Архіварыус, Вып. 8

Архіварыус

Зборнік навукова-папулярных паведамленняў і артыкулаў

Вып. 8

Том: 8

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2010

Рэдактар: Бохан Ю.

Выдавец: НГАБ

Выдавецкая сэрыя: Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства

Памеры: 340 с., 21 см

Copyright © 2010 by НГАБ

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2288]

УДК: [930.22+94(476)"15/19'(082)]

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны восьмы выпуск штогодніка «Архіварыус». На яго старонках асвятляецца шырокае кола пытанняў гісторыі, архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплін. У навуковы ўжытак уводзіцца шэраг новых, раней невядомых, дакументаў і фактаў. Прызначаецца гісторыкам, архівістам, краязнаўцам і ўсім, хто цікавіцца старонкамі мінулага Беларусі.


        Рэзюмэ

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Папко, В. М. Род Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ–ХХ стст. / В. М. Папко. — Брэст : Альтернатива, 2009. — 232 с., [12] л. фот.

А. А. Лашкевіч, Мінскае губернскае жандарскае ўпраўленне ў часы Першай сусветнай вайны

А. В. Грыб, Канфірмацыйны прывілей Дзісне на магдэбургскае права ад караля Аўгуста ІІ ад 29.05.1699 г.

А. І. Шаланда, Гербавая паланізацыя шляхты Гарадзенскага павета ВКЛ у другой палове ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

А. Л. Грывянёў, Дакументы фонду «Віцебскае губернскае праўленне» НГАБ як крыніца па гісторыі Віцебшчыны канца ХІХ – пачатку XX ст.

А. Л. Грывянёў, Ліст чачэнца Магамета Мутушава ў Віцебскае губернскае праўленне ад 03.04.1908 г.

А. М. Латушкін, Архівісты Нясвіжскага архіва Радзівілаў XVII – першай паловы XX ст.

А. Р. Радзюк, Фонды ваенна-павятовых начальнікаў як крыніца па гісторыі развіцця і падаўлення нацыянальна-вызваленчага руху падчас паўстання 1863–1864 гг. (па матэрыялах Гродзенскай губерні)

В. В. Гарбачова, Маёнтак Дзягільна і яго ўладальнікі (1831–1871 гг.)

В. В. Пичугина-Мобек, Ссыльные участники восстания 1863 г. в Поволжье и Приуралье

В. В. Урублеўскі, Архівісты Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (частка І, літары А–В) 289

В. В. Урублеўскі, Нацыянальны гістарычны архіў Іспаніі як заходнееўрапейскі аналаг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

В. М. Корсак, Тэстамент Тамаша Крыштапавіча Пядзевіча, актыкаваны 09.05.1730 г.

В. М. Лебедзева, Святар Хведар Жудро і Стракапытаўскі мяцеж 1919 г. у Гомелі

В. М. Ляшук, З. Л. Яцкевіч, Падарожны дзённік Даніэла Крмана

В. У. Галубовіч, Інвентары Полацкай эканоміі першай трэці XVII ст.

Г. В. Гайдук, Документы рода Цяпинских

Г. В. Шупляк, Архивный фонд Витебского учительского института в НИАБ

Галенчанка, Г. Я., Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVІІ ст. / Г. Я. Галенчанка. — Мінск : Беларуская навука, 2008. — 458 с.

З. В. Антановіч, Міжканфесійныя пераходы ў матэрыялах Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі як крыніца па гісторыі штодзённасці канца ХІХ – пачатку ХХ ст.

З. Л. Яцкевіч, Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

И. А. Вишневский, Архив митрополита Даниила Громовенко в фонде Белорусского обновленческого синода

Калечыц, І. Л., Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны : вучэб.-метад. дапам. / І. Л. Калечыц. — 2-е выд. — Мінск : БДПУ, 2009. — 140 с.

М. Савіцкі, Артылерыя Жолкаўскага замка ў XVII ст.

М. Ф. Шумейко, Белорусское общество архивистов: история и современность (К 20-летию создания Белорусского общества архивистов)

Н. У. Сліж, Астрожчыцкі замак у сярэдзіне XVI ст.

С. В. Жумарь, О вреде некоторых «полезных советов» (замечания к статье Т. В. Купревич «Повреждение архивных документов микроскопическими грибами»)

Ф. В. Чарняўскі, Да жыццяпісу Тодара Валадковіча, пісара земскага менскага, у 1665–1688 гг.

Чарняўскі, Ф. В, Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI–XVIII стагоддзяў : біяграф. даведнік / Ф. В. Чарняўскі. Вып. ІІІ : канюшыя, абозныя, крайчыя, мастаўнічыя і будаўнічыя. — Мінск : ТАА «Белпрынт», 2010. — 288 с.

Ю. В. Нестерович, К вопросу о совершенствовании архивоведческой терминологии

Ю. В. Нестерович, Экспликация терминов с терминоэлементами «вариант», «редакция», «список» в рамках археографии

Ю. М. Снапкоўскі, Беларускія аддзяленні Расійскага Біблейскага таварыства (1816–1826 гг.): структура і прынцыпы дзейнасці

Ю. Н. Снапковский, Д. Л. Яцкевич, Федор Андреевич Жудро – историк, археограф, краевед, публицист (опыт биобиблиографии)

Я. Чарнецкі, Паўлоўскія герба «Ляліва» з Навагрудскага ваяводства

Варта пазнаёміцца:

Архіварыус, Вып. 12

Архіварыус

Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Вып. 12

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі выдадзены дванаццаты выпуск штогадовага зборніка «Архіварыус». На яго старонках пабачыла свет больш за 30 артыкулаў, прысвечаных разнастайным пытанням гісторыі Беларусі, архівазнаўству, крыніцазнаўству і генеалогіі, апублікаваны некаторыя гістарычныя дакументы з айчынных і замежных архіўных сховішчаў, а таксама змешчаны рэцэнзіі на некалькі навуковых і навукова-папулярных выданняў. Зборнік трады... Болей »


Архіварыус, Вып. 9

Архіварыус

Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Вып. 9

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны дзявяты выпуск штогодніка «Архіварыус». На яго старонках асвятляецца шырокае кола пытанняў па гісторыі, архівазнаўстве, археаграфіі, крыніцазнаўстве і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплінах. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і біяграмы беларускіх архівістаў. У навуковы ўжытак уводзіцца шэраг новых, раней невядомых... Болей »


Архіварыус, Вып. 5

Архіварыус

зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Вып. 5

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны пяты выпуск шгогодніка «Архіварыус», прысвечаны 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь. На яго старонках асвятляецца шырокае кола пытанняў па айчыннай гісторыі. архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, археаграфіі і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплінах. У навуковы ўжытак уводзіцца шэраг новых, раней невядомых дакументаў і фактаў. Прызначаецца гісторыкам, архівістам, к... Болей »


Архіварыус, Вып. 4

Архіварыус

зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Вып. 4

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны чацверты выпуск штогодніка «Архіварыус», на старонках якога асвятляецца шырокае кола пытанняў па айчыннай гісторыі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, археаграфіі і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплінах. У навуковы ўжытак уводзіцца шэраг новых, раней невядомых дакументаў і фактаў. Прызначаецца гісторыкам, архівістам, краязнаўцам, усім, хто цікавіцца старонкамі мінулага Беларусі. Болей »


Архіварыус, Вып. 3

Архіварыус

зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Вып. 3

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі выдадзены ў свет трэці выпуск «Архіварыуса», на старонках якога асвятляецца шырокае кола пытанняў па айчыннай гісторыі, архівазнаўству, крыніцазнаўству, археаграфіі, сфрагістыцы і іншых спецыяльных гістарычных дысцыплінах. У навуксвы ўжытак уводзіцца ціэраг новых, раней невядомых дакументаў і фактаў Прызначаецца гісторыкам, архівістам, краязнаўцам, усім, хто цікавіцца старонкамі мінулага Беларус... Болей »


Архіварыус, Вып. 2

Архіварыус

Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў

Вып. 2

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі падрыхтаваны другі выпуск «Архіварыуса», які асвятляе шырокае кола пытанняў гісторыі, крыніцазнаўства, археаграфіі, спецыяльных гістарычных дысцыплін. Прызначаецца гісторыкам, архівістам, краязнаўцам, усім, хто цікавіцца старонкамі мінулага Беларусі. Болей »


Архіварыус, Вып. 1

Архіварыус

зборнік навукова-папулярных паведамленняў і артыкулаў

Вып. 1

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі падрыхтаваў 1-ы выпуск зборніка "Архіварыус", які заснаваны на дакументах і матэрыялах XVI — пачатку XX ст. Задача выдання — дапамагчы глыбей пазнаць гісторыю Беларусі з дапамогай архіўных дакументаў, расказаць аб найбольш значных і цікавых падаеях мінулага. Спадаяёмся, што зборнік з'явіцца адным з цікавых і эфектыўных відаў выкарыстання і прапаганды архіўных дакументаў. Прызначаецца гісторыкам, кра... Болей »