Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław, Dialektologia białoruska

Dialektologia białoruska

Barszczewska Nina, Jankowiak Mirosław

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 2012

Рэдактар: Bortnowska Katarzyna

Мастацкі рэдактар: Kleszcz Krzysztof

Выдавец: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

ISBN: 978-83-89191-14-4

Катэгорыя: Этнаграфія; Беларуская мова

Copyright © 2012 by Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy

Кнігазбор: прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Badania białorutenistyczne w Polsce mają długą tradycję. Jeszcze w XIX wieku polscy naukowcy, zarówno językoznawcy, jak i etnografowie, interesowali się problematyką białoruską. Początkowo studia te wiązały się przede wszystkim z indywidualnymi zainteresowaniami samych badaczy. W latach 30. XX wieku szeroko zakrojone badania dialektologiczne na Białorusi Zachodniej (wchodzącej wówczas w skład Polski) prowadzili językoznawcy związani ze szkołą Kazimierza Nitscha i Tadeusza Lehra-Spławińskiego. Duże osiągnięcia mieli Leszek Ossowski (Zagadnienia językowe Polesia), Jerzy Tarnacki (Atlas językowy Polesia) czy Zdzisław Stieber (Z pogranicza językowego polsko-białoruskiego). Pierwsza placówka naukowa zajmująca się zagadnieniami języka białoruskiego powstała dopiero w 1953 roku. Była to Pracownia Języka Białoruskiego Zakładu Badań Języków i Literatur Wschodniosłowiańskich, działająca w Instytucie Polsko-Radzieckim w Warszawie. W 1957 roku została ona włączona do Zakładu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk jako Pracownia Języka Białoruskiego. (fragment)

Беларускія аўтары: Barszczewska Nina

Каталёг: Прыватны кнігазбор

Толькі ў бібліятэцы прыватнай асобы ў Беластоку (папяровы асобнік)