Lithuania, 3/4 (24/25) 1997

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

3/4 (24/25) 1997

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1997-10

Рэдактар: Brodowski Leon

Выдавец: Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1028.]

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Lithuania

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Fotografie rzeźb Stefana Wierzbickiego (L.B.)

O filmie Andrzeja Papuzińskiego „Siedem misteriów według Stasysa"

Aliulis Vaclovas, Błogosławiony jerzy Matulaitis-Matulewicz a patriotyzm i uniwersalizm chrześcijański

Arsienniewa Natalia, Modlitwa. Z białoruskiego przełożył i komentarzem opatrzył Czesław Seniuch

Baranowski Jerzy, Legenda dworu szlacheckiego w XIX i XX stuleciu Tadeusz Chróścielewski - Wiersze litewskie i przekłady z poezji litewskiej (Noty o T.Ch. i autorach przełożonych wierszy opracował Mieczysław Jackiewicz)

Bloże Vytautas, Krzywonogi chłopiec • [cichutko dźwięczał klawesyn] Nijole Miliauskaite - [stary park, malowany w niezapominajki] • [przymykam oczy] • [widzę ten dom, ledwo przymknę oczy] • Fujarka Daniela. Wiersze V. Bloźego i N. Miliauskaite tłumaczyła Danuta Brodowska

Boruta Jonas, „Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie"

Czajkowski Michał, „Aby twój brat mógł żyć obok ciebie"

Daunora Zigmas i Staskevicius Robertas, Wizja Wilna 2015. Dążenia i problemy

Dedecius Karl, Dwie gwiazdy na niezbieżnych torach. Goethe i Mickiewicz. Przełożył z niemieckiego Czesław Tarnogórski

Domaradzki Czesław, Prawdziwy i fałszywy mesjanizm • Cóż po dziewczynie

Eidrieevićius Stasvs, Słowo do uczestników spotkania na Wigrach

Furier Andrzej, Dni Wilna w Poznaniu

Kęstowicz Zygmunt, Litwini mieli podwójnego pecha

Kłoczowski Jerzy, Kultura litewska i polska w ich wzajemnych związkach

Kobeckaite Halina, Kultura karaimska wobec Litwy i Polski. Tłumaczyła z litewskiego Danuta Brodowska

Korsakaite Ingrida, O pluralizmie w kulturze

Kowalczykowa Alina, Konserwator Stanisław Lorentz w Wilnie 154 Ona Narbutiene-Siostrzane melodie. Tłumaczyła z litewskiego Danuta Brodowska

Łukaszewicz Józef, Wspomnienie o przyjaciołach z Białorusi

Malinowski Jerzy, Kilka refleksji po wystawie „Kształcenie artystyczne u' Wilnie i jego tradycja"

Martinaitis Marcelijus, Kultura Litwinów a kultura Polaków: cechy wspólne i różnice

Minkevicius Jokubas, Co to jest litewskość?

Papuzińska Joanna, Polska - Litwa: zbliżenie poprzez książkę dziecięcą

Piroćkinas Amoldas, Najpierw zrozumieć, potem polubić. Tłumaczyła z litewskiego Danuta Brodowska

Riach David, Białoruskość a symbolika i tradycje narodowe. Przełożył z angielskiego Jerzy Ostyk-Narbutt

Rybałko Alicja, człowiek z zachodu • o nas • Poetyckie popołudnie pod pomnikiem Adama Mickiewicza

Rybałko Alicja, Litwo z plakatów • Prawie • To jeszcze Wilno • nie ma tu kogo całować

Rybałko Alicja, Sejsmologia • Wiersz o głodzie

Rybałko Alicja, Wiersz o Polonii radzieckiej • jedenaste przykazanie • Idąca • [Wsłuchana w siebie ziemio cichych ludzi]

Rybałko Alicja, Złocone Wilno • Słońce nad wodą • [Jak rozdzielić miłość sprawiedliwie] • Nasze babcie

Śalkauskas Julius, Litewska kultura i kultura Litwy]

Siedlecka Jadwiga, Towarzystwo Kulturalno-Naukowe im. Mikalojusa Konstantinasa Ciurlionisa

Sokołowski Aleksander, Współczesne litewsko-polskie więzi literackie na Litwie

Stryczyńska Ewa, Drzewo czy ziemia niczyja? Litewska baśń „Egle - królowa węży" i niektóre z jej znaczeń symbolicznych

Tarka Krzysztof, Litwini polscy - społeczność zamknięta czy otwarta?

Wisner Henryk, Kilka uwag o polsko-litewskiej komisji podręcznikowej

Wysocki Alfred, Integrart - rozmowy z kamieniem

Ziemba Wojciech, Dialog przedstawicieli Kościoła w Polsce i na Litwie

Варта пазнаёміцца:

Lithuania, 2 (39) 2001

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

2 (39) 2001

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 1 (38) 2001

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

1 (38) 2001

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 4 (29) 1998

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

4 (29) 1998

Przemówienie Mariusza Maszkiewicza, ambasadora RP w Mińsku, wygłoszone 9 czerwca 1998 r. podczas składania listów uwierzytelniających Toast Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszony w Wilnie 27 stycznia 1899 r. Brodowski Leon, Lituanizacja kultury polskiej Dziekan Marek M., Asz-Szanfara i romantycy polscy Hryckiewicz Walancin, O przynależności narodowej wychodźców z terenów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego Jac... Болей »


Lithuania, 1/2 (18/19) 1996

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

1/2 (18/19) 1996

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 3 (16) 1995

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

3 (16) 1995

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 4 (13) 1994

Lithuania

Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej

4 (13) 1994

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 2 (3) 1991

Lithuania

Kwartalnik

2 (3) 1991

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 1 (2) 1991

Lithuania

Kwartalnik

1 (2) 1991

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 1/1990

Lithuania

Kwartalnik

1/1990

Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej – kwartalnik ukazujący się w latach 1990-2007 w Warszawie. Wydawcą był Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy. Pismo podejmowało różne zagadnienia stosunków polsko-litewskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Болей »


Lithuania, 2/1984

Lithuania

2/1984

Bóg zaś na pokazanie jako Mu upodobana była dusza Kazimierza Świętego, i zaraz po śmierci jego i w dalszych czasach wielorakiemi cudami uwielbił go i sławnym na ziemi uczynił, między któremi są te: Roku 1518 Iwan Bazylewicz wielki książę Moskiewski, widząc ze Zygmunt I. Kroi Polski i zabawny był i nie potowy do wojny, nagle wkroczył do Litwy w sześćdziesiąt tysięcy wojska sinego, i już zamku Połockiego dobywał. Wysłał przeciw takiej pot... Болей »