Фіёнік Дарафей

Doroteusz Fionik (białorus. Дарафей Фіёнік, gwara podlaska Dorofiej Fijonik, ur. 14 sierpnia 1968 w Bielsku Podlaskim) – etnograf, historyk, założyciel i kustosz prywatnego Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, dzielnicy Bielska Podlaskiego, animator kultury białoruskiej na Podlasiu.

Absolwent Technikum Rolniczego i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą przy monasterze św. Onufrego w Jabłecznej nad Bugiem. Studiował również historię i muzealnictwo. Po ukończeniu seminarium był katechetą w Bielsku Podlaskim i działał w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, z którego ramienia prowadził rekonstrukcję spalonej podczas II wojny światowej XVIII-wiecznej dzwonnicy cerkwi w Bielsku Podlaskim[1]. W 1993 założył i prowadzi do dzisiaj Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, niegdyś wsi podmiejskiej Bielska Podlaskiego. Organizator corocznego (od 2004) festiwalu „Tam po majowuj rosie” w Bielsku Podlaskim i okolicach. W latach 2002–2010 członek Rady Miasta Bielska Podlaskiego. Prowadzi gospodarstwo rolne. Mieszka w Studziwodach z żoną Elżbietą i synami Maksimem i Eliaszem oraz córką Taisą. Jest też dyrygentem chóru w cerkwi Kaspierowskiej Ikony Matki Bożej w Widowie.

Od początku lat 90. zajmuje się historią i etnografią ziemi bielskiej. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym serii poświęconej historii niewielkich miejscowości na Podlasiu (wspólnie z o. Grzegorzem Sosną). Od 1998 redaktor naczelny i założyciel kwartalnika krajoznawczego „Bielski Hostineć”. W 1994 współzałożyciel Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Współpracownik tygodnika „Niwa”, miesięczników „Przegląd Prawosławny”, „Czasopis”, członek redakcji „Białoruskich Zeszytów Historycznych”.

W 1996 otrzymał jedną z najwyższych nominacji w konkursie Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny – tradycja dla przyszłości” za projekt „Bielsk Podlaski – serce pogranicza” (wspólnie z Eugeniuszem Wappą). W 2003 i 2005 stypendysta marszałka województwa podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2006 został laureatem Nagrody im. Zygmunta Glogera za działalność animatorską i wydawniczą, ochronę zabytków oraz stworzenie Muzeum Małej Ojczyzny[2]. W 2010 został nagrodzony przez sobór PAKP orderem św. Marii Magdaleny III stopnia.

Крыніца: pl.wikipedia.org

 

Фіёнік Дарафей :: Выданьні

Fionik Doroteusz, Parafia Malesze. Historia i kultura

Parafia Malesze. Historia i kultura

Fionik Doroteusz

„Parafia Malesze. Historia i kultura” to ważna publikacja, dotycząca dużego obszaru ziemi bielskiej, opowiadająca o historii dawnej i nowożytnej, ciekawych i nierzadko skomplikowanych losach jej mieszkańców. Centralna wieś parafii – Malesze, wydała na świat wiele ciekawych osobowości, wśród których najbardziej znany jest duchowny o. Jan Wróblewski (1838-1923), którego pamięci książka jest poświęcona. Piszemy o bojarach putnych i pancern... Болей »


Fionik Doroteusz, Hodi

Hodi

Rzecz o Józefie Tokarzewiczu

Fionik Doroteusz

Oddajemy do rąk czytelników czwartą książkę z serii „Literatura podlaskich Białorusinów”. Po poetyckich publikacjach Zoi Majstrowicz, Włodzimierza Sosny i Zoi Saczko, tym razem książka o wybitnym literacie. Rzecz o Józefie Tokarzewiczu, znanym najczęściej pod pseudonimem Hodi, co w języku ruskim znaczy „dosyć”. Józef Tokarzewicz urodził się w 1841 roku w prawosławnej, białoruskiej rodzinie mieszczańskiej z Bielska Podlaskiego. Od swego ... Болей »


Фіонік Дарафей, Айцец Канстанцін Байко

Айцец Канстанцін Байко

багаслоў, настаўнік, лекар

Фіонік Дарафей

Малая бацькаўшчына а. Канстанціна Байко - Белавежа - на мяжы XIX і XX стагоддзяў перажывала небывалае дагэтуль развіццё. Усё пачалося з пабудовы ў 1889-1894 гадах мураванага палаца паводле жадання цара Аляксандра III. Праект шыкоўнай будоўлі, размешчанай на пагорку пры даліне Нараўкі зрабіў вядомы архітэктар граф Мікалай дэ Рэшэфорт. Побач палаца ўзводзіліся будынкі для службы і чыноўнікаў. На другім краі вёскі Стачок будавалі комплекс ... Болей »


Fionik Doroteusz, Bieżeństwo 1915 / Бежанства 1915

Bieżeństwo 1915 / Бежанства 1915

Wspólna historia / Супольная гісторыя

Fionik Doroteusz

Вайна даходзіла на спакойнае Падляшша этапамі. У бібліятэках-чытальнях, якая пасля 1905 года ў Гродзенскай губерні з’яўляліся як грыбы пасля дажджу, можна было выкарыстоўваць усе загалоўкі чытабельных расійскіх газет і часопісаў, такіх як «Ніва», «Руское слово» або «Огонек». На Бельскай зямлі была таксама па-пулярная беларуская «Наша Ніва», выдаваная ў Вільні. У яе было шмат карэспандэнтаў на Падляшшы, сярод якіх вылучаўся Яўген Хлябцэв... Болей »


Фіонік Дорофей/Fionik Doroteusz, Беженство

Беженство

Дорога і повороты. 1915-1922

Фіонік Дорофей/Fionik Doroteusz

На пераломе ХІХ і ХХ ст. беларускае грамадства Падляшша перажывала вельмі цікавы пэрыяд сваёй гісторыі. З аднаго боку, Беласточчына сталася адным з вядучых прамысловых цэнтраў Расійскай імпэрыі. У 1913 годзе ў Беластоку дзейнічала больш за 100 фабрык па вытворчасьці сукна і іншай матэрыі, дзе працавалі 15 тысяч людзей. Лік жыхараў горада ў гэты час дасягнуў 100 тысяч, тым самым перавышыўшы губернскае Гродна. Як ніколі раней, сялянскае н... Болей »


Фіонік Дорофіей, Семянчук Генадзь, Біел'скі Соjм Велікі року божого 1564

Біел'скі Соjм Велікі року божого 1564

Фіонік Дорофіей, Семянчук Генадзь

Сойм быў галоўным прадстаўнічым органам у Вялікім Княстве Літоўскім ў XV - першай палове XVI стст. Гэтая інстытуцыя прайшла доўгі шлях станаўлення ад агульназемскіх сходаў да з’ездаў, якія прадстаўлялі прывілеяваныя станы. У аснове шляхецкіх з’ездаў ляжала разуменне аб роўнасці ўсёй шляхты, бо князёў, паноў і іншае рыцарства аб’ядноўвала права ўласнасці на зямлю на рыцарскім праве. Змена з’ездаў ваеннаслужылых людзей у прадстаўнічы орга... Болей »


Фіонік Дорофіей, Міеста в гісторыjі і кул'туры пудла'шскіх біелорусув

Міеста в гісторыjі і кул'туры пудла'шскіх біелорусув

Фіонік Дорофіей

Богате наше Пудл’аше гicтopыjojy. Богате выдатнымі л’уд’мі, которы jeji творылі. Земл’а наша была і даліеj je на важных гостінц’ах з пувночы на полуден’ і зо всходу на захуд. Сухімі і вод’анымі пут’амі перемішчаліс’е с’удоjу загранічны купцы, а кажды кн’аз' хотіев міеті в своім удіелі Дорогічын, Біел’ск чы Берест'е. Земл’а наша лучыла л’уді, але часто тоже можны того свіета jeji ділілі міежду coбojy. Бо вона всіем подобалас’е, была i je... Болей »


Фіонік Дарафіеj/Fionik Doroteusz, Там по маjовуj росі / Tam po majowuj rosi

Там по маjовуj росі / Tam po majowuj rosi

Піесн'а, котора не стіхла / Pieśń, która nie umilkła

Фіонік Дарафіеj/Fionik Doroteusz

Był przełom lipca i sierpnia 1997 r., kiedy z kilkoma młodymi ludźmi, uczestnikami letniego obozu historyczno-krajoznawczego pod Wojszkami, trafiłem do wsi Knorozy. Tam właśnie odkryłem dla siebie pieśń, która zrodziła festiwal. Pamiętam jak dziś ten słoneczny dzień, gdy siedzieliśmy na podwórku gospodarstwa Walentyny Stepaniuk. A ona swym pięknym, mocnym głosem przekazywała opowieść o Jasiu, pasącym konie na majowej rosie. (fragment) Болей »


Фіёнік Дарафей, 50 гадоў Беларускае Грамадска-культурнае таварыства

50 гадоў Беларускае Грамадска-культурнае таварыства

Фіёнік Дарафей

У раннім сярэлнявеччы землі, на якіх фарміравалася беларуская нацыя, знаходзіліся на абшары засялення некалькіх славянскіх і балцкіх плямён. На поўдні былі гэта дрыгавічы, паўднёвым-ўсходзе радзімічы, на поўначы крывічы, літоў'цы і яцвягі. У выніку, на базе трох першых славянскіх плямёнаў сфарміравалася беларуская нацыя. Болей »


pdf
Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Szczyty

Szczyty

Dzieje wsi i parafii

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Выданне пабудавана на фактычным матэрыяле з прыцягненнем дакументаў і фотаздымкаў. Старонкі кнігі здзіўляюць глыбінёй даследвання жыцця вёскі, а часам выклікаюць настальгічны сум па далёкіх часах дзяцінства, якое цесна было звязана з вёскай. У чарговы раз аўтары пакараюць глыбінёй свайго розуму і чысцінёй памкненняў. Кранае іх любасць да мастацкага слова, нацыянальнай даўніны і гісторыі. Лішні раз пераконваешся ў тым, які добры вынік да... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-3]   Наступная   Апошняя