Акудовіч Валянцін

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Валянцін Акудовіч.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 4

Latopisy Akademii Supraskiej

Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty

vol. 4

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2013

Рэдактар: Kuczyńska Marzanna, Pawluczuk Urszula

Выдавец: Fundacja „Oikonomos”

ISSN: 2082-9299

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1946.]

Średniowieczne legendy wspominają o misjach, jakie na obszarach Scytii, a więc na terenach rozciągających się na północ od Morza Czarnego, podejmowali święci apostołowie Andrzej i Filip. Pobyt tam św. Andrzeja odnotował już w IV wieku Euzebiusz z Cezarei. Działalność apostoła zostało szeroko rozpropagowana w średniowiecznych kronikach przez mnichów ruskich. Między innymi Powieść lat minionych Nestora odnosi początki chrześcijaństwa na ziemiach ruskich do czasów apostolskich. Nestor wspomina o nauczaniu św. Andrzeja na północ od Morza Czarnego i o jego podróżach do Kijowa i Nowogrodu. (A. Mironowicz, Znaczenie chrztu Rusi w ewangelizacji Europy Środkowo-Wschodniej)

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Latopisy Akademii Supraskiej

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Andrzej Ks. archimandryta (Borkowski), Reforma kalendarza liturgicznego i jej recepcja w K ościele prawosławnym w Polsce

Charkiewicz Jarosław, Święci w „Martyrologionie Syryjskim”

Chynczewska-Henne Teresa, Z polemik XVII -wiecznych. Głos w sprawie kalendarza Kasjana Sakowicza

Gapska Dominika, Dni pamięci świętych władczyń w kalendarzu serbskiej Cerkwi prawosławnej

Jakub abp (Kostiuczuk), Kalendarze używane w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego

Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Tablice paschalne – pomoc w określaniu chronologii i konfesji rękopisów i druków cyrylickich

Kierejczuk Elżbieta, Zachowane manuskrypty ze zbiorów szesnastowiecznej biblioteki monasteru supraskiego

Kucy Aleksy Ks. diakon, Misterium czasu w myśli patrystycznej Kościoła prawosławnego a kalendarz liturgiczny

Kuczyńska Marzanna, Kalendarzowa struktura homiliarzy ewangelicznych

Mironowicz Antoni, Znaczenie chrztu Rusi w ewangelizacji Europy Środkowo-Wschodniej

Naumow Aleksander, Łączenie dat stałych z cyklami ruchomymi w praktyce prawosławia

Pawluczuk Urszula, Próby wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej

Stamatoski Zdravko, Kalendarz w macedońskiej tradycji cerkiewnej i ludowej

Гаврилин Александр, Попытки реформ в Латвийской Православной Церкви во второй половине 30-х годов ХХ века

Герасимова Ирина, «Виленские напевы» в рукописях Киевской митрополии и Московского патриархата последней трети XVII – начала XVIII вв: проблемы трансмиссии и адаптации

Суботин-Голубович Татьяна, Национальные святые в календаре Сербской Церкви (по средневековым источникам)

Чистякова Марина, Прологи Великого княжества Литовского и П ольского Королевства в издании Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных текстов, том 1: сентябрь

Варта пазнаёміцца:

Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 11

Latopisy Akademii Supraskiej

Dzieci w kulturze duchowej Prawosławia

vol. 11

Bieżący numer Latopisów Akademii Supraskiej wychodzi w roku dwóchsetnego jubileuszu kanonizacji Gabriela Młodzieńca oraz siedemdziesiątej piątej rocznicy męczeńskiej śmierci prawosławnych mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, wyniesionych na ołtarze w 2020 roku przez Polską Cerkiew Prawosławną (w tym kilkoro dzieci i młodzież). Upamiętnione zostało także 600-lecie śmierci wybitnego metropolity kijowskiego – Grzegorza (Cam... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 10

Latopisy Akademii Supraskiej

Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia

vol. 10

Gdy piszę te słowa, mija właśnie pół wieku naszej znajomości, bowiem poznaliśmy się jako dwudziestoletni chłopcy podczas rocznego pobytu Alika/Saszy Naumowa na ministerialnym stypendium na Uniwersytecie Sofijskim. Urodził się cztery miesiące po mnie, 6 lipca 1949 roku w Ornecie, na Warmii, gdzie jego ojciec, protojerej Eugeniusz, były więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, jako dziekan gdańsko-olsztyński organizował życie religi... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 9

Latopisy Akademii Supraskiej

Rola laikatu w życiu Cerkwi

vol. 9

Termin laikat pochodzi z języka greckiego i oznacza lud, naród, nację. W Piśmie świętym występuje on bardzo często: w samym mianowniku aż 655 razy, w Nowym Testamencie – 24 razy. W Starym Testamencie termin ten w większości przypadków oznaczał Naród Wybrany. W podobnym znaczeniu używają go ewangeliści. Tak, na przykład, apostoł Mateusz używając słowa λαός pisze: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (15, 8).... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 8

Latopisy Akademii Supraskiej

Cerkiew a asymilacja - swój i obcy

vol. 8

Starożytne maksyma brzmi: varietas delectat, co oznacza: odmiana (różnorodność) sprawia przyjemność. Gdy odnosi się ona do środowiska, w którym żyjemy, nie jest już jednak tak oczywista. Szczególnie, gdy dotyczy współżycia ludzi, wywodzących się z odmiennych środowisk narodowościowych, religijnych bądź obyczajowych. Człowiek wobec drugiej osoby jest kimś obcym, często budzącym lęk. Ten lęk to ksenofobia, a więc lęk przed obcością. Zauwa... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 7

Latopisy Akademii Supraskiej

Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy

vol. 7

Pismo Święte Nowego Testamentu (poza jego ostatnią księgą – Apokalipsą) zajmuje szczególne miejsce w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego. To właśnie z tych dwóch nowotestamentowych zbiorów ksiąg – tzn. Apostoła i Ewangelii – pochodzi najwięcej fragmentów czytanych podczas nabożeństw w ciągu całego roku. Stary Testament (tzw. paremie) przeważa jedynie w dni powszednie Wielkiego Postu. Ostatnia księga Nowego Testamentu nie jest obec... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 3

Latopisy Akademii Supraskiej

Język naszej modlitwy - dawniej i dziś

vol. 3

Znaczenie szerzenia religii w językach narodów nawracanych uświadomiono już w czasach działalności misyjnej apostołów Słowian świętych Cyryla i Metode-go wśród Chazarów i Słowian1. Z tego powodu Konstantyn (Cyryl) przystąpił do tworzenia alfabetu słowiańskiego oraz przekładu na język słowiański Ewangelii i tekstów liturgicznych na długo przed rozpoczęciem misji morawskiej w 863 roku. Misjonarz stworzył pismo zwane „głagolicą”. Nazwa pis... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 2

Latopisy Akademii Supraskiej

Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce - wzajemne relacje oraz wspólna tradycja

vol. 2

Oddajemy czytelnikom drugi numer „Latopisów Akademii Supraskiej”. Tym razem jest on poświęcony wzajemnym związkom religijnym i kulturowym między Bałkanami a Rzeczypospolitą. Wielkim sukcesem było zaproszenie do napisania tekstów znakomitych specjalistów, którzy zaprezentowali wiele istotnych wyników badawczych i w ten sposób wymienili poglądy na temat wzajemnych relacji między Kościołem prawosławnym w Polsce i w krajach bałkańskich. Zap... Болей »


Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 1

Latopisy Akademii Supraskiej

Prawosłąwni w dziejach Rzeczpospolitej

vol. 1

Akademia Supraska uruchamia wydawanie nowego periodyku „Latopisy Akademii Supraskiej”. W założeniach autorów tego przedsięwzięcia jest wydawanie cennych materiałów źródłowych poświęconych Kościołowi prawosławnemu w Rzeczypospolitej, edycja ważnych dokumentów związanych z monasterem supraskim oraz publikacja artykułów i rozpraw poświęconych różnorodnym aspektom działalności Cerkwi. Akademia Supraska skupiająca wybitnych specjalistów z te... Болей »