Przegląd Środkowo-Wschodni, 4/2019

Przegląd Środkowo-Wschodni

4/2019

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 2019-01

Рэдактар: Getka Joanna

Рэдакцыйная калегія: Pająk-Brzezińska Marta, Grzybowski Jerzy, Gąsior Grzegorz, Grącka Monika, Kramar Rościsław, Krycka-Michnowska Iwona, Niemojewski Marcin, Dwornik Kamil (sekr. red.), Korbut Viktar (red. tomu)

Выдавец: Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Памеры: 560 s.

ISSN: 2543-618X

Copyright © 2019 by Uniwersytet Warszawski Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1896.]

„Przegląd Środkowo-Wschodni” jest wydawany przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Periodyk powstał w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których programach badawczych znajduje się Europa Środkowo-Wschodnia. W środowisku naukowców ten region cieszy się niesłabnącą popularnością, wielokrotnie był przedmiotem badań historycznych, politologicznych czy ekonomicznych. Propozycja redakcji czasopisma proponuje ujęcie regionu jako przestrzeni wielokulturowej, w której w biegu historii dochodziło do współistnienia wzajemnie oddziaływających na siebie różnych kultur i tradycji. Do wytworzonego tu bogatego dziedzictwa kulturowego ma prawo wiele narodów regionu. Współżycie obok siebie odmiennych kultur może stanowić znakomity i tak rzadko spotykany na świecie przykład tolerancji i pokojowej koegzystencji. Nie wolno wszakże zapominać o wybuchających w regionie konfliktach, które również odcisnęły swoje piętno na teraźniejszym kulturowym obliczu regionu.

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)
Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)

Зьмест

Grzybowska Marzena, Białoruska prasa religijna w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1951

Grzybowski Jerzy, Przedmowa

Kuberski Hubert, SS-Sonderkommando Dirlewanger na okupowanych terenach Białorusi (marzec–grudzień 1942)

Mačiulis Dangiras, Jak kino białoruskie w okresie sowieckim opowiadało historię II wojny światowej

Turonek Jerzy, Zmienne barwy Lipska

Бачышча Юрый, Унучак Андрэй, Пратэстанцкая царква i беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі (1918–1939)

Буча Андрэй, Дзейнасць беларускіх прасавецкіх арганізацый y Чэхаславакіі ў 1920-я гады

Вашкевіч Андрэй, «Зменлівыя колеры Ліпска» Юрыя Туронка

Гардзіенка Наталля, Дакументы Юрыя Туронка ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры i мастацтва

Горны Аляксандр, «Беларуская санацыя» ў Польшчы (1928–1937): паміж канфрантацыяй і лаяльнасцю

Грыбоўскi Юры, Стварэнне i дзейнасць Беларускага аб’яднання ў Генеральнай акрузе «Латвія» (1941–1944)

Грыбоўскі Юры, Прадмова

Зинкевич Андрей, Языковая идентичность фольксдойче в оккупированных Польше, Белоруссии и на Украине

Корбут Віктар, Менск 23 чэрвеня 1941 – 23 ліпеня 1944 года

Ляхоўскі Уладзімір, Чарнякевіч Андрэй, Інфармацыйна-выдавецкая дзейнасць Рады і ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918–1925 гадах

Новікаў Сяргей, Праблематыка нацысцкага генацыду ў раёне вёскі Малы Трасцянец y 1942–1944 гадах y святле найноўшых i ранейшых даследаванняў

Пагарэлы Аляксандр, Праблема дысцыпліны часу ў дыскурсе друку БХД-БНА міжваеннага перыяду

Смалянчук Аляксандр, Беларуская дэлегацыя ў Петраградзе: першая спроба «арганізаваць Беларусь» (красавік 1917 года)

Смирнов Андрій, Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року

Стужынская Ніна, Гісторыя Атамана Грача

Варта пазнаёміцца:

Przegląd Środkowo-Wschodni, 3/2018

Przegląd Środkowo-Wschodni

3/2018

„Przegląd Środkowo-Wschodni” jest wydawany przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Periodyk powstał w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których programach badawczych znajduje się Europa Środkowo-Wschodnia. W środowisku naukowców ten region cieszy się niesłabnącą popularnością, wielokrotnie był przedm... Болей »