the International Student Scientific Conference «Europe-2013: humanities between the past and the future» that took place at the Europ... Болей »


pdf
Политика управления этнокультурным разнообразием в Беларуси, Молдове и Украине: между советским наследием и европейскими стандартами

Политика управления этнокультурным разнообразием в Б...

Коллективная монография посвящена роли советского идеологического и институционального наследия в управлении этнокультурным многообразием в Беларуси, Молдове и Украине (рассматриваемых как «большое Пограничье» между Европейским Союзом и Россией) и характеру взаимодействия этого наследия с подходами к защите меньшинств, предлагаемыми европейскими организациями (ЕС, Советом Европы и ОБСЕ). Этнокультурная политика в данной работе определяе... Болей »


pdf
Капоче Наталья, Поэтика писем Марины Цветаевой

Поэтика писем Марины Цветаевой

Капоче Наталья

В связи со спецификой автобиографических текстов, находящихся на границе быта и литературы, возникает вопрос о степени их литературности. С одной стороны, предполагается изложение фактов, имевших место в действительности, с другой – само изложение истории представляет собой литературный акт, который также является частью биографии пишущего. В книге предлагается аналитическая модель для работы с автобиографическими текстами, в частности ... Болей »


pdf
Гуляев Анатолий, Профессиональная этика журналиста

Профессиональная этика журналиста

От кодекса строителя коммунизма к этическим кодексам СМИ

Гуляев Анатолий

Профессиональная этика журналиста – одна из самых неразработанных проблем как в учебных планах вузов на территориях бывшего Советского Союза, так и в представлениях журналистского сообщества о качественной и некачественной журналистике. Ее история (повторим, на территориях бывшего Советского Союза) едва насчитывает два десятилетия. По всей вероятности, этим и объясняется тот факт, что до сих пор по данной проблеме не появилось основател... Болей »


pdf
Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины: формирование механизмов партнерства

Религиозные организации в общественном пространстве ...

Книга посвящена проблемам репрезентации религиозных организаций в общественном пространстве Беларуси и Украины, а также процессам формирования партнерских отношений между религиозными организациями, органами власти и общественными структурами. Авторский коллектив считает, что в религиозно гетерогенных обществах Беларуси и Украины именно устойчивые исторические религиозные сообщества конструируют правила и содержание общественного диалог... Болей »


pdf
Першай Александр, Семантика пола: репрезентация гендерных отношений во фразеологии

Семантика пола: репрезентация гендерных отношений во...

Першай Александр

Монография посвящена анализу гендерно-маркированных фразеологизмов в беларусском, польском, русском и английском языках. Автор исследует, каким образом гендерная стратификация отражена и организована во фразеологии, а также какие социальные институты значимы для фразеологической номинации женщин и мужчин. Для языковедов, славистов, антропологов, социологов, культурологов, специалистов по гендерным исследованиям. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-9]   Наступная   Апошняя